Navigacija

ms Miloš Petrović, dipl. inž. el. i rač.

Istraživač pripravnik
Centar za naučnoistraživački rad
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Automatika
Datum izbora 10. decembar 2019.

Projekti

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika-NASTAVAK

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika- NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 01.06.2020.