Navigacija

doc. dr Goran Savić

Docent
Katedra za elektroniku

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 102g

011/3370-089
Stručni naziv doktor elektrotehničkih nauka
Naučna oblast Elektronika
Datum izbora 1. oktobar 2017.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Novel one-dimensional and two-dimensional forward discrete wavelet transform 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Novel one-dimensional and two-dimensional forward discrete wavelet transform 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation, JOURNAL OF REAL-TIME IMAGE PROCESSING, Vol. 16, No. 5, pp. 1459 - 1478, Oct, 2019

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2019
DOI https://doi.org/10.1007/s11554-016-0656-1
Časopis JOURNAL OF REAL-TIME IMAGE PROCESSING
Impakt faktor 2.588 (M22)
Volumen 16
Broj 5
Strana od 1459
Strana do 1478

Novel Memory Efficient Hardware Architecture for 5/3 Lifting-Based 2D Inverse DWT

Goran Savić, Vladimir Rajović, Novel Memory Efficient Hardware Architecture for 5/3 Lifting-Based 2D Inverse DWT, JOURNAL OF CIRCUITS, SYSTEMS, AND COMPUTERS, Vol. 28, No. 7, pp. 1950118-1 - 1950118-33, Jun, 2019

Autori Goran Savić i Vladimir Rajović
Godina 2019
DOI 10.1142/S0218126619501184
Časopis JOURNAL OF CIRCUITS, SYSTEMS, AND COMPUTERS
Impakt faktor 1.363 (M23)
Volumen 28
Broj 7
Strana od 1950118-1
Strana do 1950118-33

Efficient one-dimensional forward and inverse discrete wavelet transformers

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Efficient one-dimensional forward and inverse discrete wavelet transformers, MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS, Vol. 63, pp. 28 - 35, Nov, 2018

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2018
DOI https://doi.org/10.1016/j.micpro.2018.08.006
Časopis MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS
Impakt faktor 1.049 (M22)
Volumen 63
Strana od 28
Strana do 35

High-performance 1-D and 2-D inverse DWT 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, High-performance 1-D and 2-D inverse DWT 5/3 filter architectures for efficient hardware implementation, CIRCUITS, SYSTEMS, AND SIGNAL PROCESSING, Vol. 36, No. 9, pp. 3674 - 3701, Sep, 2017

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2017
DOI https://doi.org/10.1007/s00034-016-0477-2
Časopis CIRCUITS, SYSTEMS, AND SIGNAL PROCESSING
Impakt faktor 1.998 (M22)
Volumen 36
Broj 9
Strana od 3674
Strana do 3701

Combined one-dimensional lowpass and highpass filters for subband transformer

Vladimir Rajović, Goran Savić, Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Combined one-dimensional lowpass and highpass filters for subband transformer, ELECTRONICS LETTERS, Vol. 49, No. 18, pp. 1150 - 1152, Aug, 2013

Autori Vladimir Rajović, Goran Savić, Vladimir Čeperković i Milan Prokin
Godina 2013
DOI 10.1049/el.2013.0931
Časopis ELECTRONICS LETTERS
Impakt faktor 1.068 (M22)
Volumen 49
Broj 18
Strana od 1150
Strana do 1152

Radovi u časopisima van SCI liste

Optimal Hardware Realization of Direct Subband Transformer

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Optimal Hardware Realization of Direct Subband Transformer, TEHNIKA, Vol. Special edition, pp. 83 - 89, Dec, 2015

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2015
Časopis TEHNIKA
Volumen Special edition
Strana od 83
Strana do 89

Optimalna hardverska realizacija direktnog podopsežnog transformatora

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Optimalna hardverska realizacija direktnog podopsežnog transformatora, TEHNIKA, Vol. 64, No. 5, pp. 815 - 821, Nov, 2015

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2015
DOI 10.5937/tehnika1505815S
Časopis TEHNIKA
Volumen 64
Broj 5
Strana od 815
Strana do 821

Knjige i monografije

Osnovi elektronike - priručnik za laboratorijske vežbe - svi odseci osim odseka za elektroniku

Milan Prokin, Radivoje Đurić, Jovan Vujasinović, Goran Savić, Osnovi elektronike - priručnik za laboratorijske vežbe - svi odseci osim odseka za elektroniku, Elektrotehnički fakultet Beograd, Akademska misao Beograd, 2006

Autori Milan Prokin, Radivoje Đurić, Jovan Vujasinović i Goran Savić
Godina 2006
Izdavač Elektrotehnički fakultet Beograd, Akademska misao Beograd
ISBN 86-7466-253-6
Broj strana 44
Tip knjige ostalo
Broj strana 44

Radovi sa međunarodnih konferencija

Uvođenje IoT u stanicu za punjenje električnih vozila koja se napaja iz obnovljivih izvora energije

Jovan Vujasinović, Goran Savić, Zoran Čiča, Uvođenje IoT u stanicu za punjenje električnih vozila koja se napaja iz obnovljivih izvora energije, 28th Telecommunications Forum (TELFOR) 2020, Belgrade, Serbia, Nov, 2020

Autori Jovan Vujasinović, Goran Savić i Zoran Čiča
Godina 2020

Analiza uticaja interoperabilnosti na troškove uvođenja sistema za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom

Jovan Vujasinović, Goran Savić, Nikola Rajaković, Analiza uticaja interoperabilnosti na troškove uvođenja sistema za daljinsko očitavanje brojila i upravljanje potrošnjom, XXXV Međunarodno savetovanje Energetika 2020, pp. 124 - 127, Zlatibor, Serbia, Jun, 2020

Autori Jovan Vujasinović, Goran Savić i Nikola Rajaković
Godina 2020
Strana od 124
Strana do 127

Upravljanje potražnjom kod stanice za punjenje električnih vozila koja se napaja iz obnovljivih izvora energije

Jovan Vujasinović, Goran Savić, Aleksandar Rakić, Upravljanje potražnjom kod stanice za punjenje električnih vozila koja se napaja iz obnovljivih izvora energije, 28th Telecommunications Forum (TELFOR) 2020, Belgrade, Serbia, Nov, 2020

Autori Jovan Vujasinović, Goran Savić i Aleksandar Rakić
Godina 2020

Comparative Analysis of Memory Efficient Hardware Architectures for Lifting Based and Non-Stationary Filter Based 5/3 2-D Inverse DWT

Goran Savić, Milan Ponjavić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Comparative Analysis of Memory Efficient Hardware Architectures for Lifting Based and Non-Stationary Filter Based 5/3 2-D Inverse DWT, The 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2019, pp. 188 - 191, Budva, Montenegro, Jun, 2019

Autori Goran Savić, Milan Ponjavić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2019
Strana od 188
Strana do 191

Efficient Inverse Discrete Wavelet Transformer

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Efficient Inverse Discrete Wavelet Transformer, The 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2017, pp. 167 - 170, Bar, Montenegro, Jun, 2017

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2017
Strana od 167
Strana do 170

Efficient Forward Discrete Wavelet Transformer

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Efficient Forward Discrete Wavelet Transformer, The 6th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2017, pp. 163 - 166, Bar, Montenegro, Jun, 2017

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2017
Strana od 163
Strana do 166

Efficient Hardware Realization of Digital Image Decoder

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Efficient Hardware Realization of Digital Image Decoder, 25th Telecommunications Forum (TELFOR) 2017, pp. 534 - 541, Belgrade, Serbia, Nov, 2017

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2017
Strana od 534
Strana do 541

Hardware Realization of Inverse Subband Transformer with Minimum Used Resources

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Hardware Realization of Inverse Subband Transformer with Minimum Used Resources, The 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2015, pp. 224 - 227, Budva, Montenegro, Jun, 2015

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2015
Strana od 224
Strana do 227

Hardware Realization of Direct Subband Transformer with Minimum Used Resources

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Hardware Realization of Direct Subband Transformer with Minimum Used Resources, The 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing MECO 2015, pp. 220 - 223, Budva, Montenegro, Jun, 2015

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2015
Strana od 220
Strana do 223

Direktno filtriranje i dekompozicija slike sa minimalnim korišćenim resursima

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Direktno filtriranje i dekompozicija slike sa minimalnim korišćenim resursima, 22nd Telecommunications Forum (TELFOR) 2014, pp. 725 - 728, Belgrade, Serbia, Nov, 2014

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2014
Strana od 725
Strana do 728

Hardware Realization of Fast Image Encoder with Minimum Memory Size

Vladimir Rajović, Goran Savić, Milan Prokin, Hardware Realization of Fast Image Encoder with Minimum Memory Size, 22nd Telecommunications Forum (TELFOR) 2014, pp. 717 - 724, Belgrade, Serbia, Nov, 2014

Autori Vladimir Rajović, Goran Savić i Milan Prokin
Godina 2014
Strana od 717
Strana do 724

Inverzno filtriranje i kompozicija slike sa minimalnim korišćenim resursima

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Inverzno filtriranje i kompozicija slike sa minimalnim korišćenim resursima, 22nd Telecommunications Forum (TELFOR) 2014, Belgrade, Serbia, pp. 729 - 732, Belgrade, Serbia, Nov, 2014

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2014
Strana od 729
Strana do 732

Fastest Lowest Complexity Bit-Pipeline Rank Filter for FPGA Implementation

Dragana Prokin, Goran Savić, Fastest Lowest Complexity Bit-Pipeline Rank Filter for FPGA Implementation, International Scientific Conference UNITECH'11, pp. 235 - 240, Gabrovo, Bulgaria, Nov, 2011

Autori Dragana Prokin i Goran Savić
Godina 2011
Strana od 235
Strana do 240

Sistem za daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom električne energije

Slavoljub Marjanović, Jovan Vujasinović, Goran Savić, Saša Manojlović, Branislav Ninković, Petar Međedović, Sistem za daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom električne energije, VI Savetovanje Bosanskohercegovačkog Komiteta CIGRE, pp. 1 - 5, VI Savetovanje Bosanskohercegovačkog Komiteta CIGRE - radovi; Vol. RC6-02, Neum; Bosna and Hercegovina;, Nov, 2003

Autori Slavoljub Marjanović, Jovan Vujasinović, Goran Savić, Saša Manojlović, Branislav Ninković i Petar Međedović
Godina 2003
Izdavač VI Savetovanje Bosanskohercegovačkog Komiteta CIGRE - radovi; Vol. RC6-02
Strana od 1
Strana do 5

Radovi sa domaćih konferencija

Arhitektura sistema za daljinsko upravljanje stanice za punjenje električnih vozila koja se napaja iz obnovljivih izvora energije

Jovan Vujasinović, Goran Savić, Željko Đurišić, Arhitektura sistema za daljinsko upravljanje stanice za punjenje električnih vozila koja se napaja iz obnovljivih izvora energije, 64. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN) 2020, pp. 302 - 306, Novi Sad, Srbija, Sep, 2020

Autori Jovan Vujasinović, Goran Savić i Željko Đurišić
Godina 2020
Strana od 302
Strana do 306

Efikasna hardverska implementacija dvodimenzionalne inverzne DWT korišćenjem 5/3 filtara

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Efikasna hardverska implementacija dvodimenzionalne inverzne DWT korišćenjem 5/3 filtara, 61. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN) 2017, pp. 1.4.1 - 1.4.6, Kladovo, Srbija, Jun, 2017

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2017
Strana od 1.4.1
Strana do 1.4.6

Efikasna hardverska implementacija dvodimenzionalne direktne DWT korišćenjem 5/3 filtara

Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović, Dragana Prokin, Efikasna hardverska implementacija dvodimenzionalne direktne DWT korišćenjem 5/3 filtara, 61. konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku (ETRAN) 2017, pp. 1.3.1 - 1.3.6, Kladovo, Srbija, Jun, 2017

Autori Goran Savić, Milan Prokin, Vladimir Rajović i Dragana Prokin
Godina 2017
Strana od 1.3.1
Strana do 1.3.6

Ostali radovi

Hardverska realizacija brzog dekodera komprimovane slike sa minimalnim zahtevanim resursima

Goran Savić, Hardverska realizacija brzog dekodera komprimovane slike sa minimalnim zahtevanim resursima, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija, May, 2017

Autori Goran Savić
Godina 2017
Izdavač Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

CIFF I-frame Decoder Hardware

Goran Savić, Vladimir Rajović, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, CIFF I-frame Decoder Hardware, Novi proizvod uveden u proizvodnju na međunarodnom nivou, za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, United States of America, 2013

Autori Goran Savić, Vladimir Rajović, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin i Dragana Prokin
Godina 2013
Izdavač za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC

CIFF I-frame Encoder Hardware

Vladimir Rajović, Goran Savić, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin, Dragana Prokin, CIFF I-frame Encoder Hardware, Novi proizvod uveden u proizvodnju na međunarodnom nivou, za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC, United States of America, 2012

Autori Vladimir Rajović, Goran Savić, Ivan Popović, Vladimir Čeperković, Milan Prokin i Dragana Prokin
Godina 2012
Izdavač za Northrop Grumman Systems Corp – Information Systems, USA, preko CIFF BE od CIFF TC

Hardverska realizacija brzog direktnog i inverznog filtra sa minimalnim resursima

Goran Savić, Hardverska realizacija brzog direktnog i inverznog filtra sa minimalnim resursima, Magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Srbija, Jul, 2009

Autori Goran Savić
Godina 2009
Izdavač Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet

Projekti

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema-NASTAVAK

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Nestacionarni signali u automatici i digitalnim sistemima- Bilateralna saradnja sa Crnog Gorom

Nestacionarni signali u automatici i digitalnim sistemima- Bilateralna saradnja sa Crnog Gorom

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac prof. dr Tomislav Šekara
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.03.2019.

Tempus

Tip projekta TEMPUS
Rukovodilac doc. dr Jelena Popović Božović
Finansijer NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS
Početak realizacije 01.06.2003.

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Milan Prokin
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 28.02.2011.

Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala -Bilateralna saradnja sa Crnog Gorom

Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala -Bilateralna saradnja sa Crnog Gorom

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac prof. dr Milan Ponjavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 21.03.2019.