Navigacija

dr Zoran Popović

Naučni savetnik
Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku
319-32-33
Stručni naziv doktor tehničkih nauka
Datum izbora 15. jun 1994.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013