Navigacija

as. ms Nikola Knežević, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za signale i sisteme

Zgrada "Lola", kancelarija 917

011/3218-318
011/3218-461
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Automatika
Datum izbora 1. mart 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Automated Sound Intensity Measurement With Robot And Intensity Probe

N. Knežević, M. Bjelić, K. Jovanović, Automated Sound Intensity Measurement With Robot And Intensity Probe, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 2, No. 1, pp. 20 - 28, Jun, 2018

Autori Nikola Knežević, Miloš Bjelić i Kosta Jovanović
Godina 2018
DOI 10.7251/IJEEC1801020K
Časopis International Journal of Electrical Engineering and Computing
Volumen 2
Broj 1
Strana od 20
Strana do 28

Radovi sa međunarodnih konferencija

End-Effector Cartesian Stiffness Optimization: Sequential Quadrating Programing Approach

N. Knežević, B. Lukić, K. Jovanović, T. Petrič, L. Žlajpah, End-Effector Cartesian Stiffness Optimization: Sequential Quadrating Programing Approach, IcEtran, Srebrno Jezero, Jun, 2019

Autori Nikola Knežević, Branko Lukić, Kosta Jovanović, Tadej Petrič i Leon Žlajpah
Godina 2019

Feedforward Control Approaches to Bidirectional Antagonistic Actuators Based on Learning

N. Knežević, B. Lukić, K. Jovanović, Feedforward Control Approaches to Bidirectional Antagonistic Actuators Based on Learning, Advances in Service and Industrial Robotics - Proceedings of the 28th International Conference on Robotics in Alpe-Adria Danube Region (RAAD 2018), pp. 337 - 345, Springer, Kaiserslautern, Germany, 2019

Autori Nikola Knežević, Branko Lukić i Kosta Jovanović
Godina 2019
Izdavač Springer
ISSN/ISBN 978-3-030-00231-2
Strana od 337
Strana do 345

Automatizovano merenje intenziteta zvuka pomoću robota i intenzitetske sonde

M. Bjelić, N. Knežević, K. Jovanović, Automatizovano merenje intenziteta zvuka pomoću robota i intenzitetske sonde, Infoteh, pp. 17 - 22, Jahorina, Mar, 2018

Autori Miloš Bjelić, Nikola Knežević i Kosta Jovanović
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-99976-710-1-1
Strana od 17
Strana do 22

Real-time control of human-like robot joint based on online measurement of joint position and muscle activity

N. Knežević, M. Novičić, N. Katić, M. Janković, K. Jovanović, Real-time control of human-like robot joint based on online measurement of joint position and muscle activity, Proceedings of the 5th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2018), pp. 1044 - 1047, Društvo za ETRAN, Palić, Jun, 2018

Autori Nikola Knežević, Marija Novičić, Natalija Katić, Milica Janković i Kosta Jovanović
Godina 2018
Izdavač Društvo za ETRAN
ISSN/ISBN 978‐86‐7466‐752-1
Strana od 1044
Strana do 1047

Realizacija automatizovanog sistema za snimanje akustičkih karakteristika muzičkih instrumenata sa rezonatorskom kutijom pomoću robotske ruke

Đ. Panin, A. Jocić, N. Knežević, M. Bjelić, K. Jovanović, D. Šumarac Pavlović, Realizacija automatizovanog sistema za snimanje akustičkih karakteristika muzičkih instrumenata sa rezonatorskom kutijom pomoću robotske ruke, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, Jahorina, 2018

Autori Đorđe Panin, Aleksandar Jocić, Nikola Knežević, Miloš Bjelić, Kosta Jovanović i Dragana Šumarac Pavlović
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-99976-710-1-1

Hazard Identification, Risk Assessment and Safety Integration for Flexible Robotic Cell

N. Knežević, K. Jovanović, Z. Gordić, V. Potkonjak, M. Majstorović, Hazard Identification, Risk Assessment and Safety Integration for Flexible Robotic Cell, Proceedings of the 4th International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering (IcETRAN 2017), Društvo za ETRAN, Jun, 2017

Autori Nikola Knežević, Kosta Jovanović, Zaviša Gordić, Veljko Potkonjak i Milivoje Majstorović
Godina 2017
Izdavač Društvo za ETRAN

Radovi sa domaćih konferencija

Realizacija didaktičke proizvodne ćelije sa dva industrijska robota

Z. Gordić, N. Knežević, M. Majstorović, K. Jovanović, Realizacija didaktičke proizvodne ćelije sa dva industrijska robota, Primena novih tehnologija i ideja u školskom inženjerskom obrazovanju, Požega, Srbija, May, 2017

Autori Zaviša Gordić, Nikola Knežević, Milivoje Majstorović i Kosta Jovanović
Godina 2017

Projekti

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 03.03.2011.

Razvijanje novih pristupa za olaksavanje kolaborativnog rada robota najnovije generacije i coveka u zadacima zajednicke manipulacije objektima

Razvijanje novih pristupa za olaksavanje kolaborativnog rada robota najnovije generacije i coveka u zadacima zajednicke manipulacije objektima

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer INSTITUT JOZEF STEFAN
Početak realizacije 24.10.2018.

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer "COMEL" D.O.O. Beograd
Početak realizacije 16.10.2019.

Reconfigurable Assembly od Airport SIgnalization Lights using Collaborative Robots

Reconfigurable Assembly od Airport SIgnalization Lights using Collaborative Robots

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
Početak realizacije 21.09.2018.

Inovativni pristupi ucenju u razvoju softverski projektovane instrumentacije i njena primena u sistemima koji rade u realnom vremenu

Inovativni pristupi ucenju u razvoju softverski projektovane instrumentacije i njena primena u sistemima koji rade u realnom vremenu

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac doc. dr Milica Janković
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 29.11.2018.

DIH-HERO:Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics

DIH-HERO:Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer UNIVERSITY OF TWENTE
Početak realizacije 12.12.2018.

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika-NASTAVAK

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika- NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Tip projekta Projekti Bilateralna saradnja
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 01.06.2020.

DIH 2- A Pan European Network of Robotics DIHs for Agile Production

DIH 2- A Pan European Network of Robotics DIHs for Agile Production

Tip projekta HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT Oy (VTT)
Početak realizacije 12.12.2018.