Navigacija

as. ms Milica Jevtić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada "Lola", kancelarija 910

011/32128-328
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 16. april 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Dynamic thermal model of kiosk oil immersed transformers based on the thermal buoyancy driven air flow

Z. Radaković, M. Jevtić, B. Das, Dynamic thermal model of kiosk oil immersed transformers based on the thermal buoyancy driven air flow, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 92, pp. 14 - 24, Nov, 2017

Autori Zoran Radaković, Milica Jevtić i Bhaba Das
Godina 2017
DOI 10.1016/j.ijepes.2017.04.003
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Impakt faktor 3.61 (M21)
Volumen 92
Strana od 14
Strana do 24

Radovi u časopisima van SCI liste

Experimental Robustness Tests of Fuzzy Logical Controller of Temperature and Temperature Slope Change in an Electric Resistance Chamber Furnace

M. Jevtić, N. Đorđević, Z. Radaković, Experimental Robustness Tests of Fuzzy Logical Controller of Temperature and Temperature Slope Change in an Electric Resistance Chamber Furnace, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 2, No. 1, pp. 37 - 47, Jun, 2018

Autori Milica Jevtić, Nikola Đorđević i Zoran Radaković
Godina 2018
DOI https://doi.org/10.7251/IJEEC1801037J
Časopis International Journal of Electrical Engineering and Computing
Volumen 2
Broj 1
Strana od 37
Strana do 47

FEM CFD VERSUS LUMPED THERMAL MODEL OF KIOSK SUBSTATION WITH THE OIL IMMERSED DISTRIBUTION TRANSFORMER

S. Stanišić, M. Jevtić, B. Das, Z. Radaković, FEM CFD VERSUS LUMPED THERMAL MODEL OF KIOSK SUBSTATION WITH THE OIL IMMERSED DISTRIBUTION TRANSFORMER, FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS, Vol. 31, No. 3, pp. 411 - 423, Jun, 2018

Autori Stevan Stanišić, Milica Jevtić, Bhaba Das i Zoran Radaković
Godina 2018
DOI 10.2298/FUEE1803411S
Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS
Volumen 31
Broj 3
Strana od 411
Strana do 423

Kontrola temperature uljnih transformatora promenom brzine obrtanja ventilatora

N. Đorđević, D. Žakula, M. Jevtić, R. Tomašević, Z. Radaković, Kontrola temperature uljnih transformatora promenom brzine obrtanja ventilatora, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, No. 1/2016, pp. 81 - 88, Feb, 2016

Autori Nikola Đorđević, Dane Žakula, Milica Jevtić, Radojica Tomašević i Zoran Radaković
Godina 2016
Časopis TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Broj 1/2016
Strana od 81
Strana do 88

Radovi sa međunarodnih konferencija

ZAGREVANJE KOMPAKTNE KIOSK TRANSFORMATORSKE STANICE

M. Jevtić, Z. Radaković, ZAGREVANJE KOMPAKTNE KIOSK TRANSFORMATORSKE STANICE, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, pp. 96 - 100, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Mar, 2019

Autori Milica Jevtić i Zoran Radaković
Godina 2019
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Strana od 96
Strana do 100

Realizacija fazi regulatora temperature i nagiba promene temperature u elektrootpornoj komornoj peći

M. Jevtić, N. Đorđević, Z. Radaković, Realizacija fazi regulatora temperature i nagiba promene temperature u elektrootpornoj komornoj peći, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018, pp. 464 - 468, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Autori Milica Jevtić, Nikola Đorđević i Zoran Radaković
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Strana od 464
Strana do 468

Experimental evaluation of transformer derating due to its positioning within kiosk enclosure

B. Das, M.Jevtić, Z. Radaković, Experimental evaluation of transformer derating due to its positioning within kiosk enclosure, 4th International Colloquium "Transformer Research and Asset Management", Pula, Croatia, May, 2017

Autori Bhaba Das, Milica Jevtić i Zoran Radaković
Godina 2017

Projekti

Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite građevinskih objekata od požara-NASTAVAK

Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite građevinskih objekata od požara-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite građevinskih objekata od požara

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miomir Kostić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 07.03.2011.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.