Navigacija

as. ms Aleksandar Milić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada "Lola", kancelarija 910

011/3218-368
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 1. mart 2018.

Predmeti

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

DESIGNING METHOD FOR INTEGRATED BATTERY CHARGERS IN ELECTRICAL VEHICLES

A. Milić, S. Vukosavić, DESIGNING METHOD FOR INTEGRATED BATTERY CHARGERS IN ELECTRICAL VEHICLES, FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS, Vol. 32, No. 4, pp. 513 - 518, Nov, 2019

Autori Aleksandar Milić i Slobodan Vukosavić
Godina 2019
DOI https://doi.org/10.2298/FUEE1904513M
Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS
Volumen 32
Broj 4
Strana od 513
Strana do 518

Analiza magnetopobudnih sila u multifaznim mašinama u sklopu integrisanih punjača za električna vozila

Aleksandar R. Milić, Slobodan N. Vukosavić, Analiza magnetopobudnih sila u multifaznim mašinama u sklopu integrisanih punjača za električna vozila, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, pp. 391 - 398, May, 2018

Autori Aleksandar Milić i Slobodan Vukosavić
Godina 2018
DOI 10.5937/tehnika1803391M
Časopis TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Strana od 391
Strana do 398

Projekti

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 04.04.2011.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.