Navigacija

as. ms Bojana Škrbić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 76

011/3218-341
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 1. april 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Extension of the CPC power theory to four-wire power systems with non-sinusoidal and unbalanced voltages

B. Škrbić, J. Mikulović, T. Šekara, Extension of the CPC power theory to four-wire power systems with non-sinusoidal and unbalanced voltages, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 105, pp. 341 - 350, Feb, 2019

Autori Bojana Škrbić, Jovan Mikulović i Tomislav Šekara
Godina 2019
DOI 10.1016/j.ijepes.2018.08.032
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Impakt faktor 4.418 (M21)
Volumen 105
Strana od 341
Strana do 350

Power definitions for polyphase systems based on Fortescue's symmetrical components

J. Mikulović, B. Škrbić, Ž. Đurišić, Power definitions for polyphase systems based on Fortescue's symmetrical components, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS, Vol. 98, pp. 455 - 462, Jun, 2018

Autori Jovan Mikulović, Bojana Škrbić i Željko Đurišić
Godina 2018
DOI doi.org/10.1016/j.ijepes.2017.12.021
Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
Impakt faktor 4.418 (M21)
Volumen 98
Strana od 455
Strana do 462

Radovi u časopisima van SCI liste

Uporedna analiza definicija reaktivne snage u prisustvu viših harmonika

B. Škrbić, J. Mikulović, Uporedna analiza definicija reaktivne snage u prisustvu viših harmonika, TEHNIKA, No. 4, pp. 547 - 552, 2017

Autori Bojana Škrbić i Jovan Mikulović
Godina 2017
DOI 10.5937/tehnika1704547S
Časopis TEHNIKA
Broj 4
Strana od 547
Strana do 552

Dekompozicija potrošnje u sektoru domaćinstva primenom tehnike veštačkih neuralnih mreža

B. Škrbić, J. Stojković, G. Dobrić, Dekompozicija potrošnje u sektoru domaćinstva primenom tehnike veštačkih neuralnih mreža, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 3-4, pp. 7 - 14, Mar, 2016

Autori Bojana Škrbić, Jelena Stojković i Goran Dobrić
Godina 2016
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 3-4
Strana od 7
Strana do 14

Radovi sa međunarodnih konferencija

PV power plant transformer energization under distorted voltage supply

B. Škrbić, M. Žarković, Z. Stojković, PV power plant transformer energization under distorted voltage supply, The 25th EEUG2019 Meeting - European EMTP-ATP Conference, 23-25 September 2019, Cluj-Napoca, Romania, Sep, 2019

Autori Bojana Škrbić, Mileta Žarković i Zlatan Stojković
Godina 2019

Currents' Physical Component (CPC) Power Theory for Three-Phase Four-Wire Systems

Jovan Mikulović, Tomislav Šekara, Bojana Škrbić, Currents' Physical Component (CPC) Power Theory for Three-Phase Four-Wire Systems, The Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

Autori Jovan Mikulović, Tomislav Šekara i Bojana Škrbić
Godina 2016

An Optimal Mix of Wind and Solar Power Plant in a Microgrid

B. Škrbić, D. Kotur, Ž. Đurišić, An Optimal Mix of Wind and Solar Power Plant in a Microgrid, Wind Europe Summit 2016, Hamburg, Germany, 2016

Autori Bojana Škrbić, Dimitrije Kotur i Željko Đurišić
Godina 2016

Radovi sa domaćih konferencija

Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila

Đ. Lazović, B. Škrbić, K. DŽodić, Ž. Đurišić, Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila, XXXV Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2020, Zlatibor, Jun, 2020

Autori Đorđe Lazović, Bojana Škrbić, Kristina Džodić i Željko Đurišić
Godina 2020

Lokalizacija parcijalnih pražnjenja u simuliranom kablovskom sistemu metodom impulsne reflektometrije

B. Škrbić, M. Žarković, Lokalizacija parcijalnih pražnjenja u simuliranom kablovskom sistemu metodom impulsne reflektometrije, XV Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016, Jahorina, 2016

Autori Bojana Škrbić i Mileta Žarković
Godina 2016
ISSN/ISBN 978-99955-763-6-3

Projekti

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 02.12.2015.

Inteligentne energetske mreže

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 10.03.2011.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Projekat za gradjevinsku dozvolu vetroparka Kostolac

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 27.12.2017.

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer "COMEL" D.O.O. Beograd
Početak realizacije 16.10.2019.

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 12.04.2021.