Navigacija

Obaveštenja

Na ovoj stranici možete pronaći najnovija obaveštenja i saopštenja Elektrotehničkog fakulteta iz sledećih oblasti:

Spiskovi urađenih diploma

Spiskovi urađenh i dostavljenih diploma koje studenti mogu da preuzmu u Studentskoj službi.

Obaveštenja o javnom uvidu

  • Izveštaji Komisije o izboru u zvanje
  • Izveštaji Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije
  • Izveštaji Komisije o pregledu i oceni magistarske teze
  • Izveštaji Komisije o pregledu i oceni master rada

Obaveštenja o javnim usmenim odbranama radova

  • Javne usmene odbrane doktorskih disertacija
  • Javne usmene odbrane magistarskih teza