Navigacija

Zaposleni

Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Org. jedinica E-mail Telefon id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
Biljana Alavanja Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja bilja@etf.rs 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Biljana Alavanja
Stefan Aleksandrov Stariji programer Računski centar stefan.aleksandrov@etf.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje Stefan Aleksandrov
Danica Ampevski Viši knjižničar Biblioteka dampevski@etf.rs 011/3218-334 51 nenastavno_osoblje Danica Ampevski
Goran Anđelković Laboratorijski tehničar Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku pirke@el.etf.rs 011/3370-163 82 nenastavno_osoblje Goran Andjelkovic
Sunčica Anđelković Referent za studentska pitanja Studentski odsek suncica@etf.bg.ac.rs 011/3218-417 51 nenastavno_osoblje Suncica Andjelkovic
Dragoljub Arsenović Šef tehničke službe i službe održavanja Tehnička služba i služba održavanja dragan.b@etf.rs 011/3218-388 61 nenastavno_osoblje Dragoljub Arsenovic
Ljiljana Arsenović Portir Računski centar 011/3218-358 61 nenastavno_osoblje Ljiljana Arsenovic
Vedrana Berber Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-448 61 nenastavno_osoblje Vedrana Berber
Vladan Božović Laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku vlada@el.etf.rs 011/3218-311 82 nenastavno_osoblje Vladan Bozovic
Risto Bošković Laboratorijski tehničar Katedra za računarsku tehniku i informatiku ristob@etf.rs 82 nenastavno_osoblje Risto Boskovic
Branislav Bukorović Laboratorijski inženjer Katedra za elektroenergetske sisteme buki@etf.bg.ac.rs 011/3218-362 82 nenastavno_osoblje Branislav Bukorovic
Boris Velinović Referent za kadrovske poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove vboki@etf.bg.ac.rs 011/3370-110 51 nenastavno_osoblje Boris Velinovic
Slađana Veličković Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Sladjana Velickovic
Biljana Velkić Rakijaš Šef odseka za kadrovske i opšte poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove biljana@etf.bg.ac.rs 011/3218-325 51 nenastavno_osoblje Biljana Velkic Rakijas
Mihailo Vesović Istraživač pripravnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad mikives@etf.rs 011/3218-379 42 nenastavno_osoblje Mihailo Vesovic
Branka Vilotić Referent za opšte poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove branka@etf.rs 011/3218-414 51 nenastavno_osoblje Branka Vilotic
Jelena Vilotić Referent za studentska pitanja Studentski odsek jelenav@etf.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Jelena Vilotic
Mirjana Vlajković Šef računovodstva Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje vlajkovic@etf.rs 011/3218-357 51 nenastavno_osoblje Mirjana Vlajkovic
Ivan Vujić Programer Računski centar ivan.vujic@etf.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje Ivan Vujic
dr Veselin Govedarica Saradnik na projektu Saradnici bez saradničkih zvanja 81 nenastavno_osoblje dr Veselin Govedarica
Zaviša Gordić Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad zavisa@etf.rs 011/3218-318 42 nenastavno_osoblje Zavisa Gordic
Milena Damjanović Referent za studentska pitanja Studentski odsek dmilena@etf.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Milena Damjanovic
Violeta Damnjanović Kontista Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje violeta@etf.rs 011/3218-476 51 nenastavno_osoblje Violeta Damnjanovic
Danka Despotović sekretarica dekana (G011000) Služba za posebne poslove danka@etf.bg.ac.rs 011/3218-321 51 nenastavno_osoblje Danka Despotovic
mr Dragi Dujković Menadžer za elektronsko poslovanje i kadrovske poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove dragi@etf.bg.ac.rs 011/3218-491 71 nenastavno_osoblje mr Dragi Dujkovic
dr Dragana Đorđević Saradnik na projektu Saradnici bez saradničkih zvanja 81 nenastavno_osoblje dr Dragana Djordjevic
Zoran Đorđević Laboratorijski tehničar Katedra za telekomunikacije zdjordjevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-347 82 nenastavno_osoblje Zoran Djordjevic
Milanka Đorđević Samostalni referent za studije Studentski odsek milanka@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Milanka Djordjevic
Miodrag Đorđević Portir Računski centar milence@etf.rs 011/3218-358 61 nenastavno_osoblje Miodrag Djordjevic
Snežana Živković Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-448 61 nenastavno_osoblje Snezana Zivkovic
Dragica Ivković Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Dragica Ivkovic
Slađana Ilić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Sladjana Ilic
ms Milica Isaković Istraživač pripravnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad isakovic@etf.rs 011/3218-348 42 nenastavno_osoblje ms Milica Isakovic
ms Strahinja Janković Viši laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku jankovics@etf.bg.ac.rs 82 nenastavno_osoblje ms Strahinja Jankovic
mr Dragan Jevtić Viši laboratorijski inženjer Katedra za energetske pretvarače i pogone jevtic@etf.bg.ac.rs 011/3370-162 82 nenastavno_osoblje mr Dragan Jevtic
ms Miloš Ječmenica Viši laboratorijski inženjer Katedra za energetske pretvarače i pogone jecmenica@etf.bg.ac.rs 011/3218-368 82 nenastavno_osoblje ms Milos Jecmenica
ms Vuk Jovanović Stariji programer Računski centar vuk.jovanovic1990@gmail.com 3218-320 71 nenastavno_osoblje ms Vuk Jovanovic
Nemanja Jovanović Administrator informacionih sistema i tehnologija Računski centar njovanovic@etf.rs 3218319 71 nenastavno_osoblje Nemanja Jovanovic
ms Kristina Jovičić Viši laboratorijski inženjer Katedra za telekomunikacije krisjovicic@etf.rs 011/3218350 82 nenastavno_osoblje ms Kristina Jovicic
Branislav Juranović Tehnički saradnik za poslove tekućeg održavanja prostora i inventara Laboratorije banebmw@etf.bg.ac.rs 011/3218-372 61 nenastavno_osoblje Branislav Juranovic
mr Lazar Karbunar Naučni saradnik Centar za naučnoistraživački rad zilot@el.etf.rs 011/3370-089 41 nenastavno_osoblje mr Lazar Karbunar
Mirko Kirović WEB administrator Računski centar mirko@etf.rs 011/3218-109 71 nenastavno_osoblje Mirko Kirovic
ms Đorđe Klisić Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad 011/3218-383 42 nenastavno_osoblje ms Djordje Klisic
Dubravka Knežević Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Dubravka Knezevic
Dubravka Kovačević sekretarica prodekana Služba za posebne poslove dubravka@etf.rs 011/3218-323 51 nenastavno_osoblje Dubravka Kovacevic
dr Nenad Korolija Viši laboratorijski inženjer Katedra za računarsku tehniku i informatiku nenadko@etf.bg.ac.rs 011/3218-389 82 nenastavno_osoblje dr Nenad Korolija
Zorica Kostić sekretar fakulteta Sekretar fakulteta zorica@etf.bg.ac.rs 011/3370-098 51 nenastavno_osoblje Zorica Kostic
ms Nemanja Kostić Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad nmkostic@etf.rs 011/3218-328 42 nenastavno_osoblje ms Nemanja Kostic
Svetlana Kostić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218320 61 nenastavno_osoblje Svetlana Kostic
ms Stefan Kostić Stariji programer Računski centar stefan.kostic@etf.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Stefan Kostic
Nataša Kotaranin Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Natasa Kotaranin
Aleksandar Lazić Administrator mreže Računski centar acalaza@etf.rs 011/3218-389 71 nenastavno_osoblje Aleksandar Lazic
Suzana Lazić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 3218320 61 nenastavno_osoblje Suzana Lazic
mr Vladan Lapčević Laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku lapac@el.etf.rs 011/3218-312 82 nenastavno_osoblje mr Vladan Lapcevic
Marina Licitar Likvidator ličnih dohodaka Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje marina@etf.rs 011/3370-146 51 nenastavno_osoblje Marina Licitar
Vladimir Ljeskovac Sistem administrator Računski centar vladimir@etf.bg.ac.rs 011/3218-319 71 nenastavno_osoblje Vladimir Ljeskovac
Marina Ljeskovac Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija Računski centar marinas@etf.rs 011/3218438 71 nenastavno_osoblje Marina Ljeskovac
ms Milan Marinković Stariji programer Računski centar miki@etf.rs 71 nenastavno_osoblje ms Milan Marinkovic
Dejan Marković Stariji programer Računski centar dekim@etf.bg.ac.rs 3218438 71 nenastavno_osoblje Dejan Markovic
Dragiša Miladinović Sistem administrator Katedra za računarsku tehniku i informatiku misa@etf.rs +381113218389 71 nenastavno_osoblje Dragisa Miladinovic
Uroš Milovanović Tehničar za sistemsku podršku Računski centar uros.milovanovic@etf.rs 011/3218-319 71 nenastavno_osoblje Uros Milovanovic
Slaviša Milojević Laboratorijski tehničar Katedra za elektroniku slavissa@el.etf.rs 011/3218-312 82 nenastavno_osoblje Slavisa Milojevic
Nada Mihailović Knjigovođa operativne evidencije Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje nada@etf.rs 011/3218-473 51 nenastavno_osoblje Nada Mihailovic
Marina Mumin Referent za studentska pitanja Studentski odsek marinad@etf.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Marina Mumin
Miloš Nalović Referent za kadrovske i opšte poslove Odsek za kadrovske i opšte poslove mnalovic@etf.rs 011/3218-423 51 nenastavno_osoblje Milos Nalovic
Zoran Nikolić Saradnik na projektu Saradnici bez saradničkih zvanja 81 nenastavno_osoblje Zoran Nikolic
Slobodan Nikolić Administrator informacionih sistema i tehnologija Računski centar 71 nenastavno_osoblje Slobodan Nikolic
Aleksandra Obradović Programer Računski centar aleksandra.obradovic@etf.rs 71 nenastavno_osoblje Aleksandra Obradovic
ms Marija Obrenović Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad 011/3218-405 42 nenastavno_osoblje ms Marija Obrenovic
Nebojša Orlović Tehnički saradnik – električar Tehnička služba i služba održavanja neso@etf.rs 011/3218-376 61 nenastavno_osoblje Nebojsa Orlovic
Ivan Ocokoljić Diplomirani bibliotekar Biblioteka ivano@etf.rs 011/3218-334 51 nenastavno_osoblje Ivan Ocokoljic
ms Dragan Pavlović Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad dragan.lab3@etf.rs 011/3218-441 42 nenastavno_osoblje ms Dragan Pavlovic
Sanja Pavlović Laboratorijski inženjer Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku pavlovic_sanja@etf.rs 011/3370-187 82 nenastavno_osoblje Sanja Pavlovic
ms Alen Pajić Stariji programer Računski centar alen.pajic@etf.bg.ac.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje ms Alen Pajic
Jelena Pajić Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija Računski centar jelenap@etf.rs 011/3218-320 71 nenastavno_osoblje Jelena Pajic
Luka Panić Programer Računski centar luka.panic@etf.rs 71 nenastavno_osoblje Luka Panic
ms Danilo Petković Stariji programer Računski centar danilo.petkovic@etf.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Danilo Petkovic
Vesna Petrović Stariji operater Računski centar 71 nenastavno_osoblje Vesna Petrovic
Srđan Popović Sistem administrator Računski centar srdjan.popovic@etf.rs 011/3218-110 71 nenastavno_osoblje Srdjan Popovic
Svetlana Preković Kurir Odsek za kadrovske i opšte poslove ceca@etf.rs 011/3218-413 61 nenastavno_osoblje Svetlana Prekovic
Uroš Radoman Istraživač saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad uradoman@etf.rs 011/3218-328 42 nenastavno_osoblje Uros Radoman
Neša Rašić Saradnik na projektu Centar za naučnoistraživački rad rasic@etf.bg.ac.rs 011/3218-339 42 nenastavno_osoblje Nesa Rasic
Petar Relić Programer inženjer Računski centar petar.relic@etf.rs 71 nenastavno_osoblje Petar Relic
Sava Reljić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-476 61 nenastavno_osoblje Sava Reljic
Zorica Ristić Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218432 61 nenastavno_osoblje Zorica Ristic
Uroš Romić Stariji programer Računski centar uros@etf.bg.ac.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje Uros Romic
Željana Rončević Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218432 61 nenastavno_osoblje Zeljana Roncevic
Feniks Savić Stariji programer Računski centar feniks@etf.bg.ac.rs 011/3370-110 71 nenastavno_osoblje Feniks Savic
Đorđe Sarač Laboratorijski inženjer Katedra za telekomunikacije sarac@etf.bg.ac.rs 011/3218-459 82 nenastavno_osoblje Djordje Sarac
Dragica Simijonović Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-476 61 nenastavno_osoblje Dragica Simijonovic
ms Jovana Simić Programer Računski centar 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Jovana Simic
Biljana Sokolović Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Biljana Sokolovic
Desanka Stepić Referent za studentska pitanja Studentski odsek desanka@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Desanka Stepic
Tatjana Stojanović Finansijski likvidator Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje tatjana@etf.rs 011/3370-146 51 nenastavno_osoblje Tatjana Stojanovic
Slavica Stojković Referent na arhivi Odsek za kadrovske i opšte poslove 011/3226-992 51 nenastavno_osoblje Slavica Stojkovic
Predrag Tepavčević Laboratorijski inženjer Katedra za elektroenergetske sisteme tepa@etf.bg.ac.rs 011/3218-402 82 nenastavno_osoblje Predrag Tepavcevic
Predrag Todorov Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za signale i sisteme pedjatodorov@etf.bg.ac.rs 011/3218-434 82 nenastavno_osoblje Predrag Todorov
Zoran Todorović Stariji programer Računski centar zoran.todorovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje Zoran Todorovic
Steva Trajković Tehnički saradnik u kopirnici Odsek za kadrovske i opšte poslove 011/3218-427 61 nenastavno_osoblje Steva Trajkovic
Dragana Trenevski Videnov Šef studentskog odseka Studentski odsek stud_sluzba@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Dragana Trenevski Videnov
Zoran Ćendić Tehnički saradnik u kopirnici Odsek za kadrovske i opšte poslove cendic@etf.bg.ac.rs 011/3218-427 61 nenastavno_osoblje Zoran Cendic
Marija Ćirović Radnik na održavanju čistoće Tehnička služba i služba održavanja 011/3218-358 61 nenastavno_osoblje Marija Cirovic
mr Dušan Ćurapov Viši laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku dule@el.etf.rs 011/3218-311 82 nenastavno_osoblje mr Dusan Curapov
Jasmina Uzelac Finansijski knjigovođa Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje jasmina@etf.rs 011/3218-475 51 nenastavno_osoblje Jasmina Uzelac
mr Nedžad Hadžiefendić Viši laboratorijski inženjer Katedra za energetske pretvarače i pogone nedzad@etf.bg.ac.rs 011/3370-162 82 nenastavno_osoblje mr Nedzad Hadziefendic
Ivana Čeperac sekretarica stručnih organa Služba za posebne poslove ivanac@etf.rs 011/3218489 51 nenastavno_osoblje Ivana Ceperac
ms Ivan Šerić Stariji programer Računski centar ivan.seric@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Ivan Seric
Marija Šola Spasić Menadžer za međunarodne i nacionalne projekte Odsek za kadrovske i opšte poslove marija.sola@etf.rs 011/3218-488 51 nenastavno_osoblje Marija Sola Spasic
prof. dr Miroslav Bojović Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku mbojovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-161 11 nastavnik prof. dr Miroslav Bojovic
prof. dr Sanja Vraneš Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku sanja.vranes@etf.bg.ac.rs 011/3218-302 11 nastavnik prof. dr Sanja Vranes
prof. dr Slobodan Vukosavić Redovni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone boban@etf.bg.ac.rs 011/3218-369 11 nastavnik prof. dr Slobodan Vukosavic
prof. dr Dejan Gvozdić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku gvozdic@etf.bg.ac.rs 011/3218-331 11 nastavnik prof. dr Dejan Gvozdic
prof. dr Antonije Đorđević Redovni profesor Katedra za opštu elektrotehniku edjordja@etf.bg.ac.rs 011/3218-386 11 nastavnik prof. dr Antonije Djordjevic
prof. dr Željko Đurović Redovni profesor Katedra za signale i sisteme zdjurovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-150 11 nastavnik prof. dr Zeljko Djurovic
prof. dr Predrag Ivaniš Redovni profesor Katedra za telekomunikacije predrag.ivanis@etf.bg.ac.rs 011/3370-075 11 nastavnik prof. dr Predrag Ivanis
prof. dr Milan Ilić Redovni profesor Katedra za opštu elektrotehniku milanilic@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Milan Ilic
prof. dr Siniša Ješić Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku jesic@etf.bg.ac.rs 011/3218-317 11 nastavnik prof. dr Sinisa Jesic
prof. dr Branko Kovačević Redovni profesor Katedra za signale i sisteme kovacevic_b@etf.bg.ac.rs 011/3218-343 11 nastavnik prof. dr Branko Kovacevic
prof. dr Branko Kolundžija Redovni profesor Katedra za opštu elektrotehniku kol@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Branko Kolundzija
prof. dr Miomir Kostić Redovni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone kostic@etf.bg.ac.rs 011/3370-144 11 nastavnik prof. dr Miomir Kostic
prof. dr Zoran Lazarević Redovni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone lazarevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-333 11 nastavnik prof. dr Zoran Lazarevic
prof. dr Tatjana Lutovac Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku tlutovac@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik prof. dr Tatjana Lutovac
prof. dr Branko Malešević Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku malesevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-317 11 nastavnik prof. dr Branko Malesevic
prof. dr Petar Matavulj Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku matavulj@etf.bg.ac.rs 011/3218-330 11 nastavnik prof. dr Petar Matavulj
prof. dr Milan Merkle Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku emerkle@etf.bg.ac.rs 011/3218-308 11 nastavnik prof. dr Milan Merkle
prof. dr Miomir Mijić Redovni profesor Katedra za telekomunikacije emijic@etf.bg.ac.rs 011/3370-149 11 nastavnik prof. dr Miomir Mijic
prof. dr Dragan Milićev Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku dmilicev@etf.bg.ac.rs 011/3218-449 11 nastavnik prof. dr Dragan Milicev
prof. dr Aleksandar Nešković Redovni profesor Katedra za telekomunikacije neshko@etf.bg.ac.rs 011/3218-322 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Neskovic
prof. dr Nataša Nešković Redovni profesor Katedra za telekomunikacije natasha@etf.bg.ac.rs 011/3218-422 11 nastavnik prof. dr Natasa Neskovic
prof. dr Boško Nikolić Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku nbosko@etf.bg.ac.rs 011/3218-378 11 nastavnik prof. dr Bosko Nikolic
prof. dr Predrag Pejović Redovni profesor Katedra za elektroniku peja@el.etf.rs 011/3218-313 11 nastavnik prof. dr Predrag Pejovic
prof. dr Milan Prokin Redovni profesor Katedra za elektroniku proka@el.etf.rs 011/3218-310 11 nastavnik prof. dr Milan Prokin
prof. dr Jelica Protić Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku jeca@etf.bg.ac.rs 011/3218-456 11 nastavnik prof. dr Jelica Protic
prof. dr Zoran Radaković Redovni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone radakovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-328 11 nastavnik prof. dr Zoran Radakovic
prof. dr Jelena Radovanović Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku radovanovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-163 11 nastavnik prof. dr Jelena Radovanovic
prof. dr Marija Rašajski Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku rasajski@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik prof. dr Marija Rasajski
prof. dr Lazar Saranovac Redovni profesor Katedra za elektroniku laza@el.etf.rs 011/3370-167 11 nastavnik prof. dr Lazar Saranovac
prof. dr Aleksandra Smiljanić Redovni profesor Katedra za telekomunikacije aleksandra@etf.bg.ac.rs 011/3370-075 11 nastavnik prof. dr Aleksandra Smiljanic
prof. dr Zlatan Stojković Redovni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme zstojkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-375 11 nastavnik prof. dr Zlatan Stojkovic
prof. dr Milan Tadić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku tadic@etf.bg.ac.rs 011/3370-088 11 nastavnik prof. dr Milan Tadic
prof. dr Milo Tomašević Redovni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku mvt@etf.bg.ac.rs 011/3218-302 11 nastavnik prof. dr Milo Tomasevic
prof. dr Dejan Tošić Redovni profesor Katedra za opštu elektrotehniku tosic@etf.bg.ac.rs 011/3218-338 11 nastavnik prof. dr Dejan Tosic
prof. dr Jovan Cvetić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku cvetic_j@etf.bg.ac.rs 011/3370-156 11 nastavnik prof. dr Jovan Cvetic
prof. dr Olivera Ciraj-Bjelac Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku ociraj@vinca.rs 011/3370-186 11 nastavnik prof. dr Olivera Ciraj-Bjelac
prof. dr Tomislav Šekara Redovni profesor Katedra za signale i sisteme tomi@etf.bg.ac.rs 011/3370-166 11 nastavnik prof. dr Tomislav Sekara
prof. dr Dragana Šumarac Pavlović Redovni profesor Katedra za telekomunikacije dsumarac@etf.bg.ac.rs 011/3370-149 11 nastavnik prof. dr Dragana Sumarac Pavlovic
prof. dr Vladimir Arsoski Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku arsosk@etf.bg.ac.rs 011/3218-315 11 nastavnik prof. dr Vladimir Arsoski
prof. dr Milan Bebić Vanredni profesor Katedra za energetske pretvarače i pogone bebic@etf.bg.ac.rs 011/3218-339 11 nastavnik prof. dr Milan Bebic
prof. dr Milan Bjelica Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije milan@etf.bg.ac.rs 011/3218-406 11 nastavnik prof. dr Milan Bjelica
prof. dr Dragan Bojić Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku bojic@etf.bg.ac.rs 011/3370-161 11 nastavnik prof. dr Dragan Bojic
prof. dr Pavle Vuletić Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku pavle.vuletic@etf.bg.ac.rs 011/3218-465 11 nastavnik prof. dr Pavle Vuletic
prof. dr Slavko Gajin Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku slavko.gajin@rcub.bg.ac.rs 011/3218-401 11 nastavnik prof. dr Slavko Gajin
prof. dr Dejan Drajić Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije ddrajic@etf.rs 011/3218-381 11 nastavnik prof. dr Dejan Drajic
prof. dr Željko Đurišić Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme djurisic@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 11 nastavnik prof. dr Zeljko Djurisic
prof. dr Nenad Jovičić Vanredni profesor Katedra za elektroniku nenad@el.etf.rs 011/3218-405 11 nastavnik prof. dr Nenad Jovicic
prof. dr Goran Kvaščev Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme kvascev@etf.bg.ac.rs 011/3218-437 11 nastavnik prof. dr Goran Kvascev
prof. dr Jovan Mikulović Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme mikulovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-337 11 nastavnik prof. dr Jovan Mikulovic
prof. dr Peđa Mihailović Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku pedja@etf.bg.ac.rs 011/3218-382 11 nastavnik prof. dr Pedja Mihailovic
prof. dr Dragan Olćan Vanredni profesor Katedra za opštu elektrotehniku olcan@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Dragan Olcan
prof. dr Slobodan Petričević Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku slobodan@etf.bg.ac.rs 011/3218-442 11 nastavnik prof. dr Slobodan Petricevic
prof. dr Milan Ponjavić Vanredni profesor Katedra za elektroniku milan@el.etf.rs 011/3218-301 11 nastavnik prof. dr Milan Ponjavic
prof. dr Ivan Popović Vanredni profesor Katedra za elektroniku popovici@el.etf.rs 011/3218-365 11 nastavnik prof. dr Ivan Popovic
prof. dr Milka Potrebić Vanredni profesor Katedra za opštu elektrotehniku milka_potrebic@etf.bg.ac.rs 011/3370-143 11 nastavnik prof. dr Milka Potrebic
prof. dr Zaharije Radivojević Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku zaki@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik prof. dr Zaharije Radivojevic
prof. dr Aleksandar Rakić Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme rakic@etf.bg.ac.rs 011/3370-150 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Rakic
prof. dr Aleksandar Savić Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme savic@etf.bg.ac.rs 011/3218-402 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Savic
prof. dr Mirjana Simić Pejović Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije mira@etf.bg.ac.rs 011/3218-400 11 nastavnik prof. dr Mirjana Simic Pejovic
prof. dr Marija Stevanović Vanredni profesor Katedra za opštu elektrotehniku mnikolic@etf.bg.ac.rs 3218-338 11 nastavnik prof. dr Marija Stevanovic
prof. dr Predrag Stefanov Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme stefanov@etf.bg.ac.rs 011/3218-336 11 nastavnik prof. dr Predrag Stefanov
prof. dr Zoran Stojanović Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme stojanovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-341 11 nastavnik prof. dr Zoran Stojanovic
prof. dr Igor Tartalja Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku tartalja@rcub.bg.ac.rs 011/3218-456 11 nastavnik prof. dr Igor Tartalja
prof. dr Jelena Ćertić Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije certic@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik prof. dr Jelena Certic
prof. dr Nataša Ćirović Vanredni profesor Katedra za primenjenu matematiku natasa@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik prof. dr Natasa Cirovic
prof. dr Miloš Cvetanović Vanredni profesor Katedra za računarsku tehniku i informatiku cmilos@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 11 nastavnik prof. dr Milos Cvetanovic
prof. dr Jasna Crnjanski Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku jafa@etf.bg.ac.rs 011/3218-443 11 nastavnik prof. dr Jasna Crnjanski
prof. dr Zoran Čiča Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije cicasyl@etf.bg.ac.rs 011/3218-377 11 nastavnik prof. dr Zoran Cica
doc. dr Marko Barjaktarović Docent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-442 11 nastavnik doc. dr Marko Barjaktarovic
doc. dr Vesna Blagojević Docent Katedra za telekomunikacije vesna.golubovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-304 11 nastavnik doc. dr Vesna Blagojevic
doc. dr Miloš Vujisić Docent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku vujsa@etf.bg.ac.rs 011/3218-405 11 nastavnik doc. dr Milos Vujisic
doc. dr Sanja Vujnović Docent Katedra za signale i sisteme svujnovic@etf.bg.ac.rs 3218-416 11 nastavnik doc. dr Sanja Vujnovic
doc. dr Ana Gavrovska Docent Katedra za telekomunikacije anaga777@etf.rs 011/3218-350 11 nastavnik doc. dr Ana Gavrovska
doc. dr Jovana Gojanović Docent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku jovana@etf.bg.ac.rs 011/3218-309 11 nastavnik doc. dr Jovana Gojanovic
doc. dr Dušan Grujić Docent Katedra za elektroniku dusan.grujic@etf.rs 011/3370-167 11 nastavnik doc. dr Dusan Grujic
doc. dr Goran Dobrić Docent Katedra za elektroenergetske sisteme dobric@etf.bg.ac.rs 011/3218-327 11 nastavnik doc. dr Goran Dobric
doc. dr Dražen Drašković Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Drazen Draskovic
doc. dr Radivoje Đurić Docent Katedra za elektroniku rade@el.etf.rs 011/3218-301 11 nastavnik doc. dr Radivoje Djuric
doc. dr Dragomir El Mezeni Docent Katedra za elektroniku elmezeni@etf.bg.ac.rs 011/3218-365 11 nastavnik doc. dr Dragomir El Mezeni
doc. dr Miljko Erić Docent Katedra za telekomunikacije miljko.eric@etf.bg.ac.rs 011/3218-307 11 nastavnik doc. dr Miljko Eric
doc. dr Mileta Žarković Docent Katedra za elektroenergetske sisteme mileta@etf.bg.ac.rs 011/3218-340 11 nastavnik doc. dr Mileta Zarkovic
doc. dr Bratislav Iričanin Docent Katedra za primenjenu matematiku iricanin@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Bratislav Iricanin
doc. dr Milica Janković Docent Katedra za signale i sisteme piperski@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik doc. dr Milica Jankovic
doc. dr Kosta Jovanović Docent Katedra za signale i sisteme kostaj@etf.bg.ac.rs 011/3218-318 11 nastavnik doc. dr Kosta Jovanovic
doc. dr Ivana Jovović Docent Katedra za primenjenu matematiku ivana@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Ivana Jovovic
doc. dr Tamara Koledin Docent Katedra za primenjenu matematiku tamara@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Tamara Koledin
doc. dr Mladen Koprivica Docent Katedra za telekomunikacije kopra@etf.bg.ac.rs 011/3218-350 11 nastavnik doc. dr Mladen Koprivica
doc. dr Aleksandra Krneta Docent Katedra za opštu elektrotehniku krneta@etf.bg.ac.rs 011/3218-353 11 nastavnik doc. dr Aleksandra Krneta
doc. dr Jelisaveta Krstivojević Docent Katedra za elektroenergetske sisteme j.krstivojevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-340 11 nastavnik doc. dr Jelisaveta Krstivojevic
doc. dr Marko Krstić Docent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku marko.krstic@etf.bg.ac.rs 011/3218-444 11 nastavnik doc. dr Marko Krstic
doc. dr Aleksandra Lekić Docent Katedra za elektroniku lekic.aleksandra@etf.rs 011/3370-089 11 nastavnik doc. dr Aleksandra Lekic
doc. dr Nataša Maksić Docent Katedra za telekomunikacije maksicn@etf.rs 011/3218-379 11 nastavnik doc. dr Natasa Maksic
doc. dr Aleksandra Marjanović Docent Katedra za signale i sisteme amarjanovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-416 11 nastavnik doc. dr Aleksandra Marjanovic
doc. dr Goran Marković Docent Katedra za telekomunikacije gmarkovic@etf.rs 011/3218-305 11 nastavnik doc. dr Goran Markovic
doc. dr Nadica Miljković Docent Katedra za signale i sisteme nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik doc. dr Nadica Miljkovic
doc. dr Bojana Mihailović Docent Katedra za primenjenu matematiku mihailovicb@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik doc. dr Bojana Mihailovic
doc. dr Dragan Mihić Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone dragan84m@etf.bg.ac.rs 011/3218-369 11 nastavnik doc. dr Dragan Mihic
doc. dr Marko Mišić Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku marko.misic@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Marko Misic
doc. dr Veljko Papić Docent Katedra za signale i sisteme papic@etf.bg.ac.rs 011/3218-411 11 nastavnik doc. dr Veljko Papic
doc. dr Jelena Popović Božović Docent Katedra za elektroniku jelena@etf.bg.ac.rs 011/3218-310 11 nastavnik doc. dr Jelena Popovic Bozovic
doc. dr Marija Punt Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku marija.punt@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Marija Punt
doc. dr Vladimir Rajović Docent Katedra za elektroniku rajo@el.etf.rs 011/3218-405 11 nastavnik doc. dr Vladimir Rajovic
doc. dr Leposava Ristić Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone lela@etf.bg.ac.rs 011/3218-364 11 nastavnik doc. dr Leposava Ristic
doc. dr Milica Savatović Docent Katedra za primenjenu matematiku milica.makragic@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Milica Savatovic
doc. dr Goran Savić Docent Katedra za elektroniku savic@el.etf.rs 011/3370-089 11 nastavnik doc. dr Goran Savic
doc. dr Slobodan Savić Docent Katedra za opštu elektrotehniku ssavic@etf.bg.ac.rs 011/3218-351 11 nastavnik doc. dr Slobodan Savic
doc. dr Žarko Stanisavljević Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku zarko@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Zarko Stanisavljevic
doc. dr Koviljka Stanković Docent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku kstankovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-186 11 nastavnik doc. dr Koviljka Stankovic
doc. dr Saša Stojanović Docent Katedra za računarsku tehniku i informatiku stojsasa@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 11 nastavnik doc. dr Sasa Stojanovic
doc. dr Predrag Tadić Docent Katedra za signale i sisteme tadicp@etf.bg.ac.rs 011/3218397 11 nastavnik doc. dr Predrag Tadic
doc. dr Miodrag Tasić Docent Katedra za opštu elektrotehniku tasic@etf.bg.ac.rs 011/3218-353 11 nastavnik doc. dr Miodrag Tasic
doc. dr Mladen Terzić Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone terzic@etf.bg.ac.rs 011/3218-368 11 nastavnik doc. dr Mladen Terzic
doc. dr Jovan Trifunović Docent Katedra za energetske pretvarače i pogone jovazmaj@etf.bg.ac.rs 011/3218-374 11 nastavnik doc. dr Jovan Trifunovic
doc. dr Darko Šošić Docent Katedra za elektroenergetske sisteme sosic@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 11 nastavnik doc. dr Darko Sosic
dr Iva Batić Naučni saradnik Centar za naučnoistraživački rad iva@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 41 saradnik dr Iva Batic
dr Andrej Savić Naučni saradnik Centar za naučnoistraživački rad andrej_savic@etf.rs 011/3218-348 41 saradnik dr Andrej Savic
dr Miloš Đurić Nastavnik stranog jezika Katedra za opšte obrazovanje djuric@etf.bg.ac.rs 011/3218-366 11 saradnik dr Milos Djuric
dr Dunja Živanović Nastavnik stranog jezika Katedra za opšte obrazovanje dunja@etf.rs 011/3218-366 11 saradnik dr Dunja Zivanovic
dr Nikola Vuković Asistent sa doktoratom Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku nvukovic@etf.rs 011/3218-309 21 saradnik dr Nikola Vukovic
as. ms Petar Atanasijević Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku petarat@etf.rs 011/3218382 21 saradnik as. ms Petar Atanasijevic
as. Nikola Basta Asistent Katedra za opštu elektrotehniku nbasta@etf.rs 011/3218-353 21 saradnik as. Nikola Basta
as. ms Marija Bežulj Asistent Katedra za elektroniku meja@etf.rs 011/3218-365 21 saradnik as. ms Marija Bezulj
as. dr Miloš Bjelić Asistent Katedra za telekomunikacije bjelic@etf.rs 3218-361 21 saradnik as. dr Milos Bjelic
as. Danijela Branković Asistent Katedra za primenjenu matematiku danijela@etf.rs 011/3218-367 21 saradnik as. Danijela Brankovic
as. dr Srđan Brkić Asistent Katedra za telekomunikacije srdjan.brkic@etf.rs 011/3218-379 21 saradnik as. dr Srdjan Brkic
as. ms Bogdan Brković Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone brkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-364 21 saradnik as. ms Bogdan Brkovic
as. ms Maja Vukasović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku majav@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Maja Vukasovic
as. ms Sanja Delčev Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku sanjad@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Sanja Delcev
as. ms Jelena Dinkić Asistent Katedra za opštu elektrotehniku jdinkic@etf.rs 011/3218-386 21 saradnik as. ms Jelena Dinkic
as. ms Kristijan Žiža Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku ziza@etf.rs 011/3370-161 21 saradnik as. ms Kristijan Ziza
as. ms Milan Ignjatović Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku ignjatovic@etf.rs 011/3218-441 21 saradnik as. ms Milan Ignjatovic
as. ms Dušan Jakovljević Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku jakovljevic@etf.rs 309 21 saradnik as. ms Dusan Jakovljevic
as. ms Željko Janićijević Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku zeljkoj@etf.rs 011/3218-186 21 saradnik as. ms Zeljko Janicijevic
as. ms Milica Jevtić Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone m.jevtic@etf.rs 011/32128-328 21 saradnik as. ms Milica Jevtic
as. Milica Jovalekić Asistent Katedra za primenjenu matematiku milica@etf.rs 3218-367 21 saradnik as. Milica Jovalekic
as. ms Vladimir Jocović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku jocke@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Vladimir Jocovic
as. ms Nikola Knežević Asistent Katedra za signale i sisteme knezevic@etf.rs 011/3218-318 21 saradnik as. ms Nikola Knezevic
as. ms Đorđe Lazović Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme lazovic@etf.rs 21 saradnik as. ms Djordje Lazovic
as. Milovan Majstorović Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone majstorovic@etf.rs 011/3218-374 21 saradnik as. Milovan Majstorovic
as. ms Katarina Milenković Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku katarina.milenkovic@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Katarina Milenkovic
as. ms Aleksandar Milić Asistent Katedra za energetske pretvarače i pogone milic.aleksandar@etf.rs 011/3218-368 21 saradnik as. ms Aleksandar Milic
as. ms Marko Mićović Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku micko@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Marko Micovic
as. ms Jovana Perović Asistent Katedra za opštu elektrotehniku jovanap@etf.rs 011/3218-386 21 saradnik as. ms Jovana Perovic
as. ms Vladimir Petrović Asistent Katedra za elektroniku petrovicv@etf.rs 011/3218-365 21 saradnik as. ms Vladimir Petrovic
as. ms Nikola Petrović Asistent Katedra za elektroniku p.z.nikola@etf.rs 21 saradnik as. ms Nikola Petrovic
as. ms Milana Prodanov Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku milana@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Milana Prodanov
as. ms Uroš Radenković Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku uki@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Uros Radenkovic
as. ms Tomislav Rajić Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme rajic@etf.rs 3218-337 21 saradnik as. ms Tomislav Rajic
as. ms Jelena Stojković Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme jstojkovic@etf.rs 011/3218-344 21 saradnik as. ms Jelena Stojkovic
as. ms Stefan Tubić Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku stubic@etf.rs 011/3218-456 21 saradnik as. ms Stefan Tubic
as. ms Filip Hadžić Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku hadzic.filip@etf.rs 011/3218-389 21 saradnik as. ms Filip Hadzic
as. dr Milan Čabarkapa Asistent Katedra za telekomunikacije cabmilan@etf.rs 011/3218-350 21 saradnik as. dr Milan Cabarkapa
as. Kristina Džodić Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme kristinadz@etf.rs 011/3218-341 21 saradnik as. Kristina Dzodic
as. ms Bojana Škrbić Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme bskrbic@etf.rs 011/3218-341 21 saradnik as. ms Bojana Skrbic
as. ms Živojin Šuštran Asistent Katedra za računarsku tehniku i informatiku zika@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 21 saradnik as. ms Zivojin Sustran
Predrag Vasilić Saradnik u nastavi Katedra za signale i sisteme vasilic@etf.rs 011/3218-461 21 saradnik Predrag Vasilic
Nikola Vojvodić Saradnik u nastavi Katedra za energetske pretvarače i pogone vojvodic@etf.rs 011/3218-363 21 saradnik Nikola Vojvodic
Jovan Đukić Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku dj@etf.rs 011/3218-389 21 saradnik Jovan Djukic
Kristina Josifović Saradnik u nastavi Katedra za telekomunikacije kristinajos@etf.rs 21 saradnik Kristina Josifovic
Žarko Koprivica Saradnik u nastavi Katedra za energetske pretvarače i pogone kopri@etf.rs 21 saradnik Zarko Koprivica
Danko Miladinović Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku danko@etf.rs 011/3218-389 21 saradnik Danko Miladinovic
Adrian Milaković Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku aki@etf.rs 21 saradnik Adrian Milakovic
Dragana Milovančević Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku dragana.m@etf.rs 011/3218-392 21 saradnik Dragana Milovancevic
Jelena Mladenović Saradnik u nastavi Katedra za telekomunikacije jelenam@etf.rs 21 saradnik Jelena Mladenovic
Darko Ninković Saradnik u nastavi Katedra za opštu elektrotehniku darko@etf.bg.ac.rs 21 saradnik Darko Ninkovic
Marija Novičić Saradnik u nastavi Katedra za signale i sisteme novicic@etf.rs 011/3218-461 21 saradnik Marija Novicic
Marko Novković Saradnik u nastavi Katedra za energetske pretvarače i pogone novkovic@etf.rs 21 saradnik Marko Novkovic
Predrag Obradović Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku pedjao@etf.rs 21 saradnik Predrag Obradovic
Nikola Popović Saradnik u nastavi Katedra za signale i sisteme npopovic@etf.rs 011/3218-461 21 saradnik Nikola Popovic
Haris Turkmanović Saradnik u nastavi Katedra za elektroniku haris@etf.bg.ac.rs 21 saradnik Haris Turkmanovic
Katarina Ćojbašić Saradnik u nastavi Katedra za primenjenu matematiku katarina@etf.rs 21 saradnik Katarina Cojbasic
Jelica Cincović Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku jelica@etf.rs 011/3218 392 21 saradnik Jelica Cincovic
Tamara Šekularac Saradnik u nastavi Katedra za računarsku tehniku i informatiku tasha@etf.rs 011/‎3218-392 21 saradnik Tamara Sekularac
Nebojša Vojnović Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad nebojsav@etf.rs 42 saradnik Nebojsa Vojnovic
Marko Davidović Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad mdavidovic@etf.rs 3370-144 42 saradnik Marko Davidovic
ms Nikola Đorđević Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad djnikola@etf.rs 3218-328 42 saradnik ms Nikola Djordjevic
ms Milan Milivojević Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad msmilance@etf.rs 42 saradnik ms Milan Milivojevic
ms Vladimir Petrović Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad vpetrovic@etf.rs 011/3218-329 42 saradnik ms Vladimir Petrovic
Vladimir Čeperković Istraživač saradnik Centar za naučnoistraživački rad ceperkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-310 42 saradnik Vladimir Ceperkovic
ms Jovana Babić Istraživač pripravnik Centar za naučnoistraživački rad 41 saradnik ms Jovana Babic
Branko Lukić Istraživač pripravnik Centar za naučnoistraživački rad 011/3218318 41 saradnik Branko Lukic
ms Tatjana Miljković Istraživač pripravnik Centar za naučnoistraživački rad tm@etf.rs 42 saradnik ms Tatjana Miljkovic