Navigacija

Stefan Aleksandrov, dipl. inž. el. i rač.

Stariji programer
Računski centar

Paviljon Računskog Centra, kancelarija RC-5

011/3218-436
011/3370-110
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva

Projekti

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Informacioni sistem za rad studentske službe Arhitektonskog fakulteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU ARHITEKTONSKI FAKULTET
Početak realizacije 10.06.2014.

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Realizacija FIS informacionog sistema na Visokoj železnickoj školi strukovnih studija

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer Visoka Železnička škola strukovnih studija
Početak realizacije 02.12.2015.

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Usluge ispostavljanja informacionog sistema - Pravni fakultet

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU PRAVNI FAKULTET
Početak realizacije 23.06.2014.

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Održavanje FIS informacionog sistema na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Početak realizacije 12.02.2014.

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu za sport

Realizacija FIS informacionog sistema na Fakultetu za sport

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FAKULTET ZA SPORT (Univerzitet Union Nikola Tesla)
Početak realizacije 29.08.2013.

Uvođenje i održavanje informacionog sistema FIS

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer "SINGIDUNUM" UNIVERZITET
Početak realizacije 06.03.2009.

Izrada softverskog alata za planiranje sektorizacije sa prognozom saobracaja-softverski alat za podrsku sefu smene kontole letenja

Izrada softverskog alata za planiranje sektorizacije sa prognozom saobracaja-softverski alat za podrsku sefu smene kontole letenja

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRAD
Početak realizacije 30.09.2019.

Uvođenje i održavanje IS FIS Fakulteta za medije i komunikacije

Uvođenje i održavanje IS FIS Fakulteta za medije i komunikacije

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU
Početak realizacije 26.11.2013.

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Informacioni sistem za finansijsko-materijalno knjigovodstvo i rad sa studentima

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 07.02.2014.

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Implementacija informacionog sistema Alfa Univerziteta

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer ALFA BK UNIVERZITET
Početak realizacije 20.06.2014.

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Softverska aplikacija za upravljanje evidencijama i izvestavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer DEKONTA D.O.O.
Početak realizacije 26.11.2015.

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Izvrsenje usluga uspostavljanja informacionog sistema

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU ŠUMARSKI FAKULTET
Početak realizacije 02.12.2015.

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Izrada, instalacija i odrzavanje informacionog sistema za rad Ekonomskog fakulteta u Subotici

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI UNIVERZITET U NOVOM SADU
Početak realizacije 28.11.2018.

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Informacioni sistem za finansijsko materijalno knjigovodstvo Saobracajnog fakulteta u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Boško Nikolić
Finansijer UNIVERZITET U BEOGRADU SAOBRAĆAJNI FAKULTET
Početak realizacije 18.12.2018.