Navigacija

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Katedra za računarsku tehniku i informatiku se bavi edukacijom, naučno-istraživačkim i projektantskim radom u oblasti računarskog hardvera, softvera i računarskih mreža.

Zvanični sajt Katedre

Šef katedre: prof. dr Jelica Protić

Zamenik: prof. dr Igor Tartalja

Sekretar: doc. dr Živojin Šuštran

Osoblje

Profesor emeritus

Gostujući profesor

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Naučni saradnik

Asistent

Saradnik u nastavi

Ostali