Navigacija

Dubravka Kovačević

sekretarica prodekana
Služba za posebne poslove

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 94

011/3218-323
Stručni naziv diplomirani novinar