Navigacija

Pregled Fakulteta

ETF kroz istoriju do danas

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija ustanova takve vrste u Srbiji. Kako je nastao ETF i kako se razvijao možete videti u sekciji O Fakultetu.

Ko su prvi ljudi ETF-a?

Upoznajte rukovodstvo ETF-a, vidite šta oni imaju da kažu o ETF-u, svojim dužnostima i ciljevima.

Savet ETF-a: rukovodeće telo Fakulteta

ETF-om rukovodi Savet Fakulteta, kojeg čine članovi iz nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta, predstavnici studenata i predstavnici Vlade Republike Srbije, koja je osnivač Fakulteta.

Nastavno-naučno veće (NNV)

Naučno-istraživačkim radom i nastavom rukovodi Nastavno-naučno veće Fakulteta. Njega čine svi profesori, docenti i asistenti Fakulteta.

Katedre

Sav naučni i nastavni rad na ETF-u organizovan je na katedrama. Saznajte koje katedre postoje, kojim oblastima se bave, ko su predavači i asistenti.

Publikacije

Publikacije nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta (Monografije, Udžbenici i priručnici, Radovi u naučnim časopisima, Radovi saopšteni na međunarodnim konferencijama, Radovi saopšteni na konferencijama)

Akta fakulteta

Pravna akta fakulteta (statuti, izvodi iz zakona, pravilnici, odredbe, uredbe...)

Projekti

EU projekti na kojima učestvuje Elektrotehnički fakultet.

Lokacija i zgrade Fakulteta

ETF, na žalost, još uvek nema sopstvenu zgradu, već je najvećim delom lociran u zgradi tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ova zgrada se nalazi u centru Beograda i jedna je od najlepših u gradu. Možete upoznati i ostale objekte koje koristi ETF i gde su smeštene laboratorije, učionice i kancelarije zaposlenih.

Donacije: kako vi možete pomoći ETF-u?

Kao i svi drugi Fakulteti čiji je osnivač Vlada Republike Srbije, i ETF muči muku sa nedostatkom finansijskih sredstava i svaka pomoć je dobrodošla. Ako imate želju da pomognete ETF-u, kao i da vidite šta su drugi uradili možete to pogledati na stranama posvećenim donacijama i donatorima ETF-a.

Alumni i prijatelji Fakulteta

ETF je među prvim fakultetima Univerziteta osnovao svoju alumni organizaciju koja okuplja bivše studente ETF-a i ljude koji žele pomoći Fakultetu, prijatelje Fakulteta - BAFA (Belgrade Alumni and Friends Association), koja ima sekcije širom sveta. Ovde, na alumni sajtu, možete potražiti i nekog svog bivšeg kolegu, videti gde je sada i šta radi i možda ga kontaktirati.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/1/%D0%95%D0%A2%D0%A4-%D0%97%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-5.jpg