Navigacija

as. ms Đorđe Lazović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 76

Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 1. mart 2019.

Predmeti

Bibliografija

Radovi sa domaćih konferencija

Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija

Đ. Lazović, K. DŽodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Autori Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Jelena Stojković, Milica Koprivica, Andrej Tasić i Predrag Stefanov
Godina 2018
Izdavač CIGRE Srbija

Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija

K. DŽodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Autori Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Jelena Stojković, Milica Koprivica, Andrej Tasić i Predrag Stefanov
Godina 2018
Izdavač CIGRE Srbija

Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

Đ. Lazović, A. Tasić, P. Stefanov, D. Šošić, Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Autori Đorđe Lazović, Andrej Tasić, Predrag Stefanov i Darko Šošić
Godina 2018

Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije

Đ. Lazović, Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije, pp. 530 - 535, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Autori Đorđe Lazović
Godina 2018
Strana od 530
Strana do 535

Ostali radovi

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

D. Šošić, P. Stefanov, Đ. Lazović, Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Autori Darko Šošić, Predrag Stefanov i Đorđe Lazović
Godina 2018
Strana od STK5-16

Projekti

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer "AVALON PARTNERS" D.O.O.
Početak realizacije 29.06.2018.

Inteligentne energetske mreže

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 10.03.2011.

Upotreba elektricnih vozila u distributivnim preduzecima

Upotreba elektricnih vozila u distributivnim preduzecima

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 01.10.2018.