Navigacija

Filip Bečanović, dipl. inž. el. i rač.

Istraživač pripravnik na projektu
Centar za naučnoistraživački rad
Stručni naziv diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva