Navigacija

as. ms Kristijan Žiža, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-23

011/3370-161
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 1. mart 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Generator slučajnih Mikrojava programa

K. Žiža, D. Bojić, Generator slučajnih Mikrojava programa, Zbornik radova konferencije "YU INFO 2020", pp. 132 - 136, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Kristijan Žiža i Dragan Bojić
Godina 2020
Izdavač Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 132
Strana do 136

Sistem za automatsko generisanje, skeniranje i pregledanje testova

J. Đukić, M. Punt, K. Žiža, Sistem za automatsko generisanje, skeniranje i pregledanje testova, Zbornik radova 62. konferencije ETRAN, Društvo za Etran, Palić, Srbija, Jul, 2019

Autori Jovan Đukić, Marija Punt i Kristijan Žiža
Godina 2019
Izdavač Društvo za Etran

Primena metoda za analizu socijalnih mreža na modeliranje linija gradskog prevoza u Beogradu

K. Žiža, D. Milovančević, M. Mišić, J. Protić, Primena metoda za analizu socijalnih mreža na modeliranje linija gradskog prevoza u Beogradu, XXIV Skup TRENDOVI RAZVOJA, pp. 102 - 105, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Kopaonik, Feb, 2018

Autori Kristijan Žiža, Dragana Milovančević, Marko Mišić i Jelica Protić
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-6022-031-0
Strana od 102
Strana do 105

Projekti

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.