Navigacija

Elektronski udžbenici

Spisak elektronskih izdanja:

Telekomunikacione i računarske mreže: zbirka rešenih zadataka

(Milan Bjelica)

     Udžbenik 

Primena Furijeove analize u telekomunikacijama

(Mirjana Simić-Pejović)

     Udžbenik (2.2MB)

Laboratorijske vežbe iz fizike

(Koviljka Stanković)

     Udžbenik (3MB)

Praktikum za laboratorijske vežbe iz fizike

(Koviljka Stanković)

     Udžbenik (1MB)

Praktikum iz matematike 2: Zbornik rešenih testova osnovnog znanja

(Ivana Jovović, Tamara Koledin, Bratislav Iričanin)

     Udžbenik (4.7MB)

IZAZOV 2017: Zbornik zadataka i odabranih studentskih rešenja

(Nadica Miljković)

     Udžbenik (4.7MB)

Računarske mreže 2

(Pavle Vuletić)

     Udžbenik (11MB)

Identifikacija procesa

(Branko D. Kovačević, Goran S. Kvaščev)

     Udžbenik (7MB)

Odabrana poglavlja telekomunikacija

(Milan Bjelica)

     Udžbenik (3MB)

Numerička matematika

(Nataša Ćirović)

     Udžbenik (1MB)

Laboratorijske vežbe iz električnih merenja

(Predrag Pejović)

     Udžbenik (4.5MB)

Elektroakustika

(Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić)

     Udžbenik (8.7MB)

Konstruisanje elektronkih uređaja

(Slobodan Petričević, Petar Atanasijević)

     Udžbenik (9.9MB)

Upravljanje radioaktivnim otpadom

(Olivera Ciraj Bjelac, Milan Vujović)

Udžbenik (9.5MB)

Energetski pretvarači 2 - Topologije energetskih pretvarača

(Miloš R. Nedeljković)

Udžbenik (10MB)

Energetski pretvarači 1 - Osnovne topologije energetskih pretvarača

(Miloš R. Nedeljković, Srđan L. Srdić)

Udžbenik (5.9MB)

Mikrotalasna pasivna kola

(Vladimir V. Petrović, Dejan V. Tošić, Antonije R. Đorđević)

Udžbenik (18MB)

Fizička elektronika čvrstog tela

(Jelena Radovanović, Vitomir Milanović)

Udžbenik (2.1MB)

Električne mašine

(Slobodan N. Vukosavić)

Knjiga (9.6MB)

Udžbenik za poslovnu komunikaciju na ruskom jeziku

(IDEMO NA SLUŽBENI PUT - Milena Slavić)

Sadržaj (583KB)

I poglavlje (1.8MB)

II poglavlje (1.1MB)

III poglavlje (1.1MB)

IV poglavlje (1.2MB)

Programiranje u realnom vremenu - Skripta sa praktikumom i rešenim zadacima

(Dragan Milićev, Bojan Furlan)

Skripta (3.4MB)

Zbirka zadataka iz elemenata elektronskih uređaja

(Rifat Ramović,Slobodan Petričević, Peđa Mihailović)

Zbirka zadataka (5.6MB)

Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama

(Milan Bjelica)

Modeliranje i simulacija u telekomunikacijama (5.0MB)

Zbirka rešenih zadataka iz Telekomunikacionih merenja 1

(Milan Bjelica)

Telekomunikaciona merenja 1 - zbirka rešenih zadataka (1.3MB)

Praktikum iz elektroakustike

(Dragana Šumarac Pavlović)

Praktikum iz elektroakustike (6.72MB)

Elementi elektronike - digitalna kola

(Vujo Drndarević)

Elementi elektronike - digitalna kola (4.9MB)

Metode i instrumentacija za električna merenja

(Nadica Miljković)

Metode i instrumentacija za električna merenja (8.7MB)

Personalizovane aplikacije: teorija i praksa

(Milan Bjelica)

Personalizovane aplikacije: teorija i praksa (3MB)

Programski jezik Python: skripta za studente telekomunikacija

(Milan Bjelica)

Programski jezik : skripta za studente telekomunikacija (367KB)

Princip rada i primena osciloskopa

(Predrag Pejović)

Princip rada i primena osciloskopa - priručnik za rad u laboratoriji (341KB)

Principi pozicioniranja u ćelijskim radio sistemima

(Mirjana Simić-Pejović)

Principi pozicioniranja u ćelijskim radio sistemima (2.8MB)

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema

(Milica Janković, Marko Barjaktarović, Marija Novičić, Petar Atanasijević)

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema (60MB)

Prateći fajlovi (60MB)

Praktikum za laboratorijske vežbe iz elektromotornih pogona

(Leposava Ristić, Milan Bebić, Nikola Vojvodić, Borislav Jeftenić)

Praktikum za laboratorijske vežbe iz elektromotornih pogona (3.1MB)

Telekomunikacione i računarske mreže: uvodni tečaj

(Milan Bjelica)

Telekomunikacione i računarske mreže: uvodni tečaj (2.52MB)

Robotika - Zbirka rešenih zadataka

(Kosta Jovanović, Nikola Knežević)

Robotika - Zbirka rešenih zadataka

Mikrotalasna merenja

(Miodrag S. Tasić)

Mikrotalasna merenja