Navigacija

as. ms Danko Miladinović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Paviljon Rašović, kancelarija P-26a

011/3218-389