Navigacija

Dragiša Miladinović, dipl. inž. el. i rač.

Sistem administrator
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-25

011/3218-389
+381113218389
Stručni naziv inženjer elektrotehnike za Računarsku tehniku