Navigacija

doc. dr Milica Savatović

Docent
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 99a

011/3218-367
Stručni naziv doktor matematike
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 14. decembar 2018.

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

A method for proving some inequalities on mixed hyperbolic-trigonometric polynomial functions

M. Makragić, A method for proving some inequalities on mixed hyperbolic-trigonometric polynomial functions, Journal of Mathematical Inequalities, Vol. 11, No. 3, pp. 817 - 829, Sep, 2017

Autori Milica Savatović
Godina 2017
DOI 10.7153/jmi-2017-11-63
Časopis Journal of Mathematical Inequalities
Impakt faktor 0.849 (M22)
Volumen 11
Broj 3
Strana od 817
Strana do 829

A method for proving some inequalities on mixed trigonometric polynomial functions

B. Malešević, M. Makragić, A method for proving some inequalities on mixed trigonometric polynomial functions, Journal of Mathematical Inequalities, Vol. 10, No. 3, pp. 849 - 876, Sep, 2016

Autori Branko Malešević i Milica Savatović
Godina 2016
DOI 10.7153/jmi-10-69
Časopis Journal of Mathematical Inequalities
Impakt faktor 0.777 (M22)
Volumen 10
Broj 3
Strana od 849
Strana do 876

Some notes on a method for proving inequalities by computer

B. Banjac, M.Makragić, B. Malešević, Some notes on a method for proving inequalities by computer, RESULTS IN MATHEMATICS, Vol. 69, No. 1-2, pp. 161 - 176, Feb, 2016

Autori Bojan Banjac, Milica Savatović i Branko Malešević
Godina 2016
DOI 10.1007/s00025-015-0485-8
Časopis RESULTS IN MATHEMATICS
Impakt faktor 0.864 (M21)
Volumen 69
Broj 1-2
Strana od 161
Strana do 176

Radovi u časopisima van SCI liste

A Note on Solutions of Linear Systems

B. Malešević, I. Jovović, M. Makragić, B. Radičić, A Note on Solutions of Linear Systems, ISRN Algebra, Vol. 2013, No. 142124, pp. 1 - 6, Jul, 2013

Autori Branko Malešević, Ivana Jovović, Milica Savatović i Biljana Radičić
Godina 2013
DOI 10.1155/2013/142124
Časopis ISRN Algebra
Volumen 2013
Broj 142124
Strana od 1
Strana do 6

Radovi sa međunarodnih konferencija

About decidability of a problem in the theory of analytic inequalities

B. Malešević, M. Makragić, About decidability of a problem in the theory of analytic inequalities, International conference Constructive mathematics - foundation and practise CMFP 2013, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Jun, 2013

Autori Branko Malešević i Milica Savatović
Godina 2013
Izdavač Faculty of Mechanical Engineering

Radovi sa domaćih konferencija

Prsteni trigonometrijskih polinoma

M. Savatović, Prsteni trigonometrijskih polinoma, VIII simpozijum sa međunarodnim učešćem Matematika i primene, Matematički fakultet, Beograd, Nov, 2017

Autori Milica Savatović
Godina 2017
Izdavač Matematički fakultet

Application of polynomial texture mapping in process of digitalization of cultural heritage

B. Malešević, R. Obradović, B. Banjac, I. Jovović, M. Makragić, Application of polynomial texture mapping in process of digitalization of cultural heritage, XII nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "New Technologies and Standards: Digitization of National Heritage", Belgrade, National Library of Serbia, Beograd, Oct, 2013

Autori Branko Malešević, Ratko Obradović, Bojan Banjac, Ivana Jovović i Milica Savatović
Godina 2013
Izdavač Belgrade, National Library of Serbia

Buhbergerov algoritam i vizuelizacija monomijalnih ideala

B. Malešević, I. Jovović, M. Makragić, B. Banjac, V. Katić, A. Jovanović, A. Pejović, Buhbergerov algoritam i vizuelizacija monomijalnih ideala, Zbornik radova simpozijuma Matematika i primene, Matematički fakultet, pp. 117 - 125, Beograd, May, 2011

Autori Branko Malešević, Ivana Jovović, Milica Savatović, Bojan Banjac, Vojin Katić, Aleksandar Jovanović i Aleksandar Pejović
Godina 2011
Strana od 117
Strana do 125

Ostali radovi

O prstenu trigonometrijskih polinoma sa primenama u teoriji analitičkih nejednakosti

M. Makragić, O prstenu trigonometrijskih polinoma sa primenama u teoriji analitičkih nejednakosti, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet, Beograd, Srbija, Jun, 2018

Autori Milica Savatović
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet

Projekti

Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer ZAVOD ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Početak realizacije 23.08.2011.

Analiza i algebra sa primenama-NASTAVAK

Analiza i algebra sa primenama-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.