Navigacija

Zaposleni

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Org. jedinica E-mail Telefon id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
Biljana Alavanja Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja bilja@etf.rs 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Biljana Alavanja
Stefan Aleksandrov Stariji programer Računski centar stefan.aleksandrov@etf.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje Stefan Aleksandrov
Danica Ampevski Viši knjižničar Biblioteka dampevski@etf.rs 011/3218-334 51 nenastavno_osoblje Danica Ampevski
Goran Anđelković Laboratorijski tehničar Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku pirke@el.etf.rs 011/3370-163 82 nenastavno_osoblje Goran Andjelkovic
Sunčica Anđelković Referent za studentska pitanja Studentski odsek suncica@etf.bg.ac.rs 011/3218-417 51 nenastavno_osoblje Suncica Andjelkovic
Dragoljub Arsenović Šef tehničke službe i službe održavanja Tehnička služba i služba održavanja dragan.b@etf.rs 011/3218-388 61 nenastavno_osoblje Dragoljub Arsenovic
Ljiljana Arsenović Portir Računski centar 011/3218-358 61 nenastavno_osoblje Ljiljana Arsenovic
Vedrana Berber Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-448 61 nenastavno_osoblje Vedrana Berber
Vladan Božović Laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku vlada@el.etf.rs 011/3218-311 82 nenastavno_osoblje Vladan Bozovic
Risto Bošković Laboratorijski tehničar Katedra za računarsku tehniku i informatiku ristob@etf.rs 82 nenastavno_osoblje Risto Boskovic
Branislav Bukorović Laboratorijski inženjer Katedra za elektroenergetske sisteme buki@etf.bg.ac.rs 011/3218-362 82 nenastavno_osoblje Branislav Bukorovic
Boris Velinović Referent za kadrovske poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove boris.velinovic@etf.rs 011/3370-110 51 nenastavno_osoblje Boris Velinovic
Slađana Veličković Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Sladjana Velickovic
Biljana Velkić Rakijaš Šef odseka za kadrovske i opšte poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove biljana@etf.bg.ac.rs 011/3218-325 51 nenastavno_osoblje Biljana Velkic Rakijas
Branka Vilotić Referent za opšte poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove branka@etf.rs 011/3218-414 51 nenastavno_osoblje Branka Vilotic
Jelena Vilotić Referent za studentska pitanja Studentski odsek jelenav@etf.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Jelena Vilotic
ms Ivan Vujić Programer Računski centar ivan.vujic@etf.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje ms Ivan Vujic
dr Veselin Govedarica Saradnik na projektu Saradnici bez saradničkih zvanja 81 nenastavno_osoblje dr Veselin Govedarica
Marko Davidović Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad mdavidovic@etf.rs 3370-144 42 nenastavno_osoblje Marko Davidovic
Milena Damjanović Referent za studentska pitanja Studentski odsek dmilena@etf.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Milena Damjanovic
Violeta Damnjanović Kontista Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje violeta@etf.rs 011/3218-476 51 nenastavno_osoblje Violeta Damnjanovic
mr Dragi Dujković Menadžer za elektronsko poslovanje i kadrovske poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove dragi@etf.bg.ac.rs 011/3218-491 71 nenastavno_osoblje mr Dragi Dujkovic
Ivana Đačić Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija Računski centar ivana.djacic@etf.rs 71 nenastavno_osoblje Ivana Djacic
Zoran Đorđević Laboratorijski tehničar Katedra za telekomunikacije zdjordjevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-347 82 nenastavno_osoblje Zoran Djordjevic
Milanka Đorđević Samostalni referent za studije Studentski odsek milanka@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Milanka Djordjevic
Miodrag Đorđević Portir Računski centar milence@etf.rs 61 nenastavno_osoblje Miodrag Djordjevic
ms Nikola Đorđević Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad djnikola@etf.rs 3218-328 42 nenastavno_osoblje ms Nikola Djordjevic
Marko Živanović Administrator baze podataka Računski centar mzivanovic@etf.rs 3218438 71 nenastavno_osoblje Marko Zivanovic
Snežana Živković Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-448 61 nenastavno_osoblje Snezana Zivkovic
ms Milan Ignjatović Viši laboratorijski inženjer Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku ignjatovic@etf.rs 011/3218-441 82 nenastavno_osoblje ms Milan Ignjatovic
Slađana Ilić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Sladjana Ilic
mr Dragan Jevtić Viši laboratorijski inženjer Katedra za energetske pretvarače i pogone jevtic@etf.bg.ac.rs 011/3370-162 82 nenastavno_osoblje mr Dragan Jevtic
ms Vuk Jovanović Stariji programer Računski centar vuk.jovanovic@etf.rs 3218-320 71 nenastavno_osoblje ms Vuk Jovanovic
Nemanja Jovanović Administrator informacionih sistema i tehnologija Računski centar njovanovic@etf.rs 3218319 71 nenastavno_osoblje Nemanja Jovanovic
ms Kristina Jovičić Viši laboratorijski inženjer Katedra za telekomunikacije krisjovicic@etf.rs 011/3218350 82 nenastavno_osoblje ms Kristina Jovicic
Branislav Juranović Tehnički saradnik za poslove tekućeg održavanja prostora i inventara Laboratorije banebmw@etf.bg.ac.rs 011/3218-372 61 nenastavno_osoblje Branislav Juranovic
Dubravka Knežević Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Dubravka Knezevic
Dubravka Kovačević sekretarica prodekana Služba za posebne poslove dubravka@etf.rs 011/3218-323 51 nenastavno_osoblje Dubravka Kovacevic
dr Nenad Korolija Viši laboratorijski inženjer Katedra za računarsku tehniku i informatiku nenadko@etf.bg.ac.rs 011/3218-389 82 nenastavno_osoblje dr Nenad Korolija
Zorica Kostić sekretar fakulteta Sekretar fakulteta zorica@etf.bg.ac.rs 011/3370-098 51 nenastavno_osoblje Zorica Kostic
Svetlana Kostić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218320 61 nenastavno_osoblje Svetlana Kostic
ms Stefan Kostić Stariji programer Računski centar stefan.kostic@etf.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Stefan Kostic
Nataša Kotaranin Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Natasa Kotaranin
Aleksandra Kulundžić Saradnik za javne nabavke Odsek za kadrovske i opšte poslove aleks@etf.rs 011/3218-478 51 nenastavno_osoblje Aleksandra Kulundzic
Aleksandar Lazić Administrator mreže Računski centar acalaza@etf.rs 011/3218-389 71 nenastavno_osoblje Aleksandar Lazic
Suzana Lazić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218320 61 nenastavno_osoblje Suzana Lazic
mr Vladan Lapčević Laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku lapac@el.etf.rs 011/3218-312 82 nenastavno_osoblje mr Vladan Lapcevic
Marina Licitar Likvidator ličnih dohodaka Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje marina@etf.rs 011/3370-146 51 nenastavno_osoblje Marina Licitar
Vladimir Ljeskovac Sistem administrator Računski centar vladimir@etf.bg.ac.rs 011/3218-319 71 nenastavno_osoblje Vladimir Ljeskovac
Marina Ljeskovac Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija Računski centar marinas@etf.rs 011/3218438 71 nenastavno_osoblje Marina Ljeskovac
Dejan Marković Stariji programer Računski centar dekim@etf.bg.ac.rs 3218438 71 nenastavno_osoblje Dejan Markovic
Dragiša Miladinović Sistem administrator Katedra za računarsku tehniku i informatiku misa@etf.rs +381113218389 71 nenastavno_osoblje Dragisa Miladinovic
Uroš Milovanović Tehničar za sistemsku podršku Računski centar uros.milovanovic@etf.rs 011/3218-319 71 nenastavno_osoblje Uros Milovanovic
Slaviša Milojević Laboratorijski tehničar Katedra za elektroniku slavissa@el.etf.rs 011/3218-312 82 nenastavno_osoblje Slavisa Milojevic
Nada Mihailović Knjigovođa operativne evidencije Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje nada@etf.rs 011/3218-473 51 nenastavno_osoblje Nada Mihailovic
Marina Mumin Referent za studentska pitanja Studentski odsek marinad@etf.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Marina Mumin
Miloš Nalović Referent za kadrovske i opšte poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove mnalovic@etf.rs 011/3218-423 51 nenastavno_osoblje Milos Nalovic
ms Vanja Nikolić Programer Računski centar vanja@etf.rs 011/3218-110 71 nenastavno_osoblje ms Vanja Nikolic
Zoran Nikolić Saradnik na projektu Saradnici bez saradničkih zvanja 81 nenastavno_osoblje Zoran Nikolic
Slobodan Nikolić Administrator informacionih sistema i tehnologija Računski centar 71 nenastavno_osoblje Slobodan Nikolic
Aleksandra Obradović Programer Računski centar aleksandra.obradovic@etf.rs 71 nenastavno_osoblje Aleksandra Obradovic
ms Marija Obrenović Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad 011/3218-405 42 nenastavno_osoblje ms Marija Obrenovic
Nebojša Orlović Tehnički saradnik – električar Tehnička služba i služba održavanja neso@etf.rs 011/3218-376 61 nenastavno_osoblje Nebojsa Orlovic
Ivan Ocokoljić Diplomirani bibliotekar Biblioteka ivano@etf.rs 011/3218-334 51 nenastavno_osoblje Ivan Ocokoljic
Sanja Pavlović Laboratorijski inženjer Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku pavlovic_sanja@etf.rs 011/3370-187 82 nenastavno_osoblje Sanja Pavlovic
ms Alen Pajić Stariji programer Računski centar alen.pajic@etf.bg.ac.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje ms Alen Pajic
Luka Panić Programer Računski centar luka.panic@etf.rs 71 nenastavno_osoblje Luka Panic
ms Danilo Petković Stariji programer Računski centar danilo.petkovic@etf.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Danilo Petkovic
Vesna Petrović Stariji operater Računski centar vesna@etf.rs 71 nenastavno_osoblje Vesna Petrovic
ms Vladimir Petrović Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad vpetrovic@etf.rs 011/3218-329 42 nenastavno_osoblje ms Vladimir Petrovic
Srđan Popović Sistem administrator Računski centar srdjan.popovic@etf.rs 011/3218-110 71 nenastavno_osoblje Srdjan Popovic
Svetlana Preković Kurir Odsek za kadrovske i opšte poslove ceca@etf.rs 011/3218-413 61 nenastavno_osoblje Svetlana Prekovic
Neša Rašić Saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad rasic@etf.bg.ac.rs 42 nenastavno_osoblje Nesa Rasic
Petar Relić Programer inženjer Računski centar petar.relic@etf.rs 71 nenastavno_osoblje Petar Relic
Sava Reljić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-476 61 nenastavno_osoblje Sava Reljic
Uroš Romić Stariji programer Računski centar uros@etf.bg.ac.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje Uros Romic
Željana Rončević Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218432 61 nenastavno_osoblje Zeljana Roncevic
Feniks Savić Stariji programer Računski centar feniks@etf.bg.ac.rs 011/3370-110 71 nenastavno_osoblje Feniks Savic
Đorđe Sarač Laboratorijski inženjer Katedra za telekomunikacije sarac@etf.bg.ac.rs 011/3218-459 82 nenastavno_osoblje Djordje Sarac
Dragica Simijonović Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-476 61 nenastavno_osoblje Dragica Simijonovic
Biljana Sokolović Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Biljana Sokolovic
Desanka Stepić Referent za studentska pitanja Studentski odsek desanka@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Desanka Stepic
Tatjana Stojanović Šef računovodstva Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje tatjana@etf.rs 011/3370-146 51 nenastavno_osoblje Tatjana Stojanovic
Slavica Stojković Referent na arhivi Odsek za kadrovske i opšte poslove 011/3226-992 51 nenastavno_osoblje Slavica Stojkovic
Predrag Tepavčević Laboratorijski inženjer Katedra za elektroenergetske sisteme tepa@etf.bg.ac.rs 011/3218-402 82 nenastavno_osoblje Predrag Tepavcevic
Predrag Todorov Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za signale i sisteme pedjatodorov@etf.bg.ac.rs 011/3218-434 82 nenastavno_osoblje Predrag Todorov
Zoran Todorović Stariji programer Računski centar zoran.todorovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje Zoran Todorovic
Steva Trajković Tehnički saradnik u kopirnici Odsek za kadrovske i opšte poslove 011/3218-427 61 nenastavno_osoblje Steva Trajkovic
Dragana Trenevski Videnov Šef studentskog odseka Studentski odsek gaga@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Dragana Trenevski Videnov
Zoran Ćendić Tehnički saradnik u kopirnici Odsek za kadrovske i opšte poslove cendic@etf.bg.ac.rs 011/3218-427 61 nenastavno_osoblje Zoran Cendic
Marija Ćirović Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja mar.cir@etf.rs 011/3218-448 61 nenastavno_osoblje Marija Cirovic
mr Dušan Ćurapov Viši laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku dule@el.etf.rs 011/3218-311 82 nenastavno_osoblje mr Dusan Curapov
Jasmina Uzelac Finansijski knjigovođa Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje jasmina@etf.rs 011/3218-475 51 nenastavno_osoblje Jasmina Uzelac
dr Nedžad Hadžiefendić Viši laboratorijski inženjer Katedra za energetske pretvarače i pogone nedzad@etf.bg.ac.rs 011/3370-162 82 nenastavno_osoblje dr Nedzad Hadziefendic
Ivana Čeperac sekretarica stručnih organa Služba za posebne poslove ivanac@etf.rs 011/3218489 51 nenastavno_osoblje Ivana Ceperac
Vladimir Čeperković Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad ceperkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-310 42 nenastavno_osoblje Vladimir Ceperkovic
ms Ivan Šerić Stariji programer Računski centar ivan.seric@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Ivan Seric
Marija Šola Spasić Menadžer za međunarodne i nacionalne projekte Odsek za kadrovske i opšte poslove marija.sola@etf.rs 011/3218-488 51 nenastavno_osoblje Marija Sola Spasic
ms Živojin Šuštran Viši laboratorijski inženjer Katedra za računarsku tehniku i informatiku zika@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 82 nenastavno_osoblje ms Zivojin Sustran
prof. dr Milan Bjelica Redovni profesor Katedra za telekomunikacije milan@etf.bg.ac.rs 011/3218-406 11 nastavnik prof. dr Milan Bjelica
prof. dr Dragan Bojić Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku bojic@etf.bg.ac.rs 011/3370-161 11 nastavnik prof. dr Dragan Bojic
prof. dr Miroslav Bojović Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku mbojovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-161 11 nastavnik prof. dr Miroslav Bojovic
prof. dr Sanja Vraneš Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku sanja.vranes@etf.bg.ac.rs 011/3218-302 11 nastavnik prof. dr Sanja Vranes
prof. dr Slobodan Vukosavić Redovni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone boban@etf.bg.ac.rs 011/3218-369 11 nastavnik prof. dr Slobodan Vukosavic
prof. dr Dejan Gvozdić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku gvozdic@etf.bg.ac.rs 011/3218-331 11 nastavnik prof. dr Dejan Gvozdic
prof. dr Željko Đurović Redovni profesor Katedra za signale i sisteme zdjurovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-150 11 nastavnik prof. dr Zeljko Djurovic
prof. dr Predrag Ivaniš Redovni profesor Katedra za telekomunikacije predrag.ivanis@etf.bg.ac.rs 011/3370-075 11 nastavnik prof. dr Predrag Ivanis
prof. dr Milan Ilić Redovni profesor Katedra za opštu elektrotehniku milanilic@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Milan Ilic
prof. dr Siniša Ješić Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku jesic@etf.bg.ac.rs 011/3218-317 11 nastavnik prof. dr Sinisa Jesic
prof. dr Branko Kolundžija Redovni profesor Katedra za opštu elektrotehniku kol@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Branko Kolundzija
prof. dr Miomir Kostić Redovni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone kostic@etf.bg.ac.rs 011/3370-144 11 nastavnik prof. dr Miomir Kostic
prof. dr Zoran Lazarević Redovni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone lazarevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-333 11 nastavnik prof. dr Zoran Lazarevic
prof. dr Tatjana Lutovac Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku tlutovac@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik prof. dr Tatjana Lutovac
prof. dr Branko Malešević Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku malesevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-317 11 nastavnik prof. dr Branko Malesevic
prof. dr Petar Matavulj Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku matavulj@etf.bg.ac.rs 011/3218-330 11 nastavnik prof. dr Petar Matavulj
prof. dr Jovan Mikulović Redovni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme mikulovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-337 11 nastavnik prof. dr Jovan Mikulovic
prof. dr Dragan Milićev Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku dmilicev@etf.bg.ac.rs 011/3218-449 11 nastavnik prof. dr Dragan Milicev
prof. dr Aleksandar Nešković Redovni profesor Katedra za telekomunikacije neshko@etf.bg.ac.rs 011/3218-322 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Neskovic
prof. dr Nataša Nešković Redovni profesor Katedra za telekomunikacije natasha@etf.bg.ac.rs 011/3218-422 11 nastavnik prof. dr Natasa Neskovic
prof. dr Boško Nikolić Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku nbosko@etf.bg.ac.rs 011/3218-378 11 nastavnik prof. dr Bosko Nikolic
prof. dr Predrag Pejović Redovni profesor Katedra za elektroniku peja@etf.bg.ac.rs 011/3218-313 11 nastavnik prof. dr Predrag Pejovic
prof. dr Slobodan Petričević Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku slobodan@etf.bg.ac.rs 011/3218-442 11 nastavnik prof. dr Slobodan Petricevic
prof. dr Milan Ponjavić Redovni profesor Katedra za elektroniku ponjavic@etf.bg.ac.rs 011/3218-301 11 nastavnik prof. dr Milan Ponjavic
prof. dr Milka Potrebić Redovni profesor Katedra za opštu elektrotehniku milka_potrebic@etf.bg.ac.rs 011/3370-143 11 nastavnik prof. dr Milka Potrebic
prof. dr Milan Prokin Redovni profesor Katedra za elektroniku proka@etf.bg.ac.rs 011/3218-310 11 nastavnik prof. dr Milan Prokin
prof. dr Jelica Protić Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku jeca@etf.bg.ac.rs 011/3218-456 11 nastavnik prof. dr Jelica Protic
prof. dr Zoran Radaković Redovni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone radakovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-328 11 nastavnik prof. dr Zoran Radakovic
prof. dr Jelena Radovanović Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku radovanovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-163 11 nastavnik prof. dr Jelena Radovanovic
prof. dr Marija Rašajski Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku rasajski@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik prof. dr Marija Rasajski
prof. dr Lazar Saranovac Redovni profesor Katedra za elektroniku laza@etf.bg.ac.rs 011/3370-167 11 nastavnik prof. dr Lazar Saranovac
prof. dr Aleksandra Smiljanić Redovni profesor Katedra za telekomunikacije aleksandra@etf.bg.ac.rs 011/3370-075 11 nastavnik prof. dr Aleksandra Smiljanic
prof. dr Zlatan Stojković Redovni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme zstojkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-375 11 nastavnik prof. dr Zlatan Stojkovic
prof. dr Milan Tadić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku tadic@etf.bg.ac.rs 011/3370-088 11 nastavnik prof. dr Milan Tadic
prof. dr Milo Tomašević Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku mvt@etf.bg.ac.rs 011/3218-302 11 nastavnik prof. dr Milo Tomasevic
prof. dr Dejan Tošić Redovni profesor Katedra za opštu elektrotehniku tosic@etf.bg.ac.rs 011/3218-338 11 nastavnik prof. dr Dejan Tosic
prof. dr Jovan Cvetić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku cvetic_j@etf.bg.ac.rs 011/3370-156 11 nastavnik prof. dr Jovan Cvetic
prof. dr Olivera Ciraj-Bjelac Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku ociraj@vinca.rs 011/3370-186 11 nastavnik prof. dr Olivera Ciraj-Bjelac
prof. dr Tomislav Šekara Redovni profesor Katedra za signale i sisteme tomi@etf.bg.ac.rs 011/3370-166 11 nastavnik prof. dr Tomislav Sekara
prof. dr Dragana Šumarac Pavlović Redovni profesor Katedra za telekomunikacije dsumarac@etf.bg.ac.rs 011/3370-149 11 nastavnik prof. dr Dragana Sumarac Pavlovic
prof. dr Vladimir Arsoski Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku arsosk@etf.bg.ac.rs 011/3218-315 11 nastavnik prof. dr Vladimir Arsoski
prof. dr Marko Barjaktarović Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-442 11 nastavnik prof. dr Marko Barjaktarovic
prof. dr Milan Bebić Vanredni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone bebic@etf.bg.ac.rs 011/3218-339 11 nastavnik prof. dr Milan Bebic
prof. dr Vesna Blagojević Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije vesna.golubovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-304 11 nastavnik prof. dr Vesna Blagojevic
prof. dr Miloš Vujisić Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku vujsa@etf.bg.ac.rs 011/3218-405 11 nastavnik prof. dr Milos Vujisic
prof. dr Pavle Vuletić Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku pavle.vuletic@etf.bg.ac.rs 011/3218-465 11 nastavnik prof. dr Pavle Vuletic
prof. dr Slavko Gajin Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku slavko.gajin@etf.bg.ac.rs 011/3218-401 11 nastavnik prof. dr Slavko Gajin
prof. dr Jovana Gojanović Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku jovana@etf.bg.ac.rs 011/3218-309 11 nastavnik prof. dr Jovana Gojanovic
prof. dr Dejan Drajić Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije ddrajic@etf.rs 011/3218-381 11 nastavnik prof. dr Dejan Drajic
prof. dr Radivoje Đurić Vanredni profesor Katedra za elektroniku rade@etf.bg.ac.rs 011/3218-301 11 nastavnik prof. dr Radivoje Djuric
prof. dr Željko Đurišić Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme djurisic@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 11 nastavnik prof. dr Zeljko Djurisic
prof. dr Milica Janković Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme piperski@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik prof. dr Milica Jankovic
prof. dr Kosta Jovanović Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme kostaj@etf.bg.ac.rs 011/3218-318 11 nastavnik prof. dr Kosta Jovanovic
prof. dr Nenad Jovičić Vanredni profesor Katedra za elektroniku nenad@etf.bg.ac.rs 011/3218-405 11 nastavnik prof. dr Nenad Jovicic
prof. dr Ivana Jovović Vanredni profesor Katedra za primenjenu matematiku ivana@etf.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Ivana Jovovic
prof. dr Goran Kvaščev Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme kvascev@etf.bg.ac.rs 011/3218-437 11 nastavnik prof. dr Goran Kvascev
prof. dr Tamara Koledin Vanredni profesor Katedra za primenjenu matematiku tamara@etf.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Tamara Koledin
prof. dr Nadica Miljković Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik prof. dr Nadica Miljkovic
prof. dr Peđa Mihailović Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku pedja@etf.bg.ac.rs 011/3218-382 11 nastavnik prof. dr Pedja Mihailovic
prof. dr Dragan Olćan Vanredni profesor Katedra za opštu elektrotehniku olcan@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Dragan Olcan
prof. dr Veljko Papić Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme papic@etf.bg.ac.rs 011/3218-411 11 nastavnik prof. dr Veljko Papic
prof. dr Ivan Popović Vanredni profesor Katedra za elektroniku popovici@etf.bg.ac.rs 011/3218-365 11 nastavnik prof. dr Ivan Popovic
prof. dr Zaharije Radivojević Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku zaki@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik prof. dr Zaharije Radivojevic
prof. dr Vladimir Rajović Vanredni profesor Katedra za elektroniku rajo@etf.bg.ac.rs 011/3218-405 11 nastavnik prof. dr Vladimir Rajovic
prof. dr Aleksandar Rakić Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme rakic@etf.bg.ac.rs 011/3370-150 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Rakic
prof. dr Aleksandar Savić Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme savic@etf.bg.ac.rs 011/3218-402 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Savic
prof. dr Slobodan Savić Vanredni profesor Katedra za opštu elektrotehniku ssavic@etf.bg.ac.rs 011/3218-351 11 nastavnik prof. dr Slobodan Savic
prof. dr Mirjana Simić Pejović Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije mira@etf.bg.ac.rs 011/3218-400 11 nastavnik prof. dr Mirjana Simic Pejovic
prof. dr Žarko Stanisavljević Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku zarko@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik prof. dr Zarko Stanisavljevic
prof. dr Marija Stevanović Vanredni profesor Katedra za opštu elektrotehniku mnikolic@etf.bg.ac.rs 3218-338 11 nastavnik prof. dr Marija Stevanovic
prof. dr Predrag Stefanov Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme stefanov@etf.bg.ac.rs 011/3218-336 11 nastavnik prof. dr Predrag Stefanov
prof. dr Zoran Stojanović Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme stojanovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-341 11 nastavnik prof. dr Zoran Stojanovic
prof. dr Igor Tartalja Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku tartalja@etf.bg.ac.rs 011/3218-456 11 nastavnik prof. dr Igor Tartalja
prof. dr Jelena Ćertić Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije certic@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik prof. dr Jelena Certic
prof. dr Nataša Ćirović Vanredni profesor Katedra za primenjenu matematiku natasa@etf.bg.ac.rs 11 nastavnik prof. dr Natasa Cirovic
prof. dr Miloš Cvetanović Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku cmilos@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 11 nastavnik prof. dr Milos Cvetanovic
prof. dr Jasna Crnjanski Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku jafa@etf.bg.ac.rs 011/3218-443 11 nastavnik prof. dr Jasna Crnjanski
prof. dr Zoran Čiča Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije cicasyl@etf.bg.ac.rs 011/3218-377 11 nastavnik prof. dr Zoran Cica
prof. dr Darko Šošić Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme sosic@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 11 nastavnik prof. dr Darko Sosic
doc. dr Nikola Basta Docent Katedra za opštu elektrotehniku nbasta@etf.rs 011/3218-353 11 nastavnik doc. dr Nikola Basta
doc. dr Miloš Bjelić Docent Katedra za telekomunikacije bjelic@etf.rs 3218-361 11 nastavnik doc. dr Milos Bjelic
doc. dr Srđan Brkić Docent Katedra za telekomunikacije srdjan.brkic@etf.rs 011/3218-379 11 nastavnik doc. dr Srdjan Brkic
doc. dr Bogdan Brković Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone brkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-364 11 nastavnik doc. dr Bogdan Brkovic
doc. dr Sanja Vujnović Docent Katedra za signale i sisteme svujnovic@etf.bg.ac.rs 3218-416 11 nastavnik doc. dr Sanja Vujnovic
doc. dr Nikola Vuković Docent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku nvukovic@etf.rs 011/3218-309 11 nastavnik doc. dr Nikola Vukovic
doc. dr Ana Gavrovska Docent Katedra za telekomunikacije anaga777@etf.rs 011/3218-350 11 nastavnik doc. dr Ana Gavrovska
doc. dr Dušan Grujić Docent Katedra za elektroniku dusan.grujic@etf.rs 011/3370-167 11 nastavnik doc. dr Dusan Grujic
doc. dr Goran Dobrić Docent Katedra za elektroenergetske sisteme dobric@etf.bg.ac.rs 011/3218-327 11 nastavnik doc. dr Goran Dobric
doc. dr Dražen Drašković Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Drazen Draskovic
doc. dr Dragomir El Mezeni Docent Katedra za elektroniku elmezeni@etf.bg.ac.rs 011/3218-365 11 nastavnik doc. dr Dragomir El Mezeni
doc. dr Mileta Žarković Docent Katedra za elektroenergetske sisteme mileta@etf.bg.ac.rs 011/3218-340 11 nastavnik doc. dr Mileta Zarkovic
doc. dr Bratislav Iričanin Docent Katedra za primenjenu matematiku iricanin@etf.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Bratislav Iricanin
doc. dr Strahinja Janković Docent Katedra za elektroniku jankovics@etf.bg.ac.rs 11 nastavnik doc. dr Strahinja Jankovic
doc. dr Miloš Ječmenica Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone jecmenica@etf.bg.ac.rs 011/3218-368 11 nastavnik doc. dr Milos Jecmenica
doc. dr Mladen Koprivica Docent Katedra za telekomunikacije kopra@etf.bg.ac.rs 011/3218-350 11 nastavnik doc. dr Mladen Koprivica
doc. dr Jelisaveta Krstivojević Docent Katedra za elektroenergetske sisteme j.krstivojevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-340 11 nastavnik doc. dr Jelisaveta Krstivojevic
doc. dr Marko Krstić Docent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku marko.krstic@etf.bg.ac.rs 011/3218-444 11 nastavnik doc. dr Marko Krstic
doc. dr Nataša Maksić Docent Katedra za telekomunikacije maksicn@etf.rs 011/3218-379 11 nastavnik doc. dr Natasa Maksic
doc. dr Aleksandra Marjanović Docent Katedra za signale i sisteme amarjanovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-416 11 nastavnik doc. dr Aleksandra Marjanovic
doc. dr Goran Marković Docent Katedra za telekomunikacije gmarkovic@etf.rs 011/3218-305 11 nastavnik doc. dr Goran Markovic
doc. dr Bojana Mihailović Docent Katedra za primenjenu matematiku mihailovicb@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik doc. dr Bojana Mihailovic
doc. dr Dragan Mihić Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone dragan84m@etf.bg.ac.rs 011/3218-369 11 nastavnik doc. dr Dragan Mihic
doc. dr Marko Mišić Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku marko.misic@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Marko Misic
doc. dr Jelena Popović Božović Docent Katedra za elektroniku jelena@etf.bg.ac.rs 011/3218-310 11 nastavnik doc. dr Jelena Popovic Bozovic
doc. dr Marija Punt Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku marija.punt@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Marija Punt
doc. dr Tomislav Rajić Docent Katedra za elektroenergetske sisteme rajic@etf.rs 3218-337 11 nastavnik doc. dr Tomislav Rajic
doc. dr Leposava Ristić Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone lela@etf.bg.ac.rs 011/3218-364 11 nastavnik doc. dr Leposava Ristic
doc. dr Milica Savatović Docent Katedra za primenjenu matematiku milica.makragic@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Milica Savatovic
doc. dr Goran Savić Docent Katedra za elektroniku gsavic@etf.bg.ac.rs 011/3370-089 11 nastavnik doc. dr Goran Savic
doc. dr Koviljka Stanković Docent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku kstankovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-186 11 nastavnik doc. dr Koviljka Stankovic
doc. dr Saša Stojanović Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku stojsasa@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 11 nastavnik doc. dr Sasa Stojanovic
doc. dr Predrag Tadić Docent Katedra za signale i sisteme tadicp@etf.bg.ac.rs 011/3218397 11 nastavnik doc. dr Predrag Tadic
doc. dr Miodrag Tasić Docent Katedra za opštu elektrotehniku tasic@etf.bg.ac.rs 011/3218-353 11 nastavnik doc. dr Miodrag Tasic
doc. dr Mladen Terzić Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone terzic@etf.bg.ac.rs 011/3218-368 11 nastavnik doc. dr Mladen Terzic
doc. dr Jovan Trifunović Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone jovan.trifunovic@etf.rs 011/3218-374 11 nastavnik doc. dr Jovan Trifunovic
dr Dragana Đorđević Naučni savetnik Saradnici bez saradničkih zvanja 81 nastavnik dr Dragana Djordjevic
dr Iva Batić Naučni saradnik Centar za naučnoistraživački rad iva@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 41 saradnik dr Iva Batic
dr Andrej Savić Naučni saradnik Centar za naučnoistraživački rad andrej_savic@etf.rs 011/3218-348 41 saradnik dr Andrej Savic
dr Miloš Đurić Nastavnik stranog jezika Katedra za opšte obrazovanje djuric@etf.bg.ac.rs 011/3218-366 11 saradnik dr Milos Djuric
dr Dunja Živanović Nastavnik stranog jezika Katedra za opšte obrazovanje dunja@etf.rs 011/3218-366 11 saradnik dr Dunja Zivanovic
dr Milan Čabarkapa Asistent sa doktoratom Katedra za telekomunikacije cabmilan@etf.rs 011/3218-350 21 saradnik dr Milan Cabarkapa
as. ms Vladimir Antonijević Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme antonijevic@etf.rs 21 saradnik as. ms Vladimir Antonijevic
as. ms Petar Atanasijević Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku petarat@etf.rs 011/3218382 21 saradnik as. ms Petar Atanasijevic
as. ms Mladen Banović Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku mladen@etf.rs 21 saradnik as. ms Mladen Banovic
as. ms Marija Bežulj Asistent Katedra za elektroniku meja@etf.rs 011/3218-365 21 saradnik as. ms Marija Bezulj
as. Danijela Branković Asistent Katedra za primenjenu matematiku danijela@etf.rs 011/3218-367 21 saradnik as. Danijela Brankovic
as. ms Nikola Vojvodić Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone vojvodic@etf.rs 011/3218-363 21 saradnik as. ms Nikola Vojvodic
as. ms Maja Vukasović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku majav@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Maja Vukasovic
as. ms Sanja Delčev Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku sanjad@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Sanja Delcev
as. dr Jelena Dinkić Asistent Katedra za opštu elektrotehniku jdinkic@etf.rs 011/3218-386 21 saradnik as. dr Jelena Dinkic
as. ms Jovan Đukić Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku dj@etf.rs 011/3218-389 21 saradnik as. ms Jovan Djukic
as. ms Kristijan Žiža Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku ziza@etf.rs 011/3370-161 21 saradnik as. ms Kristijan Ziza
as. ms Dušan Jakovljević Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku jakovljevic@etf.rs 309 21 saradnik as. ms Dusan Jakovljevic
as. dr Željko Janićijević Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku zeljkoj@etf.rs 011/3218-186 21 saradnik as. dr Zeljko Janicijevic
as. ms Milica Jevtić Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone m.jevtic@etf.rs 011/32128-328 21 saradnik as. ms Milica Jevtic
as. Milica Jovalekić Asistent Katedra za primenjenu matematiku milica@etf.rs 3218-367 21 saradnik as. Milica Jovalekic
as. ms Kristina Josifović Asistent Katedra za telekomunikacije kristinajos@etf.rs 011-3218-306 21 saradnik as. ms Kristina Josifovic
as. ms Vladimir Jocović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku jocke@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Vladimir Jocovic
as. ms Nikola Knežević Asistent Katedra za signale i sisteme knezevic@etf.rs 011/3218-318 21 saradnik as. ms Nikola Knezevic
as. ms Žarko Koprivica Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone kopri@etf.rs 21 saradnik as. ms Zarko Koprivica
as. ms Đorđe Lazović Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme lazovic@etf.rs 011/3218-341 21 saradnik as. ms Djordje Lazovic
as. ms Milovan Majstorović Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone majstorovic@etf.rs 011/3218-374 21 saradnik as. ms Milovan Majstorovic
as. ms Danko Miladinović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku danko@etf.rs 011/3218-389 21 saradnik as. ms Danko Miladinovic
as. ms Adrian Milaković Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku aki@etf.rs 011/3218-465 21 saradnik as. ms Adrian Milakovic
as. ms Aleksandar Milić Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone milic.aleksandar@etf.rs 011/3218-368 21 saradnik as. ms Aleksandar Milic
as. ms Marko Mićović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku micko@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Marko Micovic
as. ms Jelena Mladenović Asistent Katedra za telekomunikacije jelenam@etf.rs 011/3218-350 21 saradnik as. ms Jelena Mladenovic
as. ms Darko Ninković Asistent Katedra za opštu elektrotehniku darko@etf.bg.ac.rs 011/3218-386 21 saradnik as. ms Darko Ninkovic
as. ms Marija Novičić Asistent Katedra za signale i sisteme novicic@etf.rs 011/3218-461 21 saradnik as. ms Marija Novicic
as. ms Marko Novković Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone novkovic@etf.rs 011/3218-328 21 saradnik as. ms Marko Novkovic
as. ms Predrag Obradović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku pedjao@etf.rs 21 saradnik as. ms Predrag Obradovic
as. ms Vladimir Petrović Asistent Katedra za elektroniku petrovicv@etf.rs 011/3218-365 21 saradnik as. ms Vladimir Petrovic
as. ms Jovana Petrović Asistent Katedra za opštu elektrotehniku jovanap@etf.rs 011/3218-386 21 saradnik as. ms Jovana Petrovic
as. ms Nikola Petrović Asistent Katedra za elektroniku p.z.nikola@etf.rs 21 saradnik as. ms Nikola Petrovic
as. ms Uroš Radenković Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku uki@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Uros Radenkovic
as. ms Jelena Stojković Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme jstojkovic@etf.rs 011/3218-344 21 saradnik as. ms Jelena Stojkovic
as. ms Stefan Tubić Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku stubic@etf.rs 011/3218-456 21 saradnik as. ms Stefan Tubic
as. ms Haris Turkmanović Asistent Katedra za elektroniku haris@etf.bg.ac.rs 011/3370-089 21 saradnik as. ms Haris Turkmanovic
as. ms Filip Hadžić Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku hadzic.filip@etf.rs 011/3218-389 21 saradnik as. ms Filip Hadzic
as. ms Jelica Cincović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku jelica@etf.rs 011/3218 392 21 saradnik as. ms Jelica Cincovic
as. ms Kristina Džodić Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme kristinadz@etf.rs 011/3218-341 21 saradnik as. ms Kristina Dzodic
as. ms Tamara Šekularac Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku tasha@etf.rs 011/‎3218-392 21 saradnik as. ms Tamara Sekularac
as. ms Bojana Škrbić Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme bskrbic@etf.rs 011/3218-341 21 saradnik as. ms Bojana Skrbic
Danilo Đokić Saradnik u nastavi Katedra za elektroniku djokicd@etf.rs 21 saradnik Danilo Djokic
Petar Jandrić Saradnik u nastavi Katedra za signale i sisteme petar.jandric@etf.rs 011/321-434 21 saradnik Petar Jandric
Balša Knežević Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku balsa@etf.rs 21 saradnik Balsa Knezevic
Miloš Obradović Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku miobra@etf.rs 21 saradnik Milos Obradovic
Dimitrije Popović Saradnik u nastavi Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku dimitrije@etf.rs 011/3218-186 21 saradnik Dimitrije Popovic
Milica Radojević Saradnik u nastavi Katedra za primenjenu matematiku milica.radojevic@etf.rs 011/3218-367 21 saradnik Milica Radojevic
Stefan Spalević Saradnik u nastavi Katedra za primenjenu matematiku stefan.spalevic@etf.rs 011/3218-367 21 saradnik Stefan Spalevic
Aleksa Srbljanović Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku aleksas@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik Aleksa Srbljanovic
Zaviša Gordić Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad zavisa@etf.rs 011/3218-318 42 saradnik Zavisa Gordic
ms Nemanja Kostić Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad nmkostic@etf.rs 011/3218-328 42 saradnik ms Nemanja Kostic
ms Branko Lukić Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad branko@etf.rs 011/3218318 42 saradnik ms Branko Lukic
Uroš Radoman Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad uradoman@etf.rs 011/3218-328 42 saradnik Uros Radoman
Filip Bečanović Istraživač pripravnik Centar za naučnoistraživački rad 42 saradnik Filip Becanovic
ms Ivana Vasiljević Istraživač pripravnik Centar za naučnoistraživački rad ivana.vasiljevic@etf.rs 42 saradnik ms Ivana Vasiljevic
ms Milan Marinković Istraživač pripravnik Računski centar miki@etf.rs 71 saradnik ms Milan Marinkovic
ms Tatjana Miljković Istraživač pripravnik Centar za naučnoistraživački rad tm@etf.rs 42 saradnik ms Tatjana Miljkovic
ms Miloš Petrović Istraživač pripravnik Centar za naučnoistraživački rad petrovic.milos@etf.rs 42 saradnik ms Milos Petrovic
ms Bojana Ćurčić Istraživač pripravnik Centar za naučnoistraživački rad curcic@etf.rs 42 saradnik ms Bojana Curcic