Navigacija

Izborno veće

Izborno veće fakulteta čine nastavnici i asistenti, koji su u radnom odnosu sa najmanje 70 % radnog vremena na Fakultetu. Prilikom izbora nastavnika pravo glasa imaju samo nastavnici u istom i višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira.

Izborno veće:

  • donosi odluku o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje nastavnika, odnosno saradnika;
  • utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika;
  • vrši izbor u zvanje saradnika;
  • određuje komisiju za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika.

Dekan je predsednik Izbornog veća po funkciji.

Kalendar održavanja sednica veća

Sednice Izbornog i Nastavno-naučnog veća će se održavati jedanput mesečno utorkom (izuzetno držaće se vanredne sednice koje će naknadno biti zakazane) po sledećem rasporedu:

oktobar 2017 Sednica se održava u utorak 10. oktobra
novembar 2017 Sednica se održava u utorak 7. novembra
decembar 2017 Sednica se održava u utorak 5. decembra
januar 2018 Sednica se održava u utorak 16. januara
februar 2018 Sednica se održava u utorak 13. februara
mart 2018 Sednica se održava u utorak 13. marta
april 2018 Sednica se održava u četvrtak 17. aprila
maj 2018 Sednica se održava u utorak 15. maja
jun 2018 Sednica se održava u utorak 12. juna
jul 2018 Sednica se održava u utorak 10. jula
septembar 2018 Sednica se održava u utorak 11. septembra
oktobar 2018 Sednica se održava u utorak 9. oktobra