Navigacija

Informacija o licu za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je
prof. dr Boško Nikolić, upravnik Računskog centra ETF-a, br. tel. 011 3218 320, mejl adresa: privatnost@etf.bg.ac.rs