Navigacija

Inovacioni centar

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je organizacija u kojoj se na originalan i sistemski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, odnosno novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih u skladu sa potrebama tržišta.

Adresa:
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu d.o.o. (ICEF)
11120 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73.

Direktor: dr Milica Đurić-Jovičić

Operativni menadžer: Ilija Radovanović

Sekretarica: Vladislava Bobić

Telefoni:

  • +381 (0) 11 3370-123
  • +381 (0) 11 3218-455

Faks: +381 (0) 11 3370-123

Sajt: www.ic.etf.bg.ac.rs

E-pošta: icef@etf.bg.ac.rs