Navigacija

Katedra za elektroniku

Katedra za elektroniku se bavi analizom i sintezom elektronskih kola i sistema, što podrazumeva studiju poluprovodničkih naprava, izučavanje hardvera i softvera integrisanih kola, primene u energetskoj elektronici, telekomunikacionim sistemima i računarskoj tehnici.

Sajt Katedre za elektroniku

Šef katedre: dr Lazar Saranovac, redovni profesor

Zamenik: dr Vladimir Rajović, docent

Sekretar: Nikola Petrović, asistent

Osoblje

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Saradnik u nastavi

Ostali