Navigacija

Katedra za telekomunikacije

Katedra za telekomunikacije u okviru obrazovne i naučne delatnosti obuhvata, pored fundamentalnih telekomunikacionih disciplina, i sve savremene grane ove oblasti koja se danas izuzetno brzo razvija: mobilne telekomunikacije, optičke telekomunikacije, računarske telekomunikacije, digitalna obrada komunikacionih signala, radarski sistemi, telekomunikaciona merenja, elektroakustika i TV tehnika. Katedra je imala i niz realizovanih projekata iz ovih oblasti.

Zvanični sajt Katedre

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Saradnik u nastavi

Ostali