Navigacija

Žiro račun

840-1438666-48

Primalac: SOP. PRI. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET BEOGRAD

Način uplate školarine i prijave ispita možete pogledati na studentskim servisima.


Za osnovne, osnovne akademske i master akademske studije

Svrha uplate Poziv na broj
uverenja, potvrde, prijava diplomskog/završnog rada i slične naknade 97 89100

Osnovne, osnovne akademske studije (Softversko inženjerstvo)

Svrha uplate Poziv na broj
uverenja, potvrde, prijava diplomskog/završnog rada i slične naknade 97 77201

Za magistarske i specijalističke studije

Svrha uplate Poziv na broj
školarina, potvrde, uverenja 97 71300

Za doktorske studije

Svrha uplate Poziv na broj
potvrde, uverenja 97 62400

Ostale uplate

Svrha uplate Poziv na broj
stručni ispiti 97 53500
nostrifikacija diploma 97 44600
sticanje naučnog zvanja 97 35700