Navigacija

Milica Radojević, diplomirani matematičar

Saradnik u nastavi
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 25

011/3218-367
Stručni naziv diplomirani matematičar
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 23. februar 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013