Navigacija

Miloš Obradović, dipl. inž. el. i rač.

Saradnik u nastavi
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 909

Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 1. januar 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Automatizacija ocenjivanja Python programskih zadataka na sistemu Moodle sa dodatkom CodeRunner

J. Đukić, V. Jocović, M. Mišić, J. Protić, A. Srbljanović, M. Obradović, Automatizacija ocenjivanja Python programskih zadataka na sistemu Moodle sa dodatkom CodeRunner, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2021", Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2021

Autori Jovan Đukić, Vladimir Jocović, Marko Mišić, Jelica Protić, Aleksa Srbljanović i Miloš Obradović
Godina 2021
Izdavač Informaciono društvo Srbije

Sprovođenje praktične nastave programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u online okruženju

M. Mišić, V. Jocović, J. Đukić, M. Prodanov, A. Srbljanović, M. Obradović, Sprovođenje praktične nastave programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u online okruženju, 27. skup TRENDOVI RAZVOJA: "On-line nastava na univerzitetima", pp. 379 - 382, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Feb, 2021

Autori Marko Mišić, Vladimir Jocović, Jovan Đukić, Milana Prodanov, Aleksa Srbljanović i Miloš Obradović
Godina 2021
Izdavač Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Strana od 379
Strana do 382

Programski jezik Python u nastavi programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - izazovi i rešenja

M. Mišić, V. Jocović, J. Đukić, M. Prodanov, A. Srbljanović, M. Obradović, J. Protić, Programski jezik Python u nastavi programiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - izazovi i rešenja, 27. skup TRENDOVI RAZVOJA: "On-line nastava na univerzitetima", pp. 245 - 248, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Feb, 2021

Autori Marko Mišić, Vladimir Jocović, Jovan Đukić, Milana Prodanov, Aleksa Srbljanović, Miloš Obradović i Jelica Protić
Godina 2021
Izdavač Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Strana od 245
Strana do 248

Projekti

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.