Navigacija

prof. dr Jovica Milanović

gostujući profesor
Katedra za elektroenergetske sisteme
011/3218-336
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 8. jul 2015.

Predmeti