Navigacija

ms Miloš Petrović, dipl. inž. el. i rač.

Istraživač pripravnik
Centar za naučnoistraživački rad

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 105

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Automatika
Datum izbora 10. decembar 2019.

Projekti

Međunarodni

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac prof. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 01.06.2020.
Naučni

Mechanical impedance estimation and planning for the next generation collaborative robots- Program PROMIS

Mechanical impedance estimation and planning for the next generation collaborative robots- Program PROMIS, evid broj 6062528

Tip projekta Fond za nauku - PROMIS
Rukovodilac prof. dr Kosta Jovanović
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 03.08.2020.

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika-NASTAVAK

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika- NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.