Навигација

Данко Миладиновић, дипл. инж. ел. и рач.

Сарадник у настави
Катедра за рачунарску технику и информатику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-26а

011/3218-389