Navigacija

Katedra za elektroniku

Katedra za elektroniku se bavi analizom i sintezom elektronskih kola i sistema, što podrazumeva studiju poluprovodničkih naprava, izučavanje hardvera i softvera integrisanih kola, primene u energetskoj elektronici, telekomunikacionim sistemima i računarskoj tehnici.

Sajt Katedre za elektroniku

Osoblje katedre

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Ostali