Navigacija

prof. dr Miroslav Krstić

gostujući profesor
Katedra za signale i sisteme
3218-302
Naučna oblast Automatika
Datum izbora 12. decembar 2018.