Navigacija

as. ms Tamara Šekularac, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za računarsku tehniku i informatiku

Zgrada "Lola", kancelarija 909

011/‎3218-392
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Računarska tehnika i informatika
Datum izbora 15. decembar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi sa međunarodnih konferencija

Unified explicit formula for generalized Stirling numbers

T. Šekularac, N. Cakić, Unified explicit formula for generalized Stirling numbers, 6th International Conference CONTEMPORARY PROBLEMS OF MATHEMATICS, MECHANICS AND INFORMATICS (CPMMI 2020), Novi Pazar, Srbija, Sep, 2020

Autori Tamara Šekularac i Nenad Cakić
Godina 2020

Radovi sa domaćih konferencija

Novi pristupi u daljinskoj nastavi i radu stručnih tela Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu tokom pandemije Covid-19

D. Drašković, T. Šekularac, A. Srbljanović, B. Nikolić, J. Protić, M. Cvetanović, P. Ivaniš, M. Tomašević, Novi pristupi u daljinskoj nastavi i radu stručnih tela Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu tokom pandemije Covid-19, XXVII skup Trendovi razvoja - "Onlajn nastava na univerzitetima", pp. 6 - 11, Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (MS Teams platforma), Feb, 2021

Autori Dražen Drašković, Tamara Šekularac, Aleksa Srbljanović, Boško Nikolić, Jelica Protić, Miloš Cvetanović, Predrag Ivaniš i Milo Tomašević
Godina 2021
Izdavač Univerzitet u Novom Sadu - Fakultet tehničkih nauka
ISSN/ISBN 978-86-6022-313-7
Strana od 6
Strana do 11

Softversko prepoznavanje pokreta kod pacijenata sa oštećenim motornim obrascima

T. Šekularac, M. Mićović, F. Hadžić, D. Drašković, B. Nikolić, Softversko prepoznavanje pokreta kod pacijenata sa oštećenim motornim obrascima, Zbornik radova konferencije "YU INFO 2020", pp. 269 - 273, Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Kopaonik, Srbija, Mar, 2020

Autori Tamara Šekularac, Marko Mićović, Filip Hadžić, Dražen Drašković i Boško Nikolić
Godina 2020
Izdavač Društvo za informacione sisteme i računarske mreže
ISSN/ISBN 978-86-85525-23-0
Strana od 269
Strana do 273

Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1

M. Mićović, U. Radenković, V. Jocović, T. Šekularac, F. Hadžić, Ž. Šuštran, D. Drašković, Implementacioni detalji algoritma šifrovanja CRYPTO1, Zbornik radova 24. naučne konferencije "YU INFO 2018", pp. 26 - 30, Informaciono društvo Srbije, Kopaonik, Srbija, Mar, 2018

Autori Marko Mićović, Uroš Radenković, Vladimir Jocović, Tamara Šekularac, Filip Hadžić, Živojin Šuštran i Dražen Drašković
Godina 2018
Izdavač Informaciono društvo Srbije
ISSN/ISBN 978-86-85525-21-6
Strana od 26
Strana do 30

Naučiti prvake Python

M. Mišić, S. Delčev, T. Šekularac, Naučiti prvake Python, Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera, pp. 28 - 31, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, Beograd, Oct, 2018

Autori Marko Mišić, Sanja Delčev i Tamara Šekularac
Godina 2018
Izdavač Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
ISSN/ISBN 978-86-7466-748-4
Strana od 28
Strana do 31

Neki pristupi rešavanju sistema linearnih jednačina preko mobilnih aplikacija

T. Šekularac, N. Cakić, Neki pristupi rešavanju sistema linearnih jednačina preko mobilnih aplikacija, Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo 2018 – ITOP18, pp. 399 - 406, Čačak, Srbija, Mar, 2018

Autori Tamara Šekularac i Nenad Cakić
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-86-7776-224-7
Strana od 399
Strana do 406

Generalisani Legendre-Stirlingovi brojevi i generalisani Jacobi-Stirlingovi brojevi prve i druge vrste

V. Bečejac, N. Cakić, T. Šekularac, Generalisani Legendre-Stirlingovi brojevi i generalisani Jacobi-Stirlingovi brojevi prve i druge vrste, Simpozijum MATEMATIKA I PRIMENE, Matematicki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2017 ,Vol. VIII, Beograd, Srbija, Nov, 2017

Autori Vladimir Bečejac, Nenad Cakić i Tamara Šekularac
Godina 2017

Projekti

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Miroslav Bojović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Projekat za prekvalifikacije u IT sektoru

Tip projekta Međunarodne donacije
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UJEDINJENE NACIJE PROGRAM ZA RAZVOJ
Početak realizacije 04.02.2019.

Softversko inzenjerstvo i nove tehnologije u racunarstvu (SINTRA)

Softversko inzenjerstvo i nove tehnologije u racunarstvu (SINTRA)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac doc. dr Dražen Drašković
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 14.10.2019.

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES)

ADVANCING NOVEL TEXTUAL SIMILARITY -BASED SOLUTIONS IN SOFTWARE DEVELOPMENT (AVANTES),evid broj 6526093

Tip projekta Fond za nauku - AI
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 02.09.2020.