Navigacija

Studentsko organizovanje

REGISTAR STUDENTSKIH ORGANIZACIJA
UNIVERZITETA U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA

Studentska organizacija ELEKTRON

Pun naziv: Studentska organizacija Elektron Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Sedište: Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd - Palilula

Oblast delovanja: ostvarivanje studentskih prava i zaštita interesa studenata, kvalitetnija nastava, učešće predstavnika u organima upravljanja, efikasniji obrazovni sistem, poboljšanje standarda studenata, poboljšanje informisanosti studenata, sadržajniji i kvalitetniji kulturno-zabavni i sportski život studenata, ostvarivanje razičitih oblika saradnje sa drugim studentskim i ostalim organizacijama.

Statut Studentske organizacije Elektron Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Pravni zastupnik: Dušan Kaluđerović, student osnovnih akademskih studija, adresa elektronske pošte: kaludjerovicd@gmail.com

Studentska organizacija CRKSEF

Pun naziv: Centar za razvoj karijere studenata Elektrotehničkog fakulteta

Sedište: Bulevar kralja Aleksandra 73, 11120 Beograd - Palilula

Oblast delovanja: prikuplja i obrađuje podatke o uspešnosti studenata tokom studiranja, organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti elektrotehnike i računarstva, objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu životne sredine, organizuje međunarodne konferencije studenata elektrotehnike, organizuje volonterske akcije za pomoć studentima i studentskom organizovanju, sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koje se bave unapređenjem visokog obrazovanja, unapređuje nastavu i životni standard studenata, unapređuje položaj studenata u društvu i u radu organa fakulteta.

Statut Studentske organizacije Centar za razvoj karijere studenata Elektrotehničkog fakulteta

Pravni zastupnik: Lazar Vujčić, student osnovnih akademskih studija, adresa elektronske pošte: lazarvuja@gmail.com