Navigacija

as. ms Sanja Delčev, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 912

011/3218-392
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 18. jun 2021.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Architecture of web applications based on Angular Framework: A Case Study

J. Cincović, S. Delčev, D. Drašković, Architecture of web applications based on Angular Framework: A Case Study, Proceedings of the 9th International Conference on Information Society and Technology (ICIST), Kopaonik, Serbia, Mar, 2019

Autori Jelica Cincović, Sanja Delčev i Dražen Drašković
Godina 2019
ISSN/ISBN 978-86-85525-24-7

Modern JavaScript frameworks: A Survey Study

S. Delčev, D. Drašković, Modern JavaScript frameworks: A Survey Study, Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference (ZINC) 2018, IEEE Serbia and Montenegro section, Novi Sad, Srbija, May, 2018

Autori Sanja Delčev i Dražen Drašković
Godina 2018
Izdavač IEEE Serbia and Montenegro section
ISSN/ISBN 978-1-5386-4927-5
DOI 10.1109/ZINC.2018.8448444

Radovi sa domaćih konferencija

Primena algoritama mašinskog učenja u analizi uspeha studiranja kod studenata Softverskog inženjerstva

S. Delčev, J. Cincović, J. Stančić, D. Drašković, J. Protić, Primena algoritama mašinskog učenja u analizi uspeha studiranja kod studenata Softverskog inženjerstva, Zbornik radova konferencije "JU INFO 2019", Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2019

Autori Sanja Delčev, Jelica Cincović, Jelena Stančić, Dražen Drašković i Jelica Protić
Godina 2019
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0

Softverski sistem zasnovan na biofeedback metodi

M. Prodanov, M. Punt, N. Miljković, S. Delčev, Softverski sistem zasnovan na biofeedback metodi, YU INFO 2018 XXIV naučna i biznis konferencija, pp. 152 - 156, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Kopaonik, Srbija, Mar, 2018

Autori Milana Prodanov, Marija Punt, Nadica Miljković i Sanja Delčev
Godina 2018
Izdavač Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
ISSN/ISBN 978-86-85525-21-6
Strana od 152
Strana do 156

Naučiti prvake Python

M. Mišić, S. Delčev, T. Šekularac, Naučiti prvake Python, Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera, pp. 28 - 31, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, Beograd, Oct, 2018

Autori Marko Mišić, Sanja Delčev i Tamara Šekularac
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
ISSN/ISBN 978-86-7466-748-4
Strana od 28
Strana do 31

Realizacija veb sistema za upravljanje i nadgledanje softverskih projekata

D. Drašković, M. Mićović, U. Radenković, M. Vukasović, S. Delčev, V. Jocović, Ž. Šuštran, B. Nikolić, Realizacija veb sistema za upravljanje i nadgledanje softverskih projekata, 23. konferencija "JU INFO 2017", pp. 99 - 104, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2017

Autori Dražen Drašković, Marko Mićović, Uroš Radenković, Maja Vukasović, Sanja Delčev, Vladimir Jocović, Živojin Šuštran i Boško Nikolić
Godina 2017
Izdavač Informaciono društvo Srbije
Strana od 99
Strana do 104

Testing artificial intelligence knowledge with interactive web system

S. Delčev, M. Vukasović, D. Drašković, D. Radojević, M. Janković, M. Bajec, B. Nikolić, Testing artificial intelligence knowledge with interactive web system, 24th Telecommunications Forum "TELFOR 2016", IEEE Serbia & Montenegro, Beograd, Srbija, Nov, 2016

Autori Sanja Delčev, Maja Vukasović, Dražen Drašković, Dimitrije Radojević, Marko Janković, Marko Bajec i Boško Nikolić
Godina 2016
Izdavač IEEE Serbia & Montenegro
ISSN/ISBN 978-1-5090-4086-5 (Electronic ISBN)
DOI 10.1109/TELFOR.2016.7818922

Projekti

Razvoj servisa i bezbednosti Internet rutera visokog kapaciteta

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Smiljanić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza

Tip projekta Nauka – tehnološki razvoj
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 14.03.2011.

Information Security Services Education in Serbia

Information Security Services Education in Serbia

Tip projekta ERAZMUS + K2
Rukovodilac prof. dr Igor Tartalja
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU
Početak realizacije 14.02.2018.

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.