Navigacija

as. ms Aleksandar Milić, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za energetske pretvarače i pogone

Zgrada "Lola", kancelarija 910

011/3218-368
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Energetski pretvarači i pogoni
Datum izbora 20. maj 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

DESIGNING METHOD FOR INTEGRATED BATTERY CHARGERS IN ELECTRICAL VEHICLES

A. Milić, S. Vukosavić, DESIGNING METHOD FOR INTEGRATED BATTERY CHARGERS IN ELECTRICAL VEHICLES, FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS, Vol. 32, No. 4, pp. 513 - 518, Nov, 2019

Autori Aleksandar Milić i Slobodan Vukosavić
Godina 2019
DOI https://doi.org/10.2298/FUEE1904513M
Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS
Volumen 32
Broj 4
Strana od 513
Strana do 518

Analiza magnetopobudnih sila u multifaznim mašinama u sklopu integrisanih punjača za električna vozila

Aleksandar R. Milić, Slobodan N. Vukosavić, Analiza magnetopobudnih sila u multifaznim mašinama u sklopu integrisanih punjača za električna vozila, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, pp. 391 - 398, May, 2018

Autori Aleksandar Milić i Slobodan Vukosavić
Godina 2018
DOI 10.5937/tehnika1803391M
Časopis TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Strana od 391
Strana do 398

Radovi sa međunarodnih konferencija

Open Source Hardware for Designing E-bike Drive

A. Milić, Open Source Hardware for Designing E-bike Drive, Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera (in English "Applicaton of Free Software and Open Hardware") (PSSOH), Belgrade, Serbia, 24 October 2020 (Session Free Software and Open Hardware in Electrical Engineering and Computer Science, Part 7), Oct, 2020

Autori Aleksandar Milić
Godina 2020
DOI 10.5281/zenodo.4064696

Projekti

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Slobodan Vukosavić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Domace donacije - H-Bridges tim studenata

Domace donacije - H-Bridges tim studenata

Tip projekta Domaće donacije
Rukovodilac doc. dr Kosta Jovanović
Finansijer PREDUZEĆE ZA MERENJE,REGULACIJU,INŽENJERING I SERVIS MERIS D.O.O.
Početak realizacije 06.04.2021.