Navigacija

Izborno veće

Izborno veće fakulteta čine nastavnici i asistenti, koji su u radnom odnosu sa najmanje 70 % radnog vremena na Fakultetu. Prilikom izbora nastavnika pravo glasa imaju samo nastavnici u istom i višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

Izborno veće:

  • donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje nastavnika, odnosno saradnika;
  • utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika;
  • vrši izbor u zvanje saradnika;
  • određuje komisiju za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika.

Dekan je predsednik Izbornog veća po funkciji.

Kalendar održavanja sednica veća

Sednice Izbornog i Nastavno-naučnog veća će se održavati jedanput mesečno utorkom (izuzetno držaće se vanredne sednice koje će naknadno biti zakazane) po sledećem rasporedu:

novembar 2019 Sednica se održava u utorak 12. novembra
decembar 2019 Sednica se održava u utorak 10. decembra
januar 2020 Sednica se održava u utorak 14. januara
februar 2020 Sednica se održava u utorak 11. februara
mart 2020 Sednica se održava u utorak 10. marta
april 2020 Sednica se održava u utorak 7. aprila
maj 2020 Sednica se održava u utorak 5. maja
jun 2020 Sednica se održava u utorak 2. juna*
jul 2020 Sednica se održava u utorak 30. juna
septembar 2020 Sednica se održava u utorak 8. septembra

Termin održavanja sednice biće tačno određen nakon objavljivanja Konkursa za upis studenata na osnovne akademske studije za školsku 2020/2021. godinu.