Navigacija

Izborno veće

Izborno veće fakulteta čine nastavnici i asistenti, koji su u radnom odnosu sa najmanje 70 % radnog vremena na Fakultetu. Prilikom izbora nastavnika pravo glasa imaju samo nastavnici u istom i višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

Izborno veće:

  • donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje nastavnika, odnosno saradnika;
  • utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika;
  • vrši izbor u zvanje saradnika;
  • određuje komisiju za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika.

Dekan je predsednik Izbornog veća po funkciji.

Kalendar održavanja sednica veća

Sednice Izbornog i Nastavno-naučnog veća će se održavati jedanput mesečno utorkom (izuzetno držaće se vanredne sednice koje će naknadno biti zakazane) po sledećem rasporedu:

novembar 2022 Sednica se održava u utorak 8. novembra
decembar 2022 Sednica se održava u utorak 6. decembra
januar 2023 Sednica se održava u utorak 17. januara
februar 2023 Sednica se održava u utorak 21. februara
mart 2023 Sednica se održava u utorak 14. marta
april 2023 Sednica se održava u utorak 11. aprila
maj 2023 Sednica se održava u utorak 16. maja
jun 2023 Sednica se održava u utorak 13. juna
jul 2023 Sednica se održava u utorak 4. jula
septembar 2023 Sednica se održava u utorak 12. septembra