Navigacija

Studentsko organizovanje

Studentski parlament

Studentski Parlament Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je zvanično telo koje se bavi studentskim pitanjima, donosi stavove studenata i delegira studente u Savet fakulteta, Nastavno-naučno veće i u Univerzitetski Parlament. Sastavljen je od studenata svih godina studija i sastaje se najmanje dva puta u semestru, a po potrebi i češće. Važno je napomenuti da je Studenski Parlament, kao glavni vid studentskog organizovanja, predviđen Zakonom o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 2006. godine.

zvanični sajt:
http://parlament.etf.bg.ac.rs

Student prodekan

Student prodekan predstavlja verbalnu sponu između studenata i profesora zastupajući i braneći studentske interese. Jednom godišnje, na izborima bira se student (obično iskusniji sa viših godina studija) na ovu funkciju sa sedištem i kancelarijom u Dekanatu. To praktično znači da ukoliko imate izvesnih zahteva, problema, prigovora ili pritužbi na rad profesora možete zatražiti zaštitu svojih prava uz pomoć studenta prodekana.

zvanični mail:
studentprodekan@etf.bg.ac.rs

Generator – zvanični časopis studenata

zvanični sajt:
http://generator.etf.bg.ac.rs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fakultetu postoje registrovane i aktivne sledeće studentske organizacije:

Savez studenata (SSETF)

zvanični sajt:
http://ss.etf.bg.ac.rs

Studentska unija ETF-a (SUETF)

zvanični sajt:
http://www.suetf.org

Elektron

zvanični sajt:
http://www.elektron.org.rs/

Udruženje studenata Elektrotehnike Evrope, lokalni komitet Beograd (EESTEC LC Belgrade)

zvanični sajt:
http://eestec.etf.bg.ac.rs

 

 

 

Bord Evropskih Studenata Tehnike - Lokalna BEST grupa Beograd

zvanični sajt:
http://best.eu.org/belgrade

 

 

 

 

IEEE studentski ogranak Beograd

zvanični sajt:
http://ieee.etf.bg.ac.rs
zvanični email:
ieee-student@etf.bg.ac.rs