Навигација

ас. мс Кристијан Жижа, дипл. инж. ел. и рач.

Асистент
Катедра за рачунарску технику и информатику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-23

011/3370-161
Стручни назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Научна област Рачунарска техника и информатика
Датум избора 1. март 2019.

Предмети

Библиографија

Радови са домаћих конференција

Sistem za automatsko generisanje, skeniranje i pregledanje testova

Ј. Ђукић, M. Punt, К. Жижа, Sistem za automatsko generisanje, skeniranje i pregledanje testova, Zbornik radova 62. konferencije ETRAN, Društvo za Etran, Palić, Srbija, Jul, 2019

Аутори Јован Ђукић, Марија Пунт и Кристијан Жижа
Година 2019
Издавач Društvo za Etran

Примена метода за анализу социјалних мрежа на моделирање линија градског превоза у Београду

К. Жижа, Д. Милованчевић, М. Мишић, Ј. Протић, Примена метода за анализу социјалних мрежа на моделирање линија градског превоза у Београду, XXIV Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА, pp. 102 - 105, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Копаоник, Feb, 2018

Аутори Кристијан Жижа, Драгана Милованчевић, Марко Мишић и Јелица Протић
Година 2018
Издавач Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
ISSN/ISBN 978-86-6022-031-0
Страна од 102
Страна до 105

Пројекти

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза

Тип пројекта Наука – технолошки развој
Руководилац проф. др Мирослав Бојовић
Финансијер МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације 14.03.2011.