Navigacija

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Katedra za računarsku tehniku i informatiku se bavi edukacijom, naučno-istraživačkim i projektantskim radom u oblasti računarskog hardvera, softvera i računarskih mreža.

Zvanični sajt Katedre

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Saradnik u nastavi

Ostali