Navigacija

Softversko inženjerstvo (SI)

Šef  odseka: dr Boško Nikolić, redovni profesor

1. godina

*Linkovi za pristup predavanjima i sajtu predmeta se nalaze u kartonu predmeta

1. semestar
R.B. Šifra Predmet Tip predmeta Status Časovi (P+V+L) Krediti
1.1 13S111P1 Programiranje 1 SA O 3+2+0 5
1.2 13S081M1 Matematika 1 TM O 3+2+0 5
1.3 13S041OE Osnovi elektronike NS O 2+2+1 5
1.4 13S061F Fizika NS O 2+2+1 5
1.5 13S111PP1 Praktikum iz programiranja 1 SA O 0+0+2 3
1.6 13S091EJN
13S091EJV3
Engleski jezik 1) AO O 2+0+0 3
Biraju se dva od sledeća tri predmeta
1.7-8 13S111PKR Praktikum iz korišćenja računara SA I 1+0+1 2
1.7-8 13S081PM1 Praktikum iz Matematike 1 SA I 1+1+0 2
1.7-8 13S091S Sociologija AO I 1+1+0 2
Ukupno     28 30
2. semestar
R.B. Šifra Predmet Tip predmeta Status Časovi (P+V+L) Krediti
2.1 13S111P2 Programiranje 2 SA O 3+2+0 5
2.2 13S111ASP1 Algoritmi i strukture podataka 1 NS O 2+2+1 5
2.3 13S111ORT1 Osnovi računarske tehnike 1 NS O 3+2+0 5
2.4 13S081M2 Matematika 2 TM O 3+2+0 5
2.5 13S091EJV
13S091NJV
13S091NJN
13S091RJV
13S091RJN
13S091FJV
13S091FJN
Strani jezik 2) AO O 2+0+0 2
2.6 13S111PORT Praktikum iz osnova računarske tehnike SA O 0+0+2 3
2.7 13S111PP2 Praktikum iz programiranja 2 SA O 0+0+2 3
Bira se jedan od sledeća tri predmeta
2.8 13S081PM2 Praktikum iz Matematike 2 SA I 1+1+0 2
2.8. 13S111PPK Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije AO I 1+0+1 2
2.8. 13S091UM Uvod u menadžment AO I 1+1+0 2
2.8. 13S111RMFP Računarsko modelovanje fizičkih pojava 7 SA I 1+0+1 2
Ukupno     28 30

2. godina

3. semestar
R.B. Šifra Predmet Tip predmeta Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 13S112OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 SA O 2+2+1 6
3.2 13S112BP1 Baze podataka 1 NS O 2+2+1 6
3.3 13S112ORT2 Osnovi računarske tehnike 2 SA O 2+2+1 6
3.4 13S112ASP2 Algoritmi i strukture podataka 2 NS O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledeća tri izborna predmeta
3.5 13S052SIS Signali i sistemi NS I 3+1+1 6
3.5 13S082NAD Numerička analiza i diskretna matematika TM I 2+2+1 6
3.5 13S032PMT Principi modernih telekomunikacija NS I 2+2+1 6
Ukupno     25 30
4. semestar
R.B. Šifra Predmet Tip predmeta Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 13S112OS1 Operativni sistemi 1 NS O 2+2+1 6
4.2 13S112AR Arhitektura računara NS O 2+2+1 6
4.3 13S112OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 SA O 2+2+1 6
4.4 13S112RM1 Računarske mreže 1 SA O 2+2+1 6
Bira se jedan izborni predmet ili dva praktikuma
4.5 13S112VD Veb dizajn SA I 2+2+1 6
4.5 13S082VS Verovatnoća i statistika TM I 2+2+1 6
4.5 13S042ODE Osnovi digitalne elektronike NS I 2+2+1 6
4.5 13S112PPK Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije 3) AO I 1+1+0.5 3
4.5 13S112POS Praktikum iz operativnih sistema SA I 0+1+0.5 3
4.5 13S112POOP Praktikum iz objektno orijentisanog programiranja SA I 0.5+0+2 3
Ukupno     25 30

3. godina

5. semestar
R.B. Šifra Predmet Tip predmeta Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 13S113IS1 Informacioni sistemi 1 SA O 2+2+1 6
5.2 13S113PS Projektovanje softvera SA O 2+2+1 6
Biraju se tri od sledećih šest izbornih predmeta
5.3-5 13S113RM2 Računarske mreže 2 SA I 2+2+1 6
5.3-5 13S113OS2 Operativni sistemi 2 NS I 2+2+1 6
5.3-5 13S113AOR1 Arhitektura i organizacija računara 1 NS I 2+2+1 6
5.3-5 13S113TS Testiranje softvera NS I 2+2+1 6
5.3-5 13S053NM Neuralne mreže NS I 2+2+1 6
5.3-5 13S113IS Inteligentni sistemi NS I 2+2+1 6
Ukupno     25 30
6. semestar
R.B. Šifra Predmet Tip predmeta Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 13S113KDP Konkurentno i distribuirano programiranje SA O 2+2+1 6
6.2 13S113PSI Principi softverskog inženjerstva NS O 2+2+1 6
Biraju se tri od sledećih deset izbornih predmeta
6.3-5 13S113IEP Infrastruktura za elektronsko poslovanje SA I 2+2+1 6
6.3-5 13S113SS Sistemski softver SA I 2+2+1 6
6.3-5 13S113BP2 Baze podataka 2 SA I 2+2+1 6
6.3-5 13S113AOR2 Arhitektura i organizacija računara 2 NS I 2+2+1 6
6.3-5 13S113USP Upravljanje softverskim projektima TM I 2+2+1 6
6.3-5 13S112VD Veb dizajn 4) SA I 2+2+1 6
6.3-5 13S113SAB Softverski alati baza podataka NS I 2+2+1 6
6.3-5 13S113RG Računarska grafika NS I 2+2+1 6
6.3-5 13S113PAR Paralelni računarski sistemi 10) TM I 2+2+1 6
6.3-5 13S053URV Upravljanje u realnom vremenu 8) NS I 2+2+1 6
Ukupno     25 30

 

4. godina

7. semestar
R.B. Šifra Predmet Tip predmeta Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 13S114PP1 Programski prevodioci 1 NS O 2+2+1 6
7.2 13S114MIPS Mikroprocesorski sistemi SA O 2+2+1 6
7.3 13S114PIA Programiranje Internet aplikacija SA O 2+2+1 6
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
7.4-5 13S114IS2 Informacioni sistemi 2 SA I 2+2+1 6
7.4-5 13S114VLSI Računarski VLSI sistemi NS I 2+2+1 6
7.4-5 13S114MUPS Multiprocesorski sistemi SA I 2+2+1 6
7.4-5 13S113IS Inteligentni sistemi 5) NS I 2+2+1 6
7.4-5 13S114PMU Programiranje mobilnih uređaja SA I 2+2+1 6
7.4-5 13S074IOA Inženjerski optimizacioni algoritmi 9) SA I 2+2+1 6
Ukupno     25 30
8. semestar
R.B. Šifra Predmet Tip predmeta Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 13S114ZP Zaštita podataka NS O 2+2+1 6
8.2 13S114PRS Performanse računarskih sistema NS O 2+2+1 6
Bira se jedan od sledećih izbornih predmeta
8.3 13S113SAB Softverski alati baza podataka 6) NS I 2+2+1 6
8.3 13S113PAR Paralelni računarski sistemi 6) 10) TM I 2+2+1 6
8.3 13S113RG Računarska grafika 6) NS I 2+2+1 6
8.3 13S113IEP Infrastruktura za elektronsko poslovanje 11) SA I 2+2+1 6
8.3 13S113SS Sistemski softver 11) SA I 2+2+1 6
8.3 13S113BP2 Baze podataka 2 11) SA I 2+2+1 6
8.3 13S113AOR2 Arhitektura i organizacija računara 2 11) NS I 2+2+1 6
8.3 13S113USP Upravljanje softverskim projektima 11) TM I 2+2+1 6
8.3 13S112VD Veb dizajn 11) SA I 2+2+1 6
8.3 13S053URV Upravljanje u realnom vremenu 11) NS I 2+2+1 6
8.4 13S004SP Stručna praksa   O   2
8.5 13S004ZR Završni rad   O   10
Ukupno     15 30

Tip predmeta:

SA -  stručno - aplikativni

TM - teorijsko - metodološki

NS - naučno - stručni

AO - akademsko - opšteobrazovni

Status:

O - obavezni

I - izborni

1) Može se izabrati početni ili napredni kurs engleskog jezika.

2) Ukoliko je izabran početni kurs engleskog jezika u prvom semestru – obavezan je napredni kurs engleskog jezika, ukoliko je izabran napredni kurs engleskog jezika u prvom semestru, bira se drugi strani jezik, početni ili napredni kurs.

3) Ovaj predmet se može izabrati, ukoliko nije izabran u 2. semestru.

4) Ovaj predmet se može izabrati, ukoliko nije izabran u 4. semestru.

5) Ovaj predmet se može izabrati ako nije izabran u 5. semestru.

6) Ovaj predmet se može izabrati ako nije izabran u 6. semestru.

7) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2016/2017. godine.

8) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2017/2018. godine.

9) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2018/2019. godine.

10) Ovaj predmet se ne nudi u školskoj 2020/21., 2021/22.  godini.

11) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2021/22. godine  ako nije izabran u 6. semestru.