Navigacija

Nastavni plan 2013

Godina Obaveze ESPB
1. 3 predmeta sa izabranog modula 3x9=27
1. 2 predmeta sa bilo kog modula 2x9=18
1. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 15
2. 2 predmeta sa izabranog modula 2x9=18
2. 2 predmeta sa bilo kog modula 2x9=18
2. 1 opšteobrazovni predmet 6
2. Naučno-stručni rad 3
2. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 15
3. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze 60