Navigacija

as. ms Jelena Stojković, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 73

011/3218-344
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 1. februar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima sa SCI liste

Adaptive Control of HVDC Links for Frequency Stability Enhancement in Low-Inertia Systems

J. Stojković, A. Lekić, P. Stefanov, Adaptive Control of HVDC Links for Frequency Stability Enhancement in Low-Inertia Systems, ENERGIES, Vol. 13, pp. 1 - 21, 2020

Autori Jelena Stojković, Aleksandra Lekić i Predrag Stefanov
Godina 2020
DOI 10.3390/en13236162
Časopis ENERGIES
Impakt faktor 2.707 (M22)
Volumen 13
Strana od 1
Strana do 21

Radovi u časopisima van SCI liste

Brza regulacija frekvencije u sistemima male inercije

J. Stojković, P. Stefanov, Brza regulacija frekvencije u sistemima male inercije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 1 - 2, Jun, 2020

Autori Jelena Stojković i Predrag Stefanov
Godina 2020
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Strana od 1
Strana do 2

Uticaj integracije električnih vozila u distributivnu mrežu u zavisnosti od načina punjenja

M. Milinić, J. Stojković, N. Rajaković, Uticaj integracije električnih vozila u distributivnu mrežu u zavisnosti od načina punjenja, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 1-2, pp. 328 - 332, 2018

Autori Milan Milinić, Jelena Stojković i Nikola Rajaković
Godina 2018
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 1-2
Strana od 328
Strana do 332

Optimalno angažovanje agregata i sistema za skladištenje u mikro-mreži za dan unapred

J. Stojković, N. Rajaković, Optimalno angažovanje agregata i sistema za skladištenje u mikro-mreži za dan unapred, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 1-2, pp. 296 - 303, 2018

Autori Jelena Stojković i Nikola Rajaković
Godina 2018
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 1-2
Strana od 296
Strana do 303

Prekogranični prenosni kapacitet u tržišnom okruženju

I. Vidaković, J. Stojković, A. Savić, Prekogranični prenosni kapacitet u tržišnom okruženju, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 3-4, pp. 28 - 31, Mar, 2017

Autori Ivana Vidaković, Jelena Stojković i Aleksandar Savić
Godina 2017
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 3-4
Strana od 28
Strana do 31

Dekompozicija potrošnje u sektoru domaćinstva primenom tehnike veštačkih neuralnih mreža

B. Škrbić, J. Stojković, G. Dobrić, Dekompozicija potrošnje u sektoru domaćinstva primenom tehnike veštačkih neuralnih mreža, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, No. 3-4, pp. 7 - 14, Mar, 2016

Autori Bojana Škrbić, Jelena Stojković i Goran Dobrić
Godina 2016
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Broj 3-4
Strana od 7
Strana do 14

Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu

J. Stojković, D. Šošić, N. Rajaković, Primena konvencionalnog genetskog algoritma za određivanje optimalne raspodele tokova snaga u elektroenergetskom sistemu, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, Vol. 16, No. 1-2, pp. 62 - 66, Mar, 2015

Autori Jelena Stojković, Darko Šošić i Nikola Rajaković
Godina 2015
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Volumen 16
Broj 1-2
Strana od 62
Strana do 66

Radovi sa međunarodnih konferencija

Multi-Objective Optimal Charging Control of Electric Vehicles in PV charging station

J. Stojković, Multi-Objective Optimal Charging Control of Electric Vehicles in PV charging station, 16th European Energy Market Conference (EEM 2019), Ljubljana, Slovenia, Sep, 2019

Autori Jelena Stojković
Godina 2019

Optimal control of chargers for electric vehicles

M. Prokin, J. Stojković, M. Čabarkapa, D. Prokin, Optimal control of chargers for electric vehicles, 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2019, pp. 557 - 560, MANT, Budva, Montenegro, Jun, 2019

Autori Milan Prokin, Jelena Stojković, Milan Čabarkapa i Dragana Prokin
Godina 2019
Izdavač MANT
Strana od 557
Strana do 560

Wireless control of chargers for electric vehicles

M. Prokin, M. Čabarkapa, J. Stojković, D. Prokin, Wireless control of chargers for electric vehicles, 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2019, pp. 502 - 505, MANT, Budva, Montenegro, Jun, 2019

Autori Milan Prokin, Milan Čabarkapa, Jelena Stojković i Dragana Prokin
Godina 2019
Izdavač MANT
Strana od 502
Strana do 505

Demand response for frequency control in an interconnected power system

J. Stojković, N. Rajaković, Demand response for frequency control in an interconnected power system, The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion - MedPower 2016, Belgrade, Serbia, Nov, 2016

Autori Jelena Stojković i Nikola Rajaković
Godina 2016

Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm

J. Stojkovic, D. Milošević, D. Šošić, Optimal load management in households equipped with PV systems using genetic algorithm, 2nd International Conference on Energy and Environment: bringing together Engineering and Economics (ICEE 2015), Guimarães Portugal, Jun, 2015

Autori Jelena Stojković, Dejan Milošević i Darko Šošić
Godina 2015

Radovi sa domaćih konferencija

Optimalan rad poluautonomne punionice za električna vozila

J. Stojković, Optimalan rad poluautonomne punionice za električna vozila, 34. Savetovanje CIGRE Srbija, Vrnjačka Banja, Srbija, Jun, 2019

Autori Jelena Stojković
Godina 2019

Analiza uticaja integracije vetroelektrana na raspoloživi prenosni kapacitet

J. Stojković, A. Savić, Analiza uticaja integracije vetroelektrana na raspoloživi prenosni kapacitet, 18. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2019, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2019

Autori Jelena Stojković i Aleksandar Savić
Godina 2019

Minimizacija pokazatelja pouzdanosti u distributivnoj mreži uz uvaženje ograničenih finansijskih sredstava

J. Stojković, J. Krstivojević, Minimizacija pokazatelja pouzdanosti u distributivnoj mreži uz uvaženje ograničenih finansijskih sredstava, 17. međunarodni naučnostručni Simpozijum INFOTEH - JAHORINA 2018, pp. 55 - 60, 2018

Autori Jelena Stojković i Jelisaveta Krstivojević
Godina 2018
Strana od 55
Strana do 60

Izbor optimalne lokacije distribuiranog izvora energije u distributivnoj mreži

J. Stojković, J. Krstivojević, Izbor optimalne lokacije distribuiranog izvora energije u distributivnoj mreži, 11. Savetovanje CIRED Srbija, pp. 1 - 6, Kopaonik, Sep, 2018

Autori Jelena Stojković i Jelisaveta Krstivojević
Godina 2018
Strana od 1
Strana do 6

Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija

Đ. Lazović, K. DŽodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Autori Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Jelena Stojković, Milica Koprivica, Andrej Tasić i Predrag Stefanov
Godina 2018
Izdavač CIGRE Srbija

Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija

K. DŽodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Autori Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Jelena Stojković, Milica Koprivica, Andrej Tasić i Predrag Stefanov
Godina 2018
Izdavač CIGRE Srbija

Upravljanje potrošnjom kao podrška regulaciji napona u distributivnim mrežama

J. Stojković, P. Stefanov, Upravljanje potrošnjom kao podrška regulaciji napona u distributivnim mrežama, XXXIII Savetovanje CIGRE Serbia, Zlatibor, Jun, 2017

Autori Jelena Stojković i Predrag Stefanov
Godina 2017

Upravljanje potrošnjom kao podrška primarnoj regulaciji frekvencije u izolovanim sistemima

J. Stojković, N. Rajaković, Upravljanje potrošnjom kao podrška primarnoj regulaciji frekvencije u izolovanim sistemima, 15. međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH® – JAHORINA 2015, pp. 84 - 89, Mar, 2016

Autori Jelena Stojković i Nikola Rajaković
Godina 2016
Strana od 84
Strana do 89

Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem

J. Stojković, D. Šošić, Pomeranje potrošnje po vremenskoj osi u domaćinstvu - analiza uticaja na kupce i sistem, INFOTEH-JAHORINA, pp. 166 - 171, Apr, 2015

Autori Jelena Stojković i Darko Šošić
Godina 2015
Strana od 166
Strana do 171

Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma

D. Šošić, J. Stojković, Određivanje optimalne raspodele tokova snaga pomoću modifikovanog genetskog algoritma, INFOTEH-JAHORINA, pp. 57 - 63, Mar, 2014

Autori Darko Šošić i Jelena Stojković
Godina 2014
ISSN/ISBN 978-99955-763-3-2
Strana od 57
Strana do 63

Projekti

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

SMARTER GRID - studija potencijala upravljanja potrosnjom i moguci uticaji na prenosivi sistem JP EMS

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 02.12.2015.

Obuka za program DIgSiLENT

Tip projekta Kursevi (domaći)
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 15.12.2020.

Studija regulacije napona uredjajima i sistemima za kompenzaciju reaktivne snage

Studija regulacije napona uredjajima i sistemima za kompenzaciju reaktivne snage

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Predrag Stefanov
Finansijer AD "ELEKTROMREŽA SRBIJE" Beograd
Početak realizacije 08.03.2017.

Inteligentne energetske mreže

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 10.03.2011.

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Studija sezonske optimizacije regulacionih odnosa na blok-transformatorima

Studija sezonske optimizacije regulacionih odnosa na blok-transformatorima

Tip projekta Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Rukovodilac prof. dr Predrag Stefanov
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 08.03.2017.