Navigacija

Studijski program Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Obaveštenje o trećem upisnom roku na master akademske studije u školskoj 2022/23. godini na studijski program Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Posle završenog upisa u prvom i drugom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, na studijskom programu Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji, preostalo je 27 slobodnih  mesta za upis i to: 9 studenata u budžetskom statusu i 18 studenata u statusu samofinansiranja.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u drugom upisnom roku na master akademske studije je 2. i 3. novembra 2022. godine. Prijava će se obaviti na Fakultetu organizacionih nauka.

Bliže uslove upisa na master studije možete naći  u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2022/23. godini, na linku, https://bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/ETF_FON_2022.pdf


Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija u drugom upisnom roku za školsku 2022/2023. godinu za studijski program Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Objavljujemo  Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2022/2023. godinu:

Upis kandidata će se obaviti u petak, 28. oktobra, u 11 časova na šalteru broj 2.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ (uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
 • Izjava o ovlašćenju za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore studentski nalog u Računskom centru kako bi pristupili servisima.


Obaveštenje o upisu školske 2022/23. godine za studente master akademskih studija - Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Upis školske 2022/23. godine za studente master akademskih studija na studijskom programu Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji će se obaviti od ponedeljka, 24. oktobra do petka, 28. oktobra 2022. godine od 11 do 13 časova,  u Studentskom odseku Elektrotehničkog fakulteta, na šalteru broj 2.

 • Pre upisa potrebno je da studenti provere podatke na svojim servisima (da li su unete sve ocene, matične podatke....). Sve nepravilnosti obavezno prijaviti Studentskom odseku.  
 • Pre upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa popune elektronski upisni list- obrazac ŠV-20. Papirni obrasci za upis se ne popunjavaju.
 • Pre upisa studenti su u obavezi da popune studentsku anketu.

Podsećamo vas da neupisivanjem školske godine student gubi status studenta.

Studenti koji su master akademske studije prvi put upisali školske 2019/20. godine,  neophodno je da podnesu molbu za produžetak master studija u trostrukom trajanju studija pri upisu školske 2022/23. godine.

Za upis je potrebno:

 • indeks 
 • uplatnica za Univerzitet u iznosu od 100- dinara, koju plaćaju svi studenti 
 • uplatnica za Univerzitet u iznosu od 1.000- dinara, koju plaćaju studenti koji se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata. 

Uplate se vrše na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta  broj 840-1438666-48, model 97,  sa pozivom na br. 80200, svrha: “za Univerzitet“ 

Uplata za Univerzitet za samofinansirajuće studente može se objediniti i uplatiti u iznosu od 1100 dinara na jednoj uplatnici.

Školarina se može uplatiti u četiri rate. Rok za uplatu prve rate je 1.decembar 2022. godine. Za dodatna pitanja možete se obratiti referentu Jeleni Vilotić na jelenav@etf.rs ili telefon (011) 3218-418.


Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za studijski program Napredne informacione tehnologije za školsku 2022/2023. godinu

Konačna rang lista kandidata za upis na studijski program master akademskih studija Napredne informacione tehnologije (xlsx)

Upis kandidata će se obaviti u petak, 14. oktobra, u 15 časova u sali 60.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ (uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
 • Izjava o ovlašćenju za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore studentski nalog u Računskom centru kako bi pristupili servisima.