Navigacija

prof. dr Marija Rašajski

Redovni profesor
Katedra za primenjenu matematiku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 99

011/3218-316
Stručni naziv doktor matematike
Naučna oblast Primenjena matematika
Datum izbora 1. januar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

About some exponential inequalities related to the sinc function

M. Rašajski, T. Lutovac, B. Malešević, About some exponential inequalities related to the sinc function, JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, Vol. 2018, No. 150, pp. 1 - 10, 2018

Autori Marija Rašajski, Tatjana Lutovac i Branko Malešević
Godina 2018
DOI 10.1186/s13660-018-1740-9
Časopis JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS
Impakt faktor 1.136 (M21)
Volumen 2018
Broj 150
Strana od 1
Strana do 10

Sharpening and generalizations of Shafer-Fink and Wilker type inequalities: a new approach

M. Rašajski, T. Lutovac, B. Malešević, Sharpening and generalizations of Shafer-Fink and Wilker type inequalities: a new approach, Journal of Nonlinear Sciences and Applications, Vol. 11, No. 7, pp. 885 - 893, 2018

Autori Marija Rašajski, Tatjana Lutovac i Branko Malešević
Godina 2018
DOI DOI:10.22436/jnsa.011.07.02
Časopis Journal of Nonlinear Sciences and Applications
Impakt faktor 1.34 (M21a)
Volumen 11
Broj 7
Strana od 885
Strana do 893

A New Method for Proving Some Inequalities Related to Several Special Functions

T. Lutovac, B. Malešević, M. Rašajski, A New Method for Proving Some Inequalities Related to Several Special Functions, RESULTS IN MATHEMATICS, Vol. 73, No. 100, pp. 1 - 15, 2018

Autori Tatjana Lutovac, Branko Malešević i Marija Rašajski
Godina 2018
DOI 10.1007/s00025-018-0862-1
Časopis RESULTS IN MATHEMATICS
Impakt faktor 0.969 (M21)
Volumen 73
Broj 100
Strana od 1
Strana do 15

A Refined estimates and generalizations of inequalities related to the arctangent function and Shafer's inequality

B. Malešević, M. Rašajski, T. Lutovac, A Refined estimates and generalizations of inequalities related to the arctangent function and Shafer's inequality, MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, Vol. 2018, pp. 1 - 8, 2018

Autori Branko Malešević, Marija Rašajski i Tatjana Lutovac
Godina 2018
DOI 10.1155/2018/4178629
Časopis MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
Impakt faktor 1.179 (M22)
Volumen 2018
Strana od 1
Strana do 8

Refinements and generalizations of some inequalities of Shafer-Fink's type for the inverse sine function

B. Malešević, M. Rašajski, T. Lutovac, Refinements and generalizations of some inequalities of Shafer-Fink's type for the inverse sine function, JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, Vol. 2017, No. 275, pp. 1 - 9, 2017

Autori Branko Malešević, Marija Rašajski i Tatjana Lutovac
Godina 2017
DOI 10.1186/s13660-017-1554-1
Časopis JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS
Impakt faktor 0.966 (M21)
Volumen 2017
Broj 275
Strana od 1
Strana do 9

Maximal reflexive cacti with four cycles: The approach via Smith graphs

M. Rašajski, Z. Radosavljević, B. Mihailović, Maximal reflexive cacti with four cycles: The approach via Smith graphs, LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS, Vol. 435, No. 10, pp. 2530 - 2543, 2011

Autori Marija Rašajski, Zoran Radosavljević i Bojana Mihailović
Godina 2011
DOI 10.1016/j.laa.2011.04.023
Časopis LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
Impakt faktor 1.073
Volumen 435
Broj 10
Strana od 2530
Strana do 2543

Fitting a Geometric Graph to a Protein-Protein Interaction Network

D. Higham, M. Rašajski, N. Pržulj, Fitting a Geometric Graph to a Protein-Protein Interaction Network, BIOINFORMATICS, Vol. 24, No. 8, pp. 1093 - 1099, 2008

Autori Desmond Higham, Marija Rašajski i Nataša Pržulj
Godina 2008
Časopis BIOINFORMATICS
Impakt faktor 5.039
Volumen 24
Broj 8
Strana od 1093
Strana do 1099

On bicyclic reflexive graphs

Z. Radosavljević, B. Mihailović, M. Rašajski, On bicyclic reflexive graphs, DISCRETE MATHEMATICS, Vol. 308, No. 5, pp. 715 - 725, 2008

Autori Zoran Radosavljević, Bojana Mihailović i Marija Rašajski
Godina 2008
Časopis DISCRETE MATHEMATICS
Impakt faktor 0.502
Volumen 308
Broj 5
Strana od 715
Strana do 725

Decomposition of Smith graphs in maximal reflexive cacti

Z. Radosavljević, B. Mihailović, M. Rašajski, Decomposition of Smith graphs in maximal reflexive cacti, DISCRETE MATHEMATICS, Vol. 308, No. 2, pp. 355 - 366, 2008

Autori Zoran Radosavljević, Bojana Mihailović i Marija Rašajski
Godina 2008
Časopis DISCRETE MATHEMATICS
Impakt faktor 0.502
Volumen 308
Broj 2
Strana od 355
Strana do 366

Multicyclic treelike reflexive graphs

Z. Radosavljević, M. Rašajski, Multicyclic treelike reflexive graphs, DISCRETE MATHEMATICS, Vol. 296, No. 1, pp. 43 - 57, 2005

Autori Zoran Radosavljević i Marija Rašajski
Godina 2005
Časopis DISCRETE MATHEMATICS
Impakt faktor 0.374
Volumen 296
Broj 1
Strana od 43
Strana do 57

Radovi u časopisima van SCI liste

Extensions of the natural approach to refinements, and generalizations of some trigonometric inequalities

B. Malešević, T. Lutovac, M. Rašajski, C. Mortici, Extensions of the natural approach to refinements, and generalizations of some trigonometric inequalities, ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS, Vol. 2018, No. 90, pp. 1 - 15, 2018

Autori Branko Malešević, Tatjana Lutovac, Marija Rašajski i Cristinel Mortici
Godina 2018
DOI 10.1186/s13662-018-1545-7
Časopis ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS
Volumen 2018
Broj 90
Strana od 1
Strana do 15

Cacti with a Given Spectral Property

M. Petrović, Z. Radosavljević, M. Rašajski, Cacti with a Given Spectral Property, Scientific Publications of the State University of Novi Pazar. Series A, Applied Mathematics, Informatics and Mechanics, Vol. 3, No. 2, pp. 101 - 115, 2011

Autori Miroslav Petrović, Zoran Radosavljević i Marija Rašajski
Godina 2011
Časopis Scientific Publications of the State University of Novi Pazar. Series A, Applied Mathematics, Informatics and Mechanics
Volumen 3
Broj 2
Strana od 101
Strana do 115

On a class of maximal reflexive \theta-graphs generated by Smith graphs

M. Rašajski, On a class of maximal reflexive \theta-graphs generated by Smith graphs, APPLICABLE ANALYSIS AND DISCRETE MATHEMATICS, Vol. 1, No. 1, pp. 241 - 250, 2007

Autori Marija Rašajski
Godina 2007
Časopis APPLICABLE ANALYSIS AND DISCRETE MATHEMATICS
Volumen 1
Broj 1
Strana od 241
Strana do 250

Knjige i monografije

Linearna algebra

M. Rašajski, B. Malešević, T. Lutovac, B. Mihailović, N. Cakić, Linearna algebra, Akademska Misao, 2017

Autori Marija Rašajski, Branko Malešević, Tatjana Lutovac, Bojana Mihailović i Nenad Cakić
Godina 2017
Izdavač Akademska Misao
ISBN 978-86-7466-680-7
Broj strana 362
Tip knjige udžbenik
Broj strana 362

Radovi sa međunarodnih konferencija

Bounds for the second largest eigenvalue of a connected graph with a cut-vertex

B. Mihailović, M. Rašajski, Bounds for the second largest eigenvalue of a connected graph with a cut-vertex, Combinatorics 2012, pp. 142 - 142, Universita degli studi di Perugia, Perugia, Italy, Sep, 2012

Autori Bojana Mihailović i Marija Rašajski
Godina 2012
Izdavač Universita degli studi di Perugia
Strana od 142
Strana do 142

Modifications of Smith trees in some classes of maximal reflexive cacti

M. Rašajski, Z. Radosavljević, B. Mihailović, Modifications of Smith trees in some classes of maximal reflexive cacti, Combinatorics 2012, pp. 163 - 163, Universita degli studi di Perugia, Perugia, Italy, Sep, 2012

Autori Marija Rašajski, Zoran Radosavljević i Bojana Mihailović
Godina 2012
Izdavač Universita degli studi di Perugia
Strana od 163
Strana do 163

Radovi sa domaćih konferencija

Sigma-extensions in some classes of maximal reflexive cacti

M. Rašajski, Z. Radosavljević, B. Mihailović, Sigma-extensions in some classes of maximal reflexive cacti, SYMOPIS 2011, pp. 254 - 257, Zlatibor, Srbija, 2011

Autori Marija Rašajski, Zoran Radosavljević i Bojana Mihailović
Godina 2011
Strana od 254
Strana do 257

L-graphs, a class of maximal reflexive cacti with three cycles

M. Rašajski, L-graphs, a class of maximal reflexive cacti with three cycles, SYMOPIS 2011, pp. 250 - 253, Zlatibor, Srbija, 2011

Autori Marija Rašajski
Godina 2011
Strana od 250
Strana do 253

Projekti

Neki pravci unapređenja srednjoškolske nastave matematike na osnovu analize iskustava tehničkih fakulteta

Neki pravci unapređenja srednjoškolske nastave matematike na osnovu analize iskustava tehničkih fakulteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac doc. dr Bojana Mihailović
Finansijer ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Početak realizacije 11.12.2012.

Vizuelno predstavljanje nekih matematičkih sadržaja pomoću računara

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac prof. dr Branko Malešević
Finansijer ZAVOD ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Početak realizacije 23.08.2011.

Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu-NASTAVAK

Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Marija Rašajski
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.