Navigacija

Aleksandra Kulundžić, diplomirani pravnik

Saradnik za javne nabavke
Odsek za kadrovske i opšte poslove

Zgrada "Lola", kancelarija 903

011/3218-478
Stručni naziv diplomirani pravnik