Navigacija

Biblioteka

Pri Velikoj školi je 1894. godine osnovana Biblioteka Katedre za elektrotehniku, koja je kasnije izrasla u Biblioteku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. “Ove godine je u Velikoj školi izabrani profesor za fiziku sa elektrotehnikom, g. Stevan Marković, otpočeo svoja predavanja. Tom prilikom rektor Velike škole je, u ime profesorskog saveta u sećanje na poznate i već radom svojim proslavljene elektrotehničare, Srbe u tuđini: Nikolu Teslu, Mihajla Pupina profesora na Univerzitetu u Njujorku, i Vojislava Marinkovića u Parizu otpravio depešu g. Tesli u kojoj mu je javio o svečanom otvaranju katedre za elektrotehniku na Velikoj školi našoj, koja je katedra treća u Jevropi, i početku predavanja iz nje. Na tu depešu je rektor, g. Vulović dobio od g. Pupina odgovor na srpskom jeziku pun oduševljene radosti i iskrenog čestitanja.”
(časopis DELO, decembar 1894.g.)

bibliotekaBiblioteka je specijalizovana u svim oblastima elektrotehnike, elektronike, energetike, telekomunikacija, računarstva i srodnih nauka i bavi se nabavkom, obradom, pozajmicom, izdavanjem publikacija, kao i osposobljavanjem za korišćenje stručnih i naučnih izvora.

U skladu sa profilom Fakulteta i interesovanjem korisnika (profesora, doktoranata, postdiplomaca, diplomaca, saradnika i studenata), bilo da se bave naučnoistraživačkim radom, izradom projekata, doktorskih, magistarskih i diplomskih radova, formira se fond Biblioteke. On obuhvata monografske publikacije (izdanja inostranih knjiga namenjena profesorima, postdiplomcima, diplomcima, i udžbeničku literaturu, namenjenu studentima), domaće i inostrane serijske publikacije, doktorske disertacije i magistarske teze.

Biblioteka je hardverski opremljena 1995. godine. U bazu podataka je unesen celokupan fond knjiga koje se nalaze u biblioteci, kao i onih koje su nabavljene posle 1995. godine, svih časopisa, magistarskih radova i doktorata. Oni formiraju elektronski katalog koji se vodi paralelno sa lisnim katalogom Biblioteke.

Angažovanjem i neprekinutim vezama nekadašnjih studenata sa svojim matičnim fakultetom, iz svih delova sveta u Biblioteku stižu donacije najnovijih publikacija doprinoseći uspostavljanju ugleda i mesta koji je Fakultet oduvek uživao, a obogaćenju fonda doprinosi i program Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije finansiranjem objedinjene nabavke stranih časopisa i baza podataka.

Biblioteka obuhvata dve prostorije, 85-a i 83-a i u kojima se nalazi radni prostor, magacinski prostor i profesorska čitaonica. Zbog malog broja mesta, čitaonica je namenjena profesorima, doktorantima, postdiplomcima, diplomcima i isključivo kolegama koje koriste knjige i ostale publikacije iz fonda Biblioteke, prethodno ostavljajući indeks, koji im je ujedno i članska karta.

Pretraživanje elektronskog kataloga je na adresi http://biblioteka.etf.bg.ac.rs

Kontakt

telefon e-pošta
(011) 3218-334 biblioteka@etf.bg.ac.rs

Viši knjižničar

Danica Ampevski

Diplomirani bibliotekar

Ivan Ocokoljić