Navigacija

Nastavni plan 2019

Godina Obaveze ESPB
1. 3 predmeta sa izabranog modula 3x9=27
1. 1 predmet sa bilo kog modula 9
1. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze I 24
2. 1 predmet sa izabranog modula 9
2. 1 predmet sa bilo kog modula 9
2.

Bira se
1 predmet sa bilo kog modula ili
1 opšteobrazovni predmet + Naučno-stručni rad


9
6+3
2. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze II 24
2. Pripremni rad za prijavu teme doktorske teze 9
3. Završni rad – istraživanje 40
3. Završni rad – izrada i odbrana 20