Navigacija

Istraživačke grupe i laboratorije

Na Elektrotehničkom fakultetu postoji više naučnoistraživačkih grupa i laboratorija sa čijim istraživanjima se možete upoznati u nastavku.

 

 

Katedra za primenjenu matematiku

 

Katedra za računarsku tehniku i informatiku

 

Katedra za signale i sisteme

 

Katedra za telekomunikacije

 

Inovacioni centar