Navigacija

Spiskovi urađenih diploma

Na ovoj stranici se nalaze spiskovi urađenih diploma za studente koji su završili osnovne, master ili doktorske akademske studije.

Studenti čija su imena objavljena mogu preuzeti diplome u Studentskom odseku. Preuzimanje diploma je četvrtkom od 11 do 13 časova.

Diplome se preuzimaju samo lično.