Navigacija

as. ms Žarko Koprivica, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada "Lola", kancelarija 910

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 14. decembar 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Energy optimal control of induction motor drive - study of two cases

L. Stanić, Ž. Koprivica, N. Vojvodić, L. Ristić, M. Bebić, Energy optimal control of induction motor drive - study of two cases, VII Regionalna konferencija - Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama jugoistočne Evrope, pp. 365 - 374, Društvo termičara Srbije, Zlatibor, 2019

Autori Luka Stanić, Žarko Koprivica, Nikola Vojvodić, Leposava Ristić i Milan Bebić
Godina 2019
Izdavač Društvo termičara Srbije
ISSN/ISBN 978-86-7877-033-3
Strana od 365
Strana do 374

Projekti

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.