Navigacija

as. ms Kristijan Žiža, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-23

011/3370-161
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 1. mart 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Generator slučajnih Mikrojava programa

K. Žiža, D. Bojić, Generator slučajnih Mikrojava programa, Zbornik radova konferencije "YU INFO 2020", pp. 132 - 136, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Kristijan Žiža i Dragan Bojić
Godina 2020
Izdavač Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 132
Strana do 136

Sistem za automatsko generisanje, skeniranje i pregledanje testova

J. Đukić, M. Punt, K. Žiža, Sistem za automatsko generisanje, skeniranje i pregledanje testova, Zbornik radova - 62. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2018, Palić, 11 – 14. juna, 2018. godine, pp. 481 - 486, Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, Palić, Srbija, Jul, 2019

Autori Jovan Đukić, Marija Punt i Kristijan Žiža
Godina 2019
Izdavač Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd
ISSN/ISBN 978-86-7466-752-1
Strana od 481
Strana do 486

Primena metoda za analizu socijalnih mreža na modeliranje linija gradskog prevoza u Beogradu

K. Žiža, D. Milovančević, M. Mišić, J. Protić, Primena metoda za analizu socijalnih mreža na modeliranje linija gradskog prevoza u Beogradu, XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA, pp. 102 - 105, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Kopaonik, Feb, 2018

Autori Kristijan Žiža, Dragana Milovančević, Marko Mišić i Jelica Protić
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-6022-031-0
Strana od 102
Strana do 105

Projekti

Međunarodni

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.
Naučni

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.