Navigacija

as. ms Darko Ninković, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za opštu elektrotehniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 95

011/3218-386
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi
Datum izbora 21. februar 2020.

Predmeti

Projekti

Algoritmi i softveri za simulaciju u frekverncijskom i vremenskom domenu RF podsistema i elektromagnetskih senzora u IST-NASTAVAK

Algoritmi i softveri za simulaciju u frekverncijskom i vremenskom domenu RF podsistema i elektromagnetskih senzora u IST-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Branko Kolundžija
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Pametno okruzenje za 3 D EM simulacije u IoT i 5 G

Tip projekta Inovacioni fond - Saradnja nauke i privrede
Rukovodilac prof. dr Branko Kolundžija
Finansijer "WIPL-D" D.O.O. PREDUZEĆE ZA SOFTVER, KONSALTING I DIZAJN
Početak realizacije 09.10.2020.

Security and interoperability in next generation PPDR communication infrastructures-SALUS, FP7-SEC-2012-1

Projektovanje, implementacija i ocena nove generacije komunikacionih mreža za službe zaštite i spasavanja i pouzdana podrška za kritične PMR servise u oblasti prenošenja glasa i podataka

Tip projekta Međunarodni FP projekti
Rukovodilac prof. dr Branko Kolundžija
Finansijer EUROPEAN COMMISSION DG ENTERPRISE AND INDUSTRY
Početak realizacije 16.10.2012.