Navigacija

Alumni i prijatelji

U toku 2001. osnovano je nekoliko alumni organizacija ETF-a u Beogradu, ili preciznije tri takve organizacije. Prvi predlog je bio da naziv ovih organizacija bude Zadužbina ETF-a, ali kasnije je uzeto i registrovano zajedničko ime ETF BAFA (ETF Belgrade Alumni and Friends Association). Prva ETF BAFA registrovana je u Velikoj Britaniji i najmanja je po članstvu, druga je bila u SAD, najbrojnija je i ekonomski najjača, a treća je registrovana u Švajcarskoj i njoj su se pridružili i naši alumnijci iz Holandije, Belgije i Nemačke. Krajem 2004. osnovana je i ETF BAFA u Srbiji, mada pod imenom Fond Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, jer je po postojećem zakonu "Fond" bio jedini dozvoljen naziv za takvu vrstu organizacije

ETF BAFA kao zajednička organizacija četiri centra ima sledeće ideje i ciljeve:

 • Da na sopstvenom primeru pokažemo kako se naš potencijal može iskoristiti za dobrobit svih,
 • Da pokažemo kako dijaspora može da plodno i korisno sarađuje sa ustanovama u matici,
 • Uspostavimo bolju stručnu, naučnu, obrazovnu i poslovnu saradnju sa kolegama i organizacijama u zemlji i inostranstvu,
 • Vratimo nekadašnji ugled Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu
 • Ujedinimo, preko prijateljskih veza, nekadašnje studente fakulteta i branimo naše zajedničke interese,
 • Podignemo nivo obrazovanja mladih inženjera,
 • Lobiramo za ETF,
 • Osiguramo pomoć starijih kolega mlađima - napravimo program po kome nekadašnji studenti (čak i ako nisu u Beogradu) mogu da prenesu svoje znanje mlađim kolegama,
 • Omogućimo učešće diplomiranih inženjera u radu fakulteta,
 • Finansiramo nagrade,
 • Finansiramo projekte sa inostranim partnerima,
 • Omogućimo razmenu naših studenata sa našim profesorima koji su u inostranstvu,
 • Finansiramo stipendije za strane studente koji žele da rade diplomske radove u Beogradu,
 • Iniciramo naučnu saradnju i predavanja stranih profesora,
 • Tražimo firme koje mogu da poklone knjige i opremu,
 • Finansiramo izgradnje nove zgrade fakulteta (za možda 20 godina ...)
 • Itd ...

Donacije

Elektrotehnički fakultet u Beogradu od svog osnivanja predstavlja instituciju od nacionalnog značaja. Od svog nastanka ETF je radio na razvoju i unapređenju države i društva, uzimajući učešća u nacionalnim projektima, savetodavnim organima i uspešnom predstavljanju staleža u svetu, i školovao ne samo dobre inženjere, stručnjake i naučnike, nego i tehničku elitu koja je upravljala zemljom.

Država nije uvek pružala potrebnu podršku obrazovanju i univerzitetima, pa je bilo perioda kada je država ETF-u bila majka, a i perioda kada je bila maćeha. Za razliku od države podrška društva ETF-u je uvek postojala. Da li je to zato što je društvo svesno značaja institucije, ili je zato što se diplomirani studenti ETF-a vrlo često nalaze na značajnim pozicijama, teško je reći. Deo ove podrške predstavljaju i donacije koje ETF dobija.

Donacije su akcije novijeg vremena, praktično su krenule početkom novog milenijuma posle vrlo teškog perioda za ETF. Krajem prošlog veka, zbog rata, sankcija i nebrige države, fakultet je u materijalnom smislu bio unazađen i diplomirani studenti ETF-a i u zemlji i širom sveta pokrenuli su akciju pomoći svojoj školi. Prve donacije, velike pošiljke nove i korišćene opreme koje su stigle na ETF, bile su rezultat ličnih angažovanja i samoinicijativnog organizovanja naših diplomiranih studenata koji žive i rade u inostranstvu. Ova oprema je bila od izuzetnog značaja, jer je u prvim trenucima posle petooktobarskih događaja, kada država još nije bila u stanju da odvoji potrebna finansijska sredstva za univerzitet, omogućila da se pokrene relativno normalna nastava. Zatim su usledile akcije lobiranja naših diplomiranih studenata kod kompanija u kojima rade, da opremu iz svojih proizvodnih programa poklone fakultetu. Na taj način fakultet je dobio više velikih donacija u opremi i licencama softvera od stranih i domaćih kompanija. Kada su u pitanju domaće firme, bilo je nekoliko velikih donacija u izvedenim radovima i materijalu. Osim donacija u opremi, značajne su i donacije u knjigama i časopisima. Postalo je već neka vrsta tradicije da naši diplomirani studenti, kada dolaze u posetu fakultetu, donesu po knjigu ili dve na poklon. Ovde mora da se pomene velika i fizički zametna akcija naših bivših studenata u kojoj su prikupili i poslali sve relevantne časopise izašle u periodu 1990-2000, koji su nedostajali u fakultetskoj biblioteci.

Donacije, osim što su značajno popravile materijalno stanje fakulteta, učinile su još jednu veliku stvar – okupile su naše diplomirane studente različitih generacija i sa raznih strana sveta, začeto je stvaranje jedne alumni organizacije, koje na ovim prostorima nisu imale tradiciju. ETF BAFA (ETF Belgrade Alumni and Friends Association), odnosno Udruženje diplomiranih studenata i prijatelja ETF-a, je organizacija koja polako raste i jača i koja, osim donatorstvom, počinje da se bavi i drugim stvarima korisnim po ETF i naš stalež.

Ovu priču završićemo iskazom, koji je možda patetičan ali sigurno tačan: ETF se ponosi svojim đacima, a prema akcijama i ponašanju đaka reklo bi se da se i đaci ponose svojom školom.

Skorašnje donacije i kako pomoći ETF-u

Više o donacijama i kako pomoći ETF-u pogledajte na sajtu Alumni i Prijatelji ETF-a.

Više o alumni i prijateljima na : alumni.etf.bg.ac.rs