Navigacija

Vladimir Ljeskovac

Sistem administrator
Računski centar

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-1

011/3218-319

Projekti

Međunarodni

Realizacija Office 365 platforme u AMRES centru

Realizacija Office 365 platforme u AMRES centru

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "MICROSOFT SOFTWARE" DOO
Početak realizacije 02.12.2015.

Implementacija Informacionog sistema

Tip projekta Međunarodni komercijalni projekti sa univerzitetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer Univerzitet u Banjoj Luci
Početak realizacije 01.06.2013.
Komercijalni

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Početak realizacije 18.12.2018.

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU ŠUMARSKI FAKULTET
Početak realizacije 02.12.2015.

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer Visoka Železnička škola strukovnih studija
Početak realizacije 02.12.2015.

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer DEKONTA D.O.O.
Početak realizacije 26.11.2015.

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET
Početak realizacije 23.06.2014.

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer ALFA BK UNIVERZITET
Početak realizacije 20.06.2014.

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Početak realizacije 10.06.2014.

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Početak realizacije 12.02.2014.

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 07.02.2014.

Uvođenje i održavanje IS FIS Fakulteta za medije i komunikacije

Uvođenje i održavanje IS FIS Fakulteta za medije i komunikacije

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU
Početak realizacije 26.11.2013.

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu za sport

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu za sport

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FAKULTET ZA SPORT (Univerzitet Union Nikola Tesla)
Početak realizacije 29.08.2013.

Održavanje LINUX servera

usluga održavanja LINUX servera

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
Početak realizacije 06.06.2013.

Realizacija FIS informacionog sistema na Geografskom fakultetu

Realizacija FIS informacionog sistema na Geografskom fakultetu-softver za studenstsku službu, servisi za studente i servisi za zaposlene

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET
Početak realizacije 21.03.2013.

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.