Navigacija

Branka Vilotić

Referent za opšte poslove
Odsek za kadrovske i opšte poslove

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 92a_1

011/3218-414
011/3226-992
Stručni naziv birotehničar