Navigacija

Izveštaji Komisije o izboru u zvanje nastavnika i saradnika

Napomena:

Referat komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje stavlja se na uvid javnosti na internet stranu Fakulteta, u trajanju od 15 dana.

Na osnovu člana 29. Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu (''Glasnik Univerziteta'' broj 237 ) javni uvid u referat komisije o prijavljenim kandidatima ne teče od 15. jula do 15. avgusta.

U toku trajanja uvida javnosti Fakultetu se mogu dostaviti primedbe na referat, u pisanoj formi.

22.05.2024.

05.04.2024.

04.04.2024.

 • dr Tamara Koledin - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

22.03.2024.

 • dr Goran Kvaščev  - u zvanje redovnog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika

08.03.2024.

 • Lazar Lukić - u zvanje saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

02.02.2024.

 • dr Bojana Škrbić - u zvanje docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

22.12.2023.

 • Doroteja Zarev - u zvanje saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

21.12.2023.

20.12.2023.

 • Anja Kovačević - u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

14.12.2023.

 • dr Miloš Đurić - u zvanje nastavnika stranog jezika (Engleski jezik) sa punim radnim vremenom 

12.12.2023.

 • dr Ana Gavrovska - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije

07.12.2023.

 •  dr Nenad Jovičić - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

05.12.2023.

 • dr Jelena Ćertić - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije

20.11.2023.

 • Balša Ćeranić - u zvanje  saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni
 • Marko Burdžić i Lazar Mitrović - u zvanje asistenta sa punim radnim vremenomza užu naučnu oblast Telekomunikacije

16.11.2023.

 • Milena Mićić - u zvanje saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika

15.11.2023.

 • dr Milan Bebić - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.
 • Aleksa Stojić - u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika.

14.11.2023.

 • Janko Tufegdžić - u zvanje saradnika u nastavi sa nepunim radnim vremenom od 50% za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

10.11.2023.

 • dr Goran Dobrić - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

9.11.2023.

20.10.2023.

17.10.2023.

25.09.2023.

 • dr Jovana Petrović - u zvanje docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

20.09.2023.

 • dr Predrag Stefanov - u zvanje redovnog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

28.08.2023.

 • Sanja Vujnović - u zvanje docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika,
 • Dragomir El Mezeni - u zvanje docenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika,
 • Nataša Ćirović - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika.

21.08.2023.

17.07.2023.

 • Mladen Banović - u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika.

10.07.2023.

16.06.2023.

08.06.2023.

 • dr Pavle Vuletić - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

22.05.2023.

 • dr Dejan Drajić - u zvanje redovnog profesora sa nepunim radnim vremenom od 50% za užu naučnu oblast Telekomunikacije
 • dr Ivan Popović - u zvanje redovnog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

19.05.2023.

 • Milica Radojević - u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

15.05.2023.

 • dr Aleksandar Savić - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

04.05.2023.

 • dr Goran Marković - u zvanje vanrednog profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije

28.04.2023.

 • Miloš Vujčić - u zvanje saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

24.04.2023.

19.04.2023.

 • dr Mileta Žarković - u zvanje vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

10.04.2023.

 • dr Željko Đurišić - u zvanje redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

24.03.2023.

 • dr Miodrag Tasić - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

09.03.2023.

 • Žiža Kristijan - u zvanje asistenta sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

21.02.2023.

 • Miloš Milošević - u zvanje saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

13.02.2023.

30.01.2023.

2022. godina

30.12.2022.

26.12.2022.

05.12.2022.

 • Darko Ninković - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

28.11.2022.

21.11.2022.

14.11.2022.

31.10.2022.

10.10.2022.

03.10.2022.

12.09.2022.

05.09.2022.

29.08.2022.

20.06.2022.

29.04.2022.

28.03.2022.

 • Lazar Mitrović - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Telekomunikacije

21.03.2022.

14.03.2022.

28.02.2022.

21.02.2022.

14.02.2022.

31.01.2022.

24.01.2022.

2021. godina

27.12.2021.

13.12.2021.

06.12.2021.

22.11.2021.

 • Pavle Divović - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

15.11.2021.

01.11.2021.

25.10.2021.

11.10.2021.

27.09.2021.

20.09.2021.

 • Stefan Spalević - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Primenjena matematika

06.09.2021.

21.06.2021.

24.05.2021.

17.05.2021.

10.05.2021.

26.04.2021.

29.03.2021.

 • Aleksandar Milić - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

15.03.2021.

08.03.2021.

 • Milica Jevtić - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

01.03.2021.

01.02.2021.

25.01.2021.

18.01.2021.

2020. godina

28.12.2020.

14.12.2020.

 • dr Nikola Vuković - u zvanje docent za užu naučnu oblast Fizička elektronika    
 • Sažetak izveštaja                                                                                                                                                                                                    
 • Nikola Petrović - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektronika

07.12.2020.

 • dr Dušan Grujić - u zvanje docent sa nepunim radnim vremenom od 20%  za užu naučnu oblast Elektronika

          Sažetak izveštaja

30.11.2020.

         Sažetaj izveštaja

 • dr Darko Šošić - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

         Sažetak izveštaja

          Sažetak izveštaja

 

16.11.2020.

02.11.2020.

26.10.2020.

 • dr Slobodan Savić - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

          Sažetak izveštaja

07.09.2020.

01.09.2020.

 • dr Milica Janković - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika

          Sažetak izveštaja

          Sažetak izveštaja

         Sažetak izveštaja

13.07.2020.

 • Marija Bežulj – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektronika
 • Mladen Banović – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Fizička elektronika

06.07.2020.

 • Danilo Šućur - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Primenjena matematika

08.06.2020.

Stefan Tubić – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

01.06.2020.

dr Dragan Bojić - u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika
Sažetak izveštaja

dr Miloš Vujisić - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Nuklearna tehnika
Sažetak izveštaja

18.05.2020.

dr Miljko Erić - u zvanje vanredni profesor sa nepunim radnim vremenom od 25% za užu naučnu oblast Telekomunikacije
Sažetak izveštaja

24.02.2020.

           Sažetak izveštaja

27.01.2020.

           Sažetak izveštaja

20.01.2020.

           Sažetak izveštaja

13.01.2020.

 •  Darko Ninković – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

2019. godina

27.12.2019.

          Sažetak izveštaja

23.12.2019.

          Sažetak izveštaja

 •  Jovana Petrović – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

25.11.2019.

18.11.2019.

Marija Milutinović, Petar Jandrić i Uroš Rakonjac - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Automatika

04.11.2019.

Milica Despotović i Aleksa Srbljanović - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

28.10.2019.

dr Srđan Brkić - u zvanje docent za užu naučnu oblast Telekomunikacije

Sažetak izveštaja

Stefan Spalević - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Primenjena matematika

21.10.2019.

dr Milka Potrebić - u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Teorija kola i sistema

Sažetak izveštaja

dr Miloš Đurić - u zvanje nastavnik stranog jezika za Engleski jezik

Sažetak izveštaja

16.09.2019.

dr Milan Bjelica - u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije

Sažetak izveštaja

09.09.2019.

Kristina Josifović - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Telekomunikacije

02.09.2019.

dr Veljko Papić - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Automatika

Sažetak izveštaja

15.07.2019.

dr Vladimir Rajović - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektronika

Sažetak izveštaja                                                                                                                                                                                                                 

24.06.2019.

dr Jovan Mikulović - u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi                                                                                                                                                                                                Sažetak izveštaja  

dr Dragan Olćan - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi                                                                                                                                                                        Sažetak izveštaja                                                                                                                                                                

22.04.2019.

Mladen Banović - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Fizička elektronika

25.02.2019.

dr Milan Bebić - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni
Sažetak izveštaja

dr Nikola Vuković - u zvanje asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Fizička elektronika

28.01.2019.

Nikola Knežević - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Automatika

Željko Janićijević - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektrotehnički materijali i tehnologije

Kristijan Žiža - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

21.01.2019.

Milovan Majstorović - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

14.01.2019.

dr Ivana Jovović i dr Tamara Koledin - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Primenjena matematika
Sažetak izveštaja

2018. godina

31.12.2018.

dr Predrag Stefanov - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi
Sažetak izveštaja

Bojana Škrbić, Kristina Džodić i Đorđe Lazović- u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

24.12.2018.

17.12.2018.

 • Petar Atanasijević - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Fizička elektronika
 • Jelena Dinkić - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

10.12.2018.

 • Darko Ninković - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

19.11.2018.

09.11.2018.

05.11.2018.

29.10.2018.

 • Jelena Stojković - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

22.10.2018.

24.09.2018.

17.09.2018.

10.09.2018.

27.08.2018.

20.08.2018.

25.06.2018.

18.06.2018.

04.06.2018.

28.05.2018.

02.04.2018.

26.02.2018.

 • Sanja Delčev - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

12.02.2018.

29.01.2018.

22.01.2018.

 • Đorđe Lazović - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

15.01.2018.

2017. godina

29.12.2017.

 • Maja Vukasović – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika
 • Milana Prodanov – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika
 • Filip Hadžić – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

25.12.2017.

 • Kristina Džodić – u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

18.12.2017.

 • Tomislav Rajić – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

20.11.2017.

13.11.2017.

 • Petar Atanasijević – u zvanje saradnik u nastavi pri Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku.
 • Milica Jevtić – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

06.11.2017.

30.10.2017.

23.10.2017.

16.10.2017.

25.09.2017.

11.09.2017.

28.08.2017.

21.08.2017.

 • Miloš Bjelić – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Tehnička akustika.

07.08.2017.

17.07.2017.

29.05.2017.

22.05.2017.

28.04.2017.

24.04.2017.

 • Nikola Vuković – u zvanje asistent pri Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku.

18.04.2017.

03.04.2017.

20.03.2017.

 • Milovan Majstorović – u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

06.03.2017.

 • Stefan Tubić – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

30.01.2017.

23.01.2017.

 • Živojin Šuštran – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

09.01.2017.

2016. godina

30.12.2016.

26.12.2016.

19.12.2016.

12.12.2016.

 • Jovana Perović – u zvanje asistent pri Katedri za opštu elektrotehniku
 • Nikola Petrović – u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektronika

06.12.2016.

 • Aleksandar Milić – u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

28.11.2016.

 • Jelena Lošić – u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Primenjena matematika
 • Nikola Knežević – u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Automatika

31.10.2016.

24.10.2016.

03.10.2016.

20.06.2016.

02.05.2016.

 • dr Slobodan Savić – u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

11.04.2016.

 • Katarina Milenković – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

04.04.2016.

 • dr Marija Punt – u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.
 • dr Saša Stojanović – u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.
 • dr Veljko Papić – u zvanje docent za užu naučnu oblast Automatika.
 • Marija Janković – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektronika.
 • Željko Janićijević – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektrotehnički materijali i tehnologije.

21.03.2016.

08.02.2016.

01.02.2016.

 • Aleksandra Krneta – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektromegnetika,antene i mikrotalasi.

25.01.2016.

 • Jelena Dinkić – u zvanje asistent pri Katedri za opštu elektrotehniku.

04.01.2016.

2015. godina

28.12.2015.

14.12.2015.

 • dr Miloš Đurić – u zvanje nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Engleski jezik.
 • Dunja Živanović – u zvanje nastavnik stranog jezika za užu naučnu oblast Engleski jezik.

07.12.2015.

23.11.2015.

 • Dražen Drašković – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

16.11.2015.

 • dr Dušan Grujić – u zvanje docent(sa 20% radnog vremena) za užu naučnu oblast Elektronika.

02.11.2015.

 • Lazar Cokić – u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Automatika.

26.10.2015.

28.09.2015.

21.09.2015.

07.09.2015.

 • Marija Punt – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

31.08.2015.

08.06.2015.

18.05.2015.

04.05.2015.

 • dr Dragan Bojić - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.
 • Sanja Vujnović - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Automatika.

06.04.2015.

23.02.2015.

09.02.2015.

 • Nevena Miletić - u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

19.01.2015.

 • Miloš Ječmenica - u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.
 • Stefan Tubić - u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

12.01.2015.

2014. godina

29.12.2014.

15.12.2014.

 • Nikola Basta - u zvanje asistenta pri Katedri za opštu elektrotehniku.

08.12.2014.

24.11.2014.

17.11.2014.

03.11.2014.

27.10.2014.

 • Dr Dragan Milićev - u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.
 • Dr Bojan Furlan - u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

20.10.2014.

 • Dr Jovan Mikulović - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

13.10.2014.

 1. Vladimir Petrović, dipl.inž.elektr. i računar. - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektronika.
 2. Željko Janićijević, dipl.inž.elektr. i računar. - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektrotehnički materijali i tehnologije.

15.09.2014.

 1. Dr Vesna Blagojević - u zvanje docent za užu naučnu oblast Telekomunikacije.

23.06.2014.

 1. Dr Dragan Olćan - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.
 2. Dr Milan Bjelica - u zvanje vanredi profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije.
 3. Nataša Maksić, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Telekomunikacije.

02.06.2014.

 1. Dragomir El Mezeni, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika.

31.03.2014.

 1. Dr Nenad Cakić - u zvanje redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika.
 2. Nadica Miljković, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika.

24.03.2014.

 1. Nikola Popov, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

17.03.2014.

 1. Dr Milan Ilić - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

10.03.2014.

 1. Dr Marija Stevanović - u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.
 2. Dr Tamara Koledin - u zvanje docent za užu naučnu oblast Primenjena matematika.
 3. Mr Milica Janković - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika.
 4. Kosta Jovanović, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Automatika.

10.02.2014.

 1. Dr Ivan Popović - u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektronika.
 2. Dr Nenad Jovičić - u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektronika.
 3. Angelina Totović, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Fizička elektronika.

03.02.2014.

 1. Dr Ivana Jovović - u zvanje docent za užu naučnu oblast Primenjena matematika.
 2. Aleksandar Tatalović, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.
 3. Bogdan Brković, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

27.01.2014.

 1. Aleksandra Lekić, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektronika.

20.01.2014.

 1. Dr Srđan Srdić - u zvanje docent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.
 2. Goran Dobrić, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

13.01.2014.

 1. Milica Makragić, dipl.matematičar - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Primenjena matematika.

2013. godina

30.12.2013.

 1. Katarina Milenković, dipl.inž.elektr.i računar. - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.
 2. Sofija Purić, dipl.inž.elektr.i računar. - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

23.12.2013.

 1. Tomislav Rajić, dipl.inž.elektr.i računar. - u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

9.12.2013.

 1. Živojin Šuštran, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

18.11.2013.

 1. Mr Irena Marković - u zvanje asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije.
 2. Dušan Božilov - u zvanje saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

04.11.2013.

 1. Dragan Mihić, mast.inž.elektr. i računar. – u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

21.10.2013.

 1. Dr Đorđe Đurđević – u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.
 2. Dr Nataša Babačev – u zvanje docent za užu naučnu oblast Primenjena matematika.

09.10.2013.

 1. Dr Jasna Crnjanski – u zvanje docent za užu naučnu oblast Fizička elektronika.
 2. Dr Vladimir Aroski – u zvanje docent za užu naučnu oblast Fizička elektronika.
 3. Dr Aleksandar Savić – u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.
 4. Dr Željko Đurišić – u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

26.08.2013.

 1. Dr Slavko Gajin – u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

22.07.2013.

 1. Dr Tatjana Lutovac – u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Primenjena matematika

15.07.2013.

 1. Dr Predrag Ivaniš - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije

10.06.2013.

 1. Dr Miljko Erić - u zvanje docent (sa nepunim radnim vremenom 25%) za užu naučnu oblast Telekomunikacije

27.05.2013.

 1. Dr Irini Reljin - u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije
 2. Dr Dragana Šumarac-Pavlović - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Tehnička akustika
 3. Dr Slobodan Petričević - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Fizička elektronika
 4. Dr Peđa Mihailović - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Fizička elektronika
 5. Dr Marko Varjaktarović - u zvanje docent za užu naučnu oblast Fizička elektronika
 6. Dr Miodrag Tasić - u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

22.04.2013.

 1. Slobodan Savić, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

08.04.2013.

 1. Mladen Terzić, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

01.04.2013.

 1. Dr Petar Matavulj - u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Fizička elektronika
 2. Dr Marija Rašajski - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Primenjena matematika
 3. Nemanja Čukarić, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Fizička elektronika
 4. Marko Krstić, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Fizička elektronika

11.03.2013.

 1. Dr Stevica Graovac - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Automatika
 2. Dr Jovana Petrović - u zvanje docent za užu naučnu oblast Fizička elektronika
 3. Žarko Stanisavljević, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

18.02.2013.

 1. Dr Igor Tartalja - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika
 2. Darko Šošić, mast.inž.elektr. i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi
 3. Strahinja Janković, mast.inž.elektr. i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektronika
 4. Saša Stojanović, dipl.inž.elektr. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

04.02.2013.

 1. Dr Zoran Čiča - u zvanje docent za užu naučnu oblast Telekomunikacije

28.01.2013.

 1. Majda Petrić, mast.inž.elektr. i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Telekomunikacije

21.01.2013.

 1. Žarković Mileta, mast.inž.elektr. i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

14.01.2013.

 1. Dr Lazar Saranovac - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektronika
 2. Dr Milan Ponjavić - u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektronika
 3. Aleksandra Krneta, mast.inž.elektr.i računar. - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

2012. godina

31.12.2012.

 1. Dr Tomislav Šekara - u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Automatika
 2. Dr Zoran Stojanović - u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi
 3. Dr Leposava Ristić - u zvanje docent za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni
 4. Mr Predrag Tadić - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Automatika

24.12.2012.

 1. Dr Koviljka Stanković - u zvanje docent za užu naučnu oblast Nuklearna tehnika
 2. Dr Miloš Cvetanović - u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika
 3. Dr Zaharije Radivojević - u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

17.12.2012.

 1. Dr Goran Kvaščev - u zvanje docent za užu naučnu oblast Automatika
 2. Mr Goran Savić - u zvanje asistent za užu naučnu oblast Elektronika