Navigacija

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Katedra za računarsku tehniku i informatiku se bavi edukacijom, naučno-istraživačkim i projektantskim radom u oblasti računarskog hardvera, softvera i računarskih mreža.

Zvanični sajt Katedre

Šef katedre: dr Jelica Protić, redovni profesor

Zamenik: dr Igor Tartalja, vanredni profesor

Sekretar: dr Marko Mišić, docent

Osoblje

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Saradnik u nastavi

Ostali