Navigacija

Računovodstvo

Služba računovodstva se brine o materijalno-finansijskom poslovanju Fakulteta i to:

  1. obračunava i isplaćuje lična primanja zaposlenih i saradnika, i po potrebi izdaje potvrde i izveštaje o primanjima
  2. evidentira imovinu Fakulteta
  3. fakturiše usluge Fakulteta, naplaćuje potraživanja i plaća obaveze
  4. radi periodične i godišnje obračune i izveštaje za potrebe Fakulteta, statistike, Univerziteta i Ministarstava

Kontakt

telefon
(011) 3370-146

Finansijski knjigovođa

Jasmina Uzelac

Kontista

Violeta Damnjanović

Likvidator ličnih dohodaka

Marina Licitar

Knjigovođa operativne evidencije

Nada Mihailović

Finansijski likvidator

Tatjana Stojanović

Žiro račun Fakulteta je:

  • 840-1438666-48

Primalac:

  • SOP.PRI.Elektrotehnički fakultet Beograd

PDV podaci